RO
Relații bizare
Expoziție de pictură László Botár în Galeria de Artă a Consiliul Județean Harghita
În Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5) urmează să fie prezetntă expoziția intitulată „Relații bizare” a artistului plastic László Botár din Miercurea Ciuc. Vernisajul expoziției a avut loc în data de 12 martie 2021, vineri de la ora 18. Expoziția a fost vernisată de criticul de artă Ferenc Székedi.
La eveniment va colabora flautistul Szabolcs Boldizsár.
Gazda evenimentului va fi István Sarány, redactor șef al cotidianului Hargita Népe.
László Botár s-a născut în 1959 în Miercurea Ciuc, și-a terminat studiile în Liceul de artă Târgu Mureș și Academia de Artă Plastică și Decorativă “Ion Andreescu” Cluj-Napoca. Din anul 2005 este coordonatorul de arte plastice a Centrului Cultural Județean Harghita și organizatorul a taberei internaționale de arte plastice FREE Camp. Cu lucrările sale a fost prezent în numeroase expoziții din țară și din străinătate. Este membru în Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAPR), a Braslei Barabás Miklós a grupului arteMix Wien și este membru fondator al grupului Studio 9. Ca artist invitat participă regular în tabere internaționale de arte plastice din țară și din străinătate.
Organizatori: Centrul Cultural Județean Harghita, Galeria de Arte a Consiliului Județean Harghita, Consiliul Județean Harghita.

HU

Bizarr kapcsolatok
Botár Lászlófestészeti kiállítása a Megyeháza Galériában
Botár László csíkszeredai festőművészt Bizarr kapcsolatok kiállítása lesz látható március 12–31 között a Megyeháza Galériában (Csíkszereda, Szabadség tér 5 szám)
A kiállítás megnyitója 2021. március 12-én, pénteken 18 órakor lesz.
Megnyitóbeszédet mond Székedi Ferenc, műkritikus, publicista.
A megnyitón közreműködik Boldizsár Szabolcs fuvolaművész.
Az esemény házigazdája Sarány István a Hargita Népe főszerkesztője.
Botár László 1959-ben született Csíkszeredában, tanulmányait Marosvásárhelyen a Zene- és Képzőművészeti Középiskolában majd Kolozsváron a „Ion Andreescu” Képzőművészeti Akadémián végezte. 2005-től a Hargita Megyei Kulturális Központ képzőművészeti szakirányítója és a csíkszeredai FREE Camp Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort szervezője. Alkotásai számos jelentős művészeti központban került kiállításra az bel és külföldi csoportos valamint egyéni tárlatokon.
Tagja a Román Képzőművészek Országos Szövetségének (UAPR), a Barabás Miklós Céhnek, valamint a bécsi arteMix Wien csoportosulásnak és alapító tagja a Studio 9 képzőművész-csoportosulás. Rendszeres résztvevője térségünkben és külföldön szervezett nemzetközi alkotótáboroknak.
„…Lényegében az expresszionista, vagy az expresszionizmusba hajló festők kétféle művészi szabadság között választhatnak . Átalakíthatják a valóságos tárgyat vagy személyt, azaz a témát, a motívumot olyan mértékben, hogy az megfeleljen a belső érzéseknek, vagy teljesen új, a természettől elvonatkoztatott, motívum nélküli tárgyat teremthetnek, amely éppenúgy megfelelője lehet adott, és legtöbb esetben oly sok tényezőtől befolyásolható érzelem- és hangulatviláguknak…”
Székedi Ferenc
Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Megyehéza Galéria, Hargita Megye Tanácsa.

foto vernisaj Ádám Gyula

Botár László – biografie

  Studii: 1978 – Liceul de Muzică şi Arte Plastice Târgu Mureş, 1984 – Academia de Arte Plastice  „Ion Andreescu”  Cuj Napoca.

Lucrează ca designer la: I. de Tractoare M-Ciuc, Syrinx Srl., BPM System, Ambient Team. Paralel preşedintele Hargita Visual Art – până la 2003.  Din 2005 este coordonator de arte vizuale la Centrul Cultural judeţean Harghita.

Din 2005 coordonatorul taberei internaţionale de Artă Plastică FREE Camp, Miercurea Ciuc

Expoziţii personale şi de grup în ţară şi străinătate: Bucureşti, Reghin, Oradea, Miercurea Ciuc, Sibiu, Tărgu Mureş, Iaşi, Sf. Gheorghe, Tg. Jiu, Târgovişte, Odorheiu Secuiesc, Tg. Secuiesc, Sâncrăieni, Harghita Băi,  … (RO), Stockholm, Tangagerde (SE), Chişinău (MD), Berlin (DE), Los Angeles (USA), Torun (PL), Roma (IT), Budapesta, Dunaújváros, Szigetvár, Kaposvár, Dunaharaszti, Szolnok, Győr…

Lucrări monumentale: Miercurea Ciuc, Sâncrăieni, Ciceu, Salina Praid.

Din 1990 membru UAPR, 1994 membru Breasla Barabás Miklós, 1995 Uniunea Artiştilor Maghiari de Pretutindeni Stockholm. Membru fondator al grupării artistice Studio 9.

Tabere de creaţie: Berlin, Tǻngagärde, Stockholm, Wien, Berekfürdő, Zalaegerszeg, Dunaharaszti, Tomajmonostora, Bálványos, Miercurea Ciuc–curator FREE Camp, Mărtiniş, Lăzarea.

Performance: 2002 – Roma, Accademia di Romania in Roma (IT), 2003 – Kaposvár,  Centrul Cultural Vaszary János (HU) 

Botár László, foto Ádám Gyula

RELAŢII  BIZARE

text de  Nicolae Bucur 

Expoziţia de pictură a artistului Botár László

            O bună lucrare de artă atrage privitorul din preocupările sale mărunte şi îl amăgeşte în acea atmosferă spirituală atât de benefică a farmecului estetic. Iată-ne în faţa unor interesante şi expresioniste creaţii artistice, ale căror limbaj emană valenţe noi care-şi doresc să restabilească concordanţe între ,,obiectul” artistic şi subiectul asupra căruia acţionează. Gândim şi spunem că exegetul trebuie să oficieze rolul de educator la ,,deschiderea” şi lămurirea receptivităţii esteticii existente la un public avizat sau mai puţin avizat. Totodată să-l apropie pe iubitorul de artă către direcţia acelui climat ca acesta să caute noutatea în lucrările unui artist modern. ,,A explica este sinonim cu a provoca percepţie” (G. Călinescu).   

            A-i ,,citi” şi a-i ,,înţelege” opera de artă a lui Botár László, cu al său limbaj specific, reprezintă mereu o plăcută surpriză. Problema ,,experimentului” artistic cu care încercăm să ne obişnuim nu e nouă, pentru că orice artist autentic ,,experimentează”. Esenţialul este ca inteligenţa artistică să-şi spună cuvântul. Esteticeanul francez Etienne Sourian nota: ,,Nu ezit să spun că, dacă artistul are dreptul să îndrăznească orice, o poate face cu condiţia să îndrăznească eficace, adică să nu rupă legăturile care îl unesc cu ceilalţi oameni şi care fac ca ei să poată participa la mesajul său”.
Botár László prin recenta expoziţie cu genericul Relaţii bizare ne demonstrează că modernitatea devine o tensiune spre un viitor la îndemâna noastră. Artistul din el nu poate fi un om care vegetează, ci unul în perpetuă efervescenţă. Ambiţia de a fi modern începe cu dorinţa de a comunica un mesaj artistic modern. Expoziţia se înfăţişează ca o continuitate cu care ne-a familiarizat, precum autentica creaţie artistică porneşte de la nevoia imperioasă a unui artist înzestrat spre a exprima o mişcare interioară, intensă a spiritului său. Despre lucrările artistului părerea noastră a rămas aceeaşi…Pictura lui este directă, ea nu este executată niciodată după schiţe preparatorii…Travaliul şi experienţa artistului creator  îşi capătă semnificaţia activă ,,în chiar momentul în care gestul de a picta ia forma concretă”. Pentru a afla ,,spontaneitatea” şi ,,elanul”, dar şi temperamentul cum izbuteşte să picteze, ne rezumăm la vorbele sale: ,,În general nu-mi fac schiţe. Totul se petrece în capul meu, astfel am posibilităţi mai mari pentru corecturile în timpul lucrului. Deseori lucrez în paralel la mai multe creaţii. Astfel reciprocitatea poate influenţa în mod spontan procesul de creaţie. Astea sunt de fapt lucrări sufleteşti” – cu referire la actualul eveniment expoziţonal.        
Cu ani în urmă despre artistul Botár László aveam să spun: Comunicarea şi misterul destăinuirilor le-am putea sintetiza plastic astfel: El amestecă de fapt o culoare cu o doză de suflet. Şi-n această personală îl revedem pe artistul care construieşte prin imagini, dar în aceaşi măsură te incită spaţiul imagistic divergent şi armonic, încărcate de reflecţii şi visări cu o mare forţă de impact asupra privitorului. Lucrările pictorului sunt emanţia unui bogat cromatism, o inedită şi cuceritoare vigoare a formelor. Pictura lui ne invită să rememorăm trecutul, să ,,călătorim” într-un spaţiu al anticipaţiei, să ne provocăm viitorul. Artistul Botár László a izbutit de-a lungul anilor să-şi îmbogăţească, să-şi înnoiască tematica şi procedeele tehnice, să creeze mereu altele inedite, cu mijloacele specifice de expresie,  reuşind să cucerească emoţiile admiratorilor de artă.
Între energetismul vitalist şi construcţia riguroasă a spectacolului visual

***

Între energetismul vitalist şi construcţia riguroasă a spectacolului visual

Text de Gheorghe Vida 2009

Imaginile recente ale lui Botar Laszlo frapează prin sinceritatea trăirii şi varietatea modalităţilor de captare a energiilor formale şi cromatice, livrate “alla prima” şi prin utilizarea unor decupaje spectaculoase, in care motivele iniţiale (campuri vitaliste, uneori erotico-sexiste) sunt folosite ca puncte de pornire, dezvoltate apoi, datorită stimulării memoriei figurative. Aceasta este convocată pentru declanşarea unui spectacol vizual de o rară coerenţă şi intuiţie coloristică. Predomină şi caştigă teren culorile spectrale, grăniţuite de conture menite să le diferenţieze de mediul absorbant. Nu se pierde nici un moment din vedere motivul iniţial, un fel de “primum movens” ce eliberează forţele telurice, captate in perimetrul desfăşurărilor sale picturale, de natură să mărturisească cu autenticitate maximă, ceva din emoţia sa temperamentală hotăratoare.
Pentru desăvârşirea acestui travaliu laborios asupra imaginii este compulsată şi directitatea gestuală, printr-o analogie cu scrierea din civilizaţiile extrem orientale. Este vorba de o scriitură potenţată de artist prin orchestrarea rafinată a unor accesorii simili-figurative, concentrate in jurul nucleelor dinamice ale compoziţiei.
In altă ordine de idei, viziunea lui Botar este determinată esenţialmente cromatic, astfel că marile sale conglomerate şi suprafeţe intens colorate, mobilizate textural, alcătuiesc, odată descatuşate din ferula motivului recognoscibil, o materie vie şi pulsand de vitalitate, ce animă, avand drept ghid gestul structurant şi aproape divinator al artistului, veritabile amprente ale psihismului său profund.
Artistul invită contemplatorul să participe la jocul presupus de identificare a unor motive, in care orcine poate să se regăsească conform temperamentului său, dar, in acelaşi timp, se lasă deschisă o zona de mister greu descifrabilă, ce amplifică farmecul acestor artefacte. Permanenta pendulare şi armonie intre spontaneitatea gestului şi rigoarea construcţiei, ce disciplinează şi organizează imprevizibilul, constituie caracteristicile principale şi in acelaşi timp marile atuuri ale acestei adevărate poetici plastice, promovată de un artist, aflat intr-o continuă expansiune şi rafinare a mijloacelor expresive, ce ne rezervă, suntem convinşi, incă multe surprize pe viitor.

Galerie cu imagini ale lucrărilor lui Botár László