Camera Deputaților – Centrul Internațional de Conferințe și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala de Arte Decorative București, vă invită la vernisajul și lansarea albumului retrospectiv Desen ∙ Pictura ∙ Culoare, a artistului Traian Ștefan Boicescu pe data de 11 aprilie 2018, orele 18.30, la Palatul Parlamentului Sala de Expoziții „Constantin Brâncuși”, deschisă până pe 30 aprilie orele 9.30 – 17 inclusiv sâmbătă și duminică. www.traianboicescu.ro

„Traian Ștefan Boicescu se exprimă dihotomic, cel puțin tematic și prin diferita abordare a mijloacelor de expresie ale picturii de șevalet, ca și a problemelor stilistice de punere în operă a intențiilor sale creative și artistice.

Imagini care copleșesc, meticulos compuse, cu un impact vizual puternic, generat de forța ansamblului și dinamica expresivă a detaliilor, care conferă o individualitate aparte tabloului. O altă componentă distinctivă a creației sale picturale o reprezintă compozițiile, unele de dimensiuni considerabile, ce evocă într-o altă formă de discurs plastic același fascinant univers botanic și zoomorf submarin, ce i-a nutrit și imagismul din tapiserii. Artistul recurge astfel la un exigent studiu morfologic și de interpretare picturală a tematicii și formelor frecventate în tapiserii. Nu este însă o simplă preluare și reconfigurare a imaginii în limbajul și cu instrumentele picturii de șevalet a compozițiilor textile decorative, care l-au consacrat. Compozițional pictura sa se dezvoltă barochizând sintetismul aproape arhetipal al formei reale, sugerând prin variabilitatea și intensitatea substanței cromatice, fexibilitatea dinamică a formelor și detaliilor în balansul curenților marini.

Sintetic rezumând, un artist proteic, plurivalent și interesant, cu o voce matură și bine conturată în peisajul artei noastre contemporane”  – Corneliu Antim, critic de artă