Colajele artistului Ion Bârlădeanu pot fi falsificate cu uşurinţă.

1. Pentru că nu există şi nu a existat un inventar complet al operei artistului, nici măcar Ion Bârlădeanu nu le ştie numărul exact. Întrebat artistul spune o cifră, ori de multe ori alta, galeristul inconsistent altele (fie 1.700, fie 1.900, fie peste 2.000). În orice moment ar putea fi alte cifre, aproximate probabil după volumul sacilor cu imagini decupate, mutaţi de colo colo prin ghenele sau demisolurile Bucureştiului, sau poate după nevoia vânzărilor.

2. Unele poartă iscălituri, altele sunt semnate retroactiv, fie cu markerul ori cu creionul. Altele nu sunt semnate deloc. Semnate sau nu, periodizate relativ, încercările de a întinde întreaga creaţie a lui Ion Bârlădeanu de la sfârşitul anilor ‘70 şi până acum par puţin convingătoare. De aici şi observaţiile lui Adrian Guţă asupra tratării cu moderaţie a încadrării artei lui Ion Bârlădeanu ca subversivă avant la lettere în epoca comunismului.

3. Opera lui Ion Bârlădeanu este relativ toată în posesia şi sub controlul Galeriei H’art (vezi scandalul recent). Parte din lucrări au scăpat prin anticariate, talcioace şi târguri de vechituri.

4. Materialele folosite sunt un lipici banal şi decupaje din revistele Cinema, Plai cu Boi etc. ce mai pot fi găsite încă prin anticariate ori prin colecţii rătăcite prin anunţuri de la A la Z ori prin poduri. Dimensiunile lucrărilor variază în jurul formatului A4.

5. “Regia colajelor” poate fi la încadrată în cinci teme subliniate de Erwin Kessler în cadrul întâlnirii Arte Marţiale de la ICR: staruri de cinema, alimente-alcool, politică, violenţă, sexualitate.