Vasile Varga. O sută de ani.

Vasile Varga (n. 14 martie 1921, Ususău, județul Arad – d. 22 iunie 2005, Lipova).

În Muzeul Orașului Lipova este deschisă o expoziție dedicată lui V. Varga (14 martie – 30 august 2021). Lucrări realizate din anii ’40 până în ultimii ani de activitate – pasteluri, desene, picturi in ulei, note și studii de cromatologie. Aceste eșantioane din arta lui Varga „vizitează” expunerea permanentă a muzeului, obiecte și picturi ce provin din colecția familiei (Costescu-Varga), donată in anii ’80 instituției – pictură din școlile italiană, flamandă, engleză, franceză, maghiară, pictură românească modernă, piese de artă decorativă – argintărie, porțelan, sticlă, mobilier etc. Toate în ambianța fostei case a lui Sever Bocu (membru marcant al PNR și apoi PNȚ, ministru, deputat, primar etc, arestat în 1950 din motive politice, torturat, a încetat din viață în 1951, în închisoarea Sighet), actualul Muzeu al Orașului Lipova.

Vasile Varga a povestit despre începuturile lui în pictură. Prima emoție în fața unei picturi, despre vânzarea micii sale biblioteci pentru a procura câteva pensule, tuburi de culoare și cartoane (M. Sârbulescu – Despre ucenicie, Ed. Ileana, 2015). A pictat enorm, lucra zi de zi, notând în jurnale experiența sa, probleme de metodă etc. Vasile Varga a publicat și articole despre artă. A fost apropiat de grupul Prolog, de Paul Gherasim, Afane Teodoreanu, Gheorghe Berindei și Ștefan Sevastre. Parte din acești pictori au fost colegii săi din Grupul Andreescu, activ în anii ’50. Soții Costescu-Varga sunt autori ai mai multor scrieri ample dedicate pictorilor Van Gogh, Andreescu, Grigorescu.

În expoziția de la Lipova este și un pastel datând din anii ’40 ce a fost expus în prima sa expoziție personală realizată în București (1969). În cadrul expoziției Studiul 2 (1981) de la Timișoara, Vasile Varga expunea mai multe pasteluri dedicate „locului ales” – Lipova. În expoziția deschisă ieri poate fi văzut un astfel de pastel realizat în 1946, perioadă avută în vedere și de Paul Gherasim în selecția Studiului. În muzeul din Lipova pot fi văzute studii de autoportret, studii de peisaj sau natură statică, modele de studiu al culorii și reproduceri ale unor note de jurnal.

Expoziția de la Lipova este o conlucrare între Muzeului Orașului Lipova din cadrul Complexului Muzeal Arad și Primăria Lipova și a fost deschisă în prezența viceprimarului orașului Lipova, Ioan Lepădat, a Cristinei D. Ciorogar, consilier județean și a domnului Dr. Sorin Bulboacă, mangerul Complexului Muzeal Arad. Gazdă și inițiatoare a evenimentului a fost Corina Dubeștean, muzeograf al Muzeului Orașului Lipova. Au fost de față și Doina Lungu și fostul edil Petru Gherman, unii dintre martorii ultimilor ani de viață ai soților Eleonora Costescu și Vasile Varga. La acest proiect a colaborat și pictorul Andrei Rosetti, membru al grupării Noima și al Asociației Studiul.