Ion Lazu: Plăci memoriale ale scriitorilor din Bucureşti
I. Plăci memoriale fixate de USR în perioada 2007-2009:
           (LB: Scriitor prezent în Albumul Literaturile Bucureştiului, ed. MNLR, 2010; S.I-VI, sectoare în București)
-Aderca Felix (1891-1962), LB, str. Sf. Constantin nr. 31 A, (anii 1935-1962), S. 5.
-Albala Radu (1924-1994), LB; str. Trotuşului, nr. 95, sector 1; altă adresă: Str. Vasile Mironiuc, nr. 15,S. I. (anii 1972-1994)
-Albu Florenţa (1934-2000), LB (şi Dumitru Almaş)  str. Colţei nr. 23, S. 3.
-Alexandru Dumitru (1929-1991), Aleea Someşul Mic, nr. 3, Bl. F4, S.IV.
-Alexandru Ioan (1941-1996), LB, str. Belgrad nr. 5-A, S. I.
-Almaş Dumitru (1908-1995)(şi Albu Florenţa),  LB., str. Colţei nr. 23, S.II.
-Almosnino George, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 29, bl. M-36, sc.7, S.III.
-Andriţoiu Alexandru (1929 – 1996), LB, str. Dionisie Lupu nr. 74, S. II.
-Aramă Horia (1930-2007), Bd. Ion Mihalache, nr.321, bl. 11, sc. E, S.I.
-Archip Ticu (1891-1965), str. Sf. Constantin, nr.13 B., S. V.
– Baconski A.E. (1925-1977),  LB, str. T. Arghezi, nr. 24, S. II.
– Balaci Alexandru (1916-2002), Int. Vişinilor, nr. 9, S.III.
– Baltag Cezar (1939-1997), LB, str. Drumul Murgului, nr. 4, sc. 2, S. III.
– Baltazar Camil (1902-1977), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S. V.
– Barbu Eugen (1924-1993), LB, str. Mihai Eminescu, nr. 56, S. II.
– Băieşu Ion (1933-1992), LB, str. C.A. Rosetti, nr. 43 A, S.II
– Băncilă Vasile (1897-1979), LB, str. Cerceluş, nr. 73, S.III.
– Bănulescu Ştefan (1929-1998), LB, Int. Argeaua, nr. 4, S. III.
– Bănuţă Ion (1914-1986), LB, str. Şipotul Fântânilor nr. 1-3, S.V.
– Benador Ury (1895-1971), LB, str. Traian, nr. 87, S.III.
– Beniuc Mihai (1907-1988), LB, str. Jean Monet, nr. 51, S.I.
– Biberi Ion (1904-1990), LB, bd Mărăşti, nr. 35, S.I.
– Boldur Anda, (1924- 1981), LB, str. Dionisie Lupu, nr. 74, S.II.
– Botez Alice (1914-1985), LB, Str. Paris, nr. 20, S.I.
– Botta Dan (1907-1958), LB., Bd Carol I, nr. 42, S.II.
– Botta Emil (1911-1977), LB, Bd Carol I, nr. 42, S.II.
– Mihai Bradu, str. Iani Buzoianu, nr. 21, S.I.
– Brahaş Corneliu (1950-2005), LB, str. Bibescu Vodă, nr. 1, sc. 1.S.IV.
– Brăescu Gheorghe (1871-1949), LB, str. Popa Nan, nr. 24, S.III.
– Brezianu Barbu (1909-2008), LB, Piaţa Spaniei nr. 12, S. II.
– Brunea-Fox, Felix (1898-1977), LB, str. Schitu Măgureanu, nr. 25, S.V.
– Buzinschi Raluca (1964-1983), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S. V.
– Buzinschi Corneliu (1937-2001), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Camilar Eusebiu (1910-1965), LB, str. Ion Ghica, nr. 3, S.I.
– Cantacuzino (Scarlat) Charles Alphons (1874-1949), str. Berthelot, nr. 22, S.I.
– Caracostea Dumitru (1879-1964), LB, bd Lascăr Catargiu, nr. 28, S.I.
– Caraion Ion (1923-1986), LB, str. Colentina, nr. 7, S.II.
– Carandino Nicolae (1905-1996), LB, str. Hristo Botev, nr. 22, S.II.
– Carianopol Virgil (1908-1984), LB, str. Amman, nr. 5, S.II.
– Cartojan Nicolae (1883-1944), LB, str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 17-B, S. IV.
– Călin Liviu (1930-1994), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, s. V.
– Chelariu Traian (1906-1966), str. Lebedei, nr. 8, nelocuită
– Chimet  Iordan (1924-2006), bd. N. Grigorescu, nr. 18, bl. 13 bis, S.III.
– Chiriţă Constantin (1925-1991), LB, str. Joliot Curie, nr. 25, S. V.
– Ciobanu Mircea (1940-1996), LB,  str. 13 Septembrie, nr. 117, S.V.; altele: —Hristo Botev nr. 6, S.II.
– Ciobanu Ştefan (1883-1950), bd Ghica Tei, nr. 22, S. II.
– Ciobanu Valeriu (1917-1966), bd Ghica Tei, nr. 22, S.II.
– Ciprian George (1883-1968), str. Ştirbey Vodă, nr. 65 B, S.I.(anii 1940-1968)
– Ciurunga Andrei (1920 – 2004), LB, bd Nicolae Titulescu, nr.95-103, S.I.
– Cocea N.D. (1880-1949), LB,  str. Frumoasă, nr. 39, S.I.; alte adrese: Polonă 7; Pţa C.A. Rosetti, 8
– Comarnescu Petru (1905-1970), LB, str. Icoanei, nr. 10, S.II.
– Condeescu Dan Alexandru (1950-2007), LB, str. Ceahlău, nr. 20, S. VI.
– Constante Lena (1909-2005) şi Brauner Harri (1909-1988), Aleea Tincani nr. 10, bloc F-13, sc. 4, S.V.
– Corlaciu Ben. (1924-1881), str. Reconstrucţiei, nr.10, bloc 29, sc. 1, S.III.
– Covaci Aurel (1932-1993), LB, str. Teodor Aman, nr. 9-A, S. I.
– Crainic Nichifor (1889-1972), LB,  str. Vasile Conta, nr. 3-5, S.II; alte adrese: Bd. Dinicu Golescu, nr. 43, scara 1, S.VI
– Creţia Petru (1927-1997), LB, Cal. Călăraşilor, nr. 319, S. II.
– Cristea Valeriu (1937-1999), str. Gura Ialomiţei, nr. 3, bloc PC 9, sc. D., S.III.
– Cristescu Maria Luiza (1943-2003), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Crişan Constantin (1939-1996), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Crişan Nicolae ( 1923-1999), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Crohmălniceanu Ovid. S., LB, (1921-2000), LB, str. Dionisie Lupu, nr. 74. S.II.
– Crudu Ştefan (1914 – 1984), LB, bd Nicolae Titulescu, nr.95-103, S.I.
– Cusin Adi (1941-2008), str. Constructorilor, nr. 28, bl. 50, sc. A, S. VI.
– Damian Mircea (1898-1947), str. Biserica Enei, nr. 14, S.I.
– Delavrancea Cella (1887-1991), LB, str. Mihai Eminescu, nr. 25, S.II.
– Demetrius Lucia (1910-1992), LB, str. Matei Millo, nr. 12, S.I.
– Dianu Romulus (1905-1975), str. N. Filimon, nr. 29; altă adresă: str. I. Mincu nr. 9 (demolat)
– Dima Alexandru (1922-1991), str. 1 Mai, nr. 30 (fostă Compozitorilor), bl. OD-15, S. V.
– Dimov Leonid (1926-1987), LB, str. Colentina, nr. 1, sc. 7, S.II
– Drăgănoiu Ion (1943-2003), LB, Şos. Mihai Bravu, nr. 290, sc. A, S,III.
– Dumitrescu Geo (1920-2004), LB, str. Nerva Traian, nr. 11, bloc M.68, S. III.
– Dumitrescu-Buşulenga Zoe (1920-2006), LB, str. Semicercului, nr. 1, S.I.
– Dumitrescu Mariana (1924-1967), str. D. Brândză, nr. 16, S. V.
– Dumitriu Dana (1943-1987), LB, str. Dionisie Lupu, nr 74, S.II.
– Dumitriu Petru (1924-2002), LB;  str. I. Brezoianu, nr. 29, S.V; alte adrese: str. Mătăsari, nr. 4, S.III
– Fati Vasile Petre (1944-1996), PM, str. Izvorul Mureşului, nr. 11, bloc A11, sc. B, S.IV.
– Filitti Charlotte (1911-1989), bd Lascăr Catargiu, nr.11-A, S.I.
– Flora Ioan (1950-2005),  bd Unirii, nr.74, Bloc j3, S.III.
– Frunzetti Ion (1918-1985), LB, str. Tunari, nr. 22, S. II.
– Gafiţa Mihai (1923-1977) (cu Alice Voinescu), LB, str. C.A. Rosetti, nr. 25, S.II.
– Gafton Marcel (1925-1987), bd Ion Mihalache, nr. 343, bloc G., S.I.
– Gane Horia(1936-2004), Cal. Griviţe, nr. 216, sc. A , S.I.
– Georgescu Paul (1923-1989), str. Sf. Constantin, nr. 24. S.V.
– Gheorghiu Virgil (1905-1977), LB, str. C.A. Rosetti, nr. 24, S.II.
– Giurgiuca Emil (1906-1992) şi Mara (1920-2002), Bd Dim. Cantemir, nr. 11, sc. I., S.IV
– Grigorescu Dan (1931-2008), LB, str. Vasile Conta, nr. 5, S.II.
– Herdan Ion (1920-2000), Piaţa M. Kogălniceanu, nr. 8, S. V.
– Horia Vintilă (1915-1992), LB;  str. Pitar Moş nr. 12, S.II; alte adrese: bd Elisabeta, nr. 41; bd Lascăr Catargiu, nr. 14, S.I.
– Ioana Nicolae (1939-2000), str. Dealul Mitropoliei,nr.19, S.IV; alte adrese: Aleea Dorohoi 10, bl. E-14, S. IV.
– Iordan Iorgu (1888-1986) (cu Brunea-Fox), str. Schitu Măgureanu, nr. 25, S.V.
– Isanos Magda (1916-1944), LB, str. Popa Nan, nr. 47-49, S.III.
– Iuga Ion (1940-1993), LB, str. Tunari, nr. 6 , S. II.
– Ivasiuc Alexandru (1933-1977), LB, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 44, S.I.
– Ivaşcu George (1911-1988), LB, şos. Aviatorilor, nr. 62, S.I.
– Kiriţescu Alexandru (1888-1961), str. J. L. Calderon, nr. 40, S.II.
– Laurenţiu Dan (1937-1998), LB, str.  Bibescu Vodă, nr. 1, sc. 1, S. IV.
– Lăcustă Ioan (1948-2008), str. Drumul Taberei , nr. 25, bloc Z/48, S. VI.
– Lovinescu Horia (1917-1983), str. Batiştei, nr. 1, S.II.
– Lupeanu Mira (1944-2006),  bd. Titulescu, nr. 24, S.I.
– Macedonski Alexandru (1854-1920), LB,  Aleea Al. Macedonski, (clădirea nouă ASE) S.I.
– Mancaş Mircea ( 1905 -1995), LB, bd. Nicolae Titulescu nr.95-103, S.I.
– Maniu Adrian (1891-1968), LB, str. Plantelor, nr. 50, S.III.; alte adrese: str Sf. Elefterie, nr. 32, S.V.
– Manolescu Ion Sofia (1909-1993), Aleea Bacău, nr. 1, bloc B-1, sc. 3, S.V.
– Manoliu Petru (1903-1976), str. Labirint, nr. 106, S.III.
– Manu Emil (1922-2005), LB, bd. Ion Mihalache, nr. 47, S. I.
– Matei Horia (1923-2002), LB, str. Victor Eftimiu, nr. 9 S.V.
– Marin Mariana (1956-2003), str. Barajul Bistriţei, nr. 10, bloc Y.7, S.III.
– Martinescu Pericle (1911-2005), bd. Bucureştii Noi, nr. 74, bloc RC 3, S.I.
– Mazilu Theodor (1930-1980), LB, str, Zefirului, nr.5, S.III.
– Mazilescu Virgil (1942-1984), str. Valea Ialomiţei, nr. 4, bloc C-11, sc. D, S. V.
– Mihalaş Marcel (1937-1987) LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Morărescu Dragoş (1923-2005), str. Sf. Constantin, nr. 24, S.V.
– Mugur Florin (1934-1991), LB, str. Bibescu Vodă, nr. 19, S. IV.
– Muntean George (1932-2004), bd. Mihai Bravu, nr. 98-106, bl. D-16, sc. 4, S.II.
– Munteanu Aurel Dragoş (1942-2005), LB, str. Didiței, nr. 11, S. IV.
– Munteanu Francisc (1924-1993), str. Parfumului, nr.  28, S.III.
– Muşatescu Tudor (1903-1970), LB, str. Luigi Cazzavillan, nr. 33, S.I.
– Naghiu Iosif (1932-2003), şos. Ştefan cel Mare, nr. 12, bl. 18, sc. 2, S.I.
– Naum Gellu, LB, str. Av. Petre Creţu, nr.  64/bis, S, I.
– Nedelciu Mircea (1950-1999), LB, str. Dionisie Lupu, nr. 65, s. II.
– Netea Vasile (1922-1991), (între anii 1973-1989) Dr. Taberei , nr. 44-A, bl.Z 132,sc. B, S. V.
– Nicolescu G.C. (1911-1967), LB, str. Nanu Muscel, nr. 6, S. V.
– Nicolescu Vasile (1929- ), LB, str. Slobozia, nr. 24, S.IV.
– Nicorovici Vasile ( 1924-1990), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Nisipeanu Constantin (1907-1999), Bd. Ion Mihalache, nr.,321, sc.C, S.I.
– Noica Constantin (1909-1987), LB, str. Drumul Taberei, nr.66, sc.2, S.V.
– Oancea Nicolae (1937- 2007), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Olăreanu Costache (1929-2000), Bd. Braşov, nr. 11, Bloc E-13, et 10, S.V.
– Olteanu Ioanichie (1923-1997)( cu Horia Matei; cu V. Eftimiu), str. Victor Eftimiu, nr. 9
– Omescu Corneliu (1936-2001), str. Tg. Neamţ, nr. 15-17, bloc A-15 sc.3, S. V.
– Oprea Alexandru (1931-1983), LB, Calea Dorobanţilor, nr. 49, S.I.
– Ornea Zigu ( 1930- 2001), LB,  şos. Nicolae Titulescu, nr. 97-103, sc. 3, S.I.
– Paleologu Alexandru (1919-2005), LB, str. Armenească, nr. 34, S.II.
– Paler Octavian (1926-2007), LB, str. Al. I. Cuza nr. 28 A, S.I.
– Pană Saşa (1902-1981), LB, str. Dogarilor, nr. 36, S.II.
– Pandrea Petre (1904-1968), LB;  str. Sandu Aldea nr. 96, S.I.; şi în str. Barbu Delavrancea, nr. 20 (anii 1936-1948).Refuzat.
– Papadima Ovidiu (1909-1996), LB, str. Ştefan Sănătescu, nr. 38, S.I.
– Papu Edgar (1908-1993), LB, str. Gh. Moceanu, nr. 9, S.I.
– Papu Letiţia (1912-1979), LB, str. Gh. Moceanu, nr. 9, S.I.
– Paraschivescu Miron Radu (1911-1971), LB, bd. Magheru, nr. 43, S.I., (anii 1960-1971)
– Pâcă Theodor (1928-1978), str. Drumul Taberei,  nr. 120, bl. OD1, S.V.
– Petrache Ion (1926-1998), Cal. Giulești, nr. 58, sc. C, S.VI
– Petrescu Cristina (1962-2005), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Petrescu Ioana (1906-1996), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Petroveanu Mihail (1923-1977) (cu N. Steinhardt, Eusebiu Camilar), str. Ion Ghica, nr. 3 S.III
– Philippide Alexandru (1900-1979), LB, str. Ilarie Chendi, nr. 9, S.II.
– Pillat Ion (1891-1945) (cu Dinu Pillat), str. Al. Philippide, nr. 9, S.II.
– Pillat Dinu (1921-1975), str. Al. Philippide, nr. 9, S.II.
– Popa Victor Ion (1895-1946), LB, str. Leonida, nr. 28, S.II.
– Popescu Cornel (1932 – 1994), LB, Bd. Nicolae Titulescu, nr.95-103, S.I.
– Popescu Cristian (1959-1995), şos. Mihai Bravu, nr. 105, S. II.
– Porsenna Nicolae (1892-1971), bd. Lascăr Catargiu, nr. 27, S.I.
– Porumbacu Veronica (1921-1977), (cu N. Steinhardt, Eusebiu Camilar), str. I. Ghica, nr. 3
– Postolache, Ion Larian (1916-1997), bd. Lascăr Catargiu, nr. 11A, S.I.
-Preda Marin (1922 – 1980), LB, (1921-200, LB, str. Dionisie Lupu, nr. 74. S.II.
– Protopopescu Alexandru (1942-1994), LB, str. Bibescu Vodă, nr. 1, sc.1, S.IV.
– Pruteanu George (1947-2008), Bd. Chişinău, nr. 25, bl A 8/1, S.III.
– Raicu Lucian (1934-2006),  şos. Ştefan Cel Mare, nr. 17, Bloc 17, sc. B., S.II.
– Ralea Catinca (1929-1981), LB, str. Dionisie Lupu, nr. 74, S.II.
– Ralea Mihai (1896-1964), LB, str. Washington, nr. 19, S.I.
– Regman Cornel (1919-1999), LB, str. Vasile Lascăr, nr. 106, S. II.
– Robescu Marius (1943-1985), Bd. Iuliu Maniu,nr. 53, bl. 18, sc 6, S. V.
– Roman Radu Anton (1948-2005), LB, str. Louis Blanc, nr.21, S.I.
– Roşu Ioan (1945-1996)(cu Dan Laurenţiu), LB, str. Bibescu Vodă, nr. 1.S.I.
– Rotaru Ion (1924-2006), LB, str. Popa Savu, nr. 52, S.I.
– Rovan Maria (1919-2000), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Sadoveanu Ion Marin (1893-1964), str. Dem. Dobrescu,  nr. 13, S.I.
– Sântimbreanu Mircea (1926-1999), LB, str. Hristo Botev, nr. 8, S. II.
–  Sebastian Mihail (1907-1945), LB, str. Antim Ivireanul, nr. 41, s. V.
– Serghi Cella (1907-2005), LB, str. Sf. Constantin, nr. 24, S.V.
– Serebreanu Ion (1928-1991), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Solomon Dumitru (1932-2003), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Sorbul Mihail (1885-1967), LB, str. Loc.  Victor Manu, nr. 4, S. II.
– Speranţia Eugeniu (1888-1972) LB, str. Valeriu Branişte, nr. 60 A, S. III.
– Stănoiu Damian (1893-1956), LB, str. C.C. Arion, nr. 18, S.I.
– Steinhardt, Nicolae (1912-1989), LB, str. Ion Ghica, nr. 3, S.III.
– Stoian Niculae (1935-1990), LB, str. Dionisie Lupu, nr. 74. S.II.
– Stratan Ion (1955-2005), LB, str. Bibescu Vodă, nr. 1, sc.1, S,IV.
– Suchianu D.I. (1895-1985), LB, bd. Regina Elisabeta, nr. 44, Sc. B, S. V.
– Ştefănescu A.I. (1915-1985), LB, str. Dionisie Lupu, nr. 74. S.II.
– Ştefănescu Mircea (1898-1982), LB, str. Al. I. Cuza nr. 53, S.I; alte adrese:  Str. Batiştei, nr. 18, S.II. Refuzat!
– Tăutu Nicolae (1919-1972), LB, str. Dionisie Lupu, nr. 74. S.II.
– Teodoreanu Ionel (1897-1954) (cu Teodoreanu-Velisar Ştefana), LB, Int. M. Eminescu; alte adrese: str. Romulus, nr.55, (anii 1940-1954) Refuzat!
– Teodoreanu-Velisar Ştefana (1907-1995), LB, Int. M. Eminescu; alte adrese: str. Romulus 55, (anii 1940-1954) Refuzat!
– Teodoreanu Păstorel (1894-1964), LB, str. Vasile Lascăr, nr. 40, S.II, alte adrese: cal. Dorobanţilor, nr.244 . Refuzat!
– Teodorescu Virgil (1909-1987), LB, – str. Heleşteului, nr.3, S.I.; alte: str. Nanu Muscel, nr. 10, S.V.
– Tita Aurelian, (1915-1994), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Tomozei Gheorghe (1936-1997), str. Deleni, nr. 6, bl. T.64,sc.1, S. II.
– Tonegaru Constant ( 1919-1952), LB, str. Al. I. Cuza, nr. 13-A. S. I.
– Tudoran Radu (1910-1992), LB, str. Şipotul Fântânilor, nr. 5, S.V.
– Tulbure Victor (1925 – 1986), LB, bd. Nicolae Titulescu, nr.95-103, S.I.
– Tupan Marius (1945-2007), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Turcea Daniel (1945-1979), str. Baba Novac, nr. 13-A, bloc 2 , S.III.
– Ţic Nicolae ( 1929-1992), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Ulici Laurenţiu (1943-2000), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Vasilescu Valjan Ion Al. (1881-1960), str. Culmea Veche, nr. 8, S. II.
– Velea Nicolae (1936-1987), LB, str. W.A. Mozart, nr. 2, sc. 2, S. II.
– Vesper Iulian (1908-1985), LB, str. Apolodor, nr. 13-15, S.V.
– Vinea Ion (1895-1964), LB, str. Brazilia, nr. 47, S, II.
– Vintilă Petru (1922-2002), str. Teiul Doamnei 16, bl. 2, sc. 2. S.II.
– Vizirescu Pan M.(1903-2000), LB ,str. Pitar Moş, nr. 8, S.II.
– Voinescu Alice (1885-1961) (cu Mihai Gafiţa), LB, str. C.A. Rosetti, nr. 25, S. II.
– Voronca Ilarie (1903-1946), LB, str. Parfumului, nr. 20, S.III.
– Vrânceanu Dragoş (1907-1977), bd. Iuliu Maniu, nr. 102-104, sc.5, S. V.
– Zamfirescu Ion (1907-2001), LB, str. Henri Coandă, nr. 44, sc. 1, S. I.
– Zamfirescu Violeta (1920-2006), str. Anibal Teoharie, nr. 13, S. V.
Au fost inscripţionate 209  nume de scriitori, pe un număr de 160 plăci memoriale.
II. Plăci memoriale nefinalizate (în perioada 2007-2009):
III.          
-Basarabescu I. Al. (1870-1952), Bd. N. Bălcescu nr. 24, S.II. Renovare.
– Bengescu Hortensia Papadat (1876-1955), L,  F,  Str. Bărăţiei  nr. 38 (Magazinul Cocor). Renovare.
– Botez Demostene (1893-1973), str. Frumoasă ,nr. 33 (1940-1960), Str. Ilfov nr.1; alte adrese: str. Rahmaninov nr. 27. Refuză.
– Bucuţa Emanoil (1887-1946), str. Gr. Alexandrescu nr. 17, imobil demolat
– Ciurea Doina ( 1936- 1999)), Int. Domneşti nr. 5. S. II. Nelocuită.
– Densusianu Ovid (1873-1938) , str. Roma, nr. 34, S.I. Refuză.
– Doinaş Şt. Aug. (1922-2002), LB, Bd. I.C. Brătianu, nr. 35, S. III. Renovări.
– Dragomirescu Mihail (1868-1942), L, Int. Călţuna nr. 17, S.IV. Refuză.
– Filimon Nicolae (1819-1865), LB, bis. Enei, demolată.
– Fulga Laurenţiu (1916-1984), LB,  Str. Emanoil Porumbaru nr. 50;  în  Gh. Brătianu 14 (anii 81-84). Refuză.
– Eugen Jebeleanu (1911-1991), LB, str. Gr. Mora nr. 36, S. I., nefixată.
– Petre Ispirescu (1830-1887), Bis. Mămulari, str. Iulius Barash nr. 3; în reparaţii.
– Labiş Nicolae (1935-1956), Piaţa Alba Iulia, fostă Miletin nr. 14, S.III.
– Lăptăria lui Enache, F. (Avangarda), str. Batiştei nr. 25, S.III. Refuză
– Macovescu George (1913-2002), Int. Spătarului nr. 7;  str. Herăstrău Nr. 31, S.I. Refuză.
– Negoiţescu Ion (1921- 1993), LB, Calea Victoriei, nr. 2, sc. A. S. III. Renovare.
– Popescu Ştefan ( 1912- ), Str. Parfumului nr. 25, S.III, demolată.
– Rădulescu Banu (1924-1998) , LB, Int. Nopţii, nr. 7, S.I. Renovare.
– Titel Sorin (1935-1985), F. 18.21, str. Spătarul Milescu nr. 18, S.II. Refuză.
– Urmuz (1883-1823), str. Apolodor nr. 9. S.V. Demolată.
– Zamfirescu George Mihail (1898- 1939, LB,, Str. Mircea Vulcănescu nr. 10, S.I., anii 1937-1939. Refuză.
– Zarifopol Paul ( 1874-1934), LB, str. Spătarului nr. 28, S. II. Refuză.
Total 22 plăci memoriale nefinalizate. 
                                                                                                                                           
IV. Plăci memoriale dispărute, imobile demolate:
-Banuş Maria (1914-1999), LB, B-dul Dacia nr. 14, S. I. (Dispărută!)
– Perpessicius D. Panaitescu, (1891-1971), str. Mihai Eminescu nr.122, S.II, dispărută!
– Rosetti Al. (1895-1990), str. Dionisie Lupu nr. 56, S.I., casă demolată, noiembrie 2011.
– Sadoveanu Mihail, (1880-1961), str. B. Delavrancea nr. 47, A.I.
– Vlahuţă Al. ( 1858-1919), str. Visarion, nr.10. S.I., casă demolată.
Total 5 plăci memoriale demolate-dispărute.
IV. Transcrieri PLĂCI  MEMORIALE (După Corneliu Lupeş: Itinerarii muzeistice, MNLR, 2003; Şoaptele urbei, ed. Oscar Print, 2011)
                                      
1. ANGHEL PAUL, B-dul N. Bălcescu,32-34, et.3 ap.52,S.I: P.M. Între anii 1969 -1995 aici a locuit şi a scris cea mai importantă parte a operei sale scriitorul Paul Anghel 1931-1995
2. ARGHEZI TUDOR. Casa memorială Mărţişor, cu placă memorială: În această casă a trăit şi a scris între 1926-1967 Tudor Arghezi; Placă memorială: B-dul Kogălniceanu, 42: În această casă a locuit între anii 1912-1930 poetul Tudor Arghezi. Aici a scris volumele Cuvinte potrivite, icoane pe lemn, poarta neagră şi a redactat revista Bilete de papagal.
3. MANOLE AUNEANU,str. Ion Oteteleşanu, 5: P.M. În această clădire a trăit şi a creat timp de 20 de ani scriitorul şi publicistul Manole Auneanu 1973-1993.
4. GEORGE BACOVIA str. George Bacovia nr.63: casă memorială şi placă memorială: În această casă a trăit şi a creat între 1933-1957 poetul GEORGE BACOVIA. S-a aşezat această placă în anul 1958,,luna mai, 25 ca un omagiu adus marelui poet.
5. ION BARBU, 2 plăci memoriale. Str. Carol Davila 65: ION BARBU – autograf pe basorelief. Primăria Municipiului Bucureşti, 1991. 2. Aici a locuit între anii 1921-1961 poetul şi matematicianul Ion Barbu (Dan Barbilian) 1895-1961. S-a aşezat această placă  prin grija Uniunii Scriitorilor din Bucureşti în aprilie 1970.
6. I.L. CARAGIALE, str. Olari 21, Aici a locuit în anul 1885 I.L.C.; str. I.L. Caragiale 23: Aici a locuit între 1901-1902..., str. M. Rosetti nr. 1: Aici a locuit în anul 1900 I.L.C…
7. PERPESSICIUS – placă dată jos de noii proprietari…
8. GEO BOGZA, str. Ştirbei Vodă nr. 2: Între anii 1977-1993 aici a locuit şi creat scriitorul Geo Bogza 1908-1993.
9. DIMITRIE BOLINTINEANU str. Negustori nr.16: În această casă a locuit poetul Dimitrie Bolintineanu.
10. THEODOR CAPIDAN, B-dul M. Kogălniceanu, nr.49: Aici a locuit acad. Theodor Capidan – lingvist 1879-1953. „memoria digni viri”.
11. ŞERBAN CIOCULESCU,str. Turnescu nr. 5: Aici a gândit şi a creat între anii 1936-1988 Academicianul Şerban Cioculescu, critic şi istoric literar.
12. BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA, str. Matei Basarab nr.0. Placă pe faţada şcolii purtând numele scriitorului: Această şcoală s-a deschis în ziua de 17 noiembrie 1859, anul Unirii Ţărilor Române. Aici a învăţat în 1866-1867 marele scriitor Barbu Delavrancea.
13. VICTOR EFTIMIU, str. Victor Eftimiu nr.9: Aici a locuit între anii 1935-1972 scriitorul Victor Eftimiu, membru al Academiei Române, născut în Albania 1880, decedat la Bucureşti – 1972; în memoria sa la 100 ani de la naştere. Uniunea Culturală a Albanezilor din România. Deasupra, medalion de bronz.
14. MIRCEA ELIADE, B-dul Dacia nr. 141: În această casă a locuit între anii 1934-1940 Mircea Eliade scriitor şi istoric al religiilor.
15. MIHAI EMINESCU, str. Lipscani nr.19: În această casă poetul Mihai Eminescu a lucrat ca redactor la ziarul Timpul, între anii 1877-1879; Calea Victoriei 45: Mai am un singur dor/ În liniştea serii/ să mă lăsaţi să mor/ la marginea mării. Pe aceste locuri, în anul 1883 M.E. a fost cooptat de redacţia ziarului România liberă. Str. Plantelor nr. 9: În acest loc s-a aflat sanatoriul caritatea unde a încetat din viaţă, la 15 iunie 1889 marele poet M.E. Str. C.A. Rosetti nr. 2: Pe aceste locuri au fost casele lui Grigore Peucescu în care M. E. a  citit pentru prima oară Scrisoarea III-a. Omagiu din partea Societăţii ASTRA şi a românilor de pretutindeni. 15 iunie 2001.
Str. Covaci 14: În acest imobil poetul M.E. a lucrat ca redactor la ziarul Timpul între anii 1880-1881. Str. Piaţa Amzei nr. o. În acest loc s-a aflat casa în care scriitorul Ion Slavici l-a găzduit pe marele poet M.E. în anul 1883. Deasupra, altă placă de bronz în medalion cu bustul celor doi scriitori având inscripţia Eminescu  Slavici, semnat Gh. Adoc. Str. Buzeşti Nr. 5. Pe acest loc s-a aflat casa în care a/ locuit Mihai Eminescu / împreună cu / Veronica Micle/ în primăvara anului / 1882.
16. GALA GALACTION, str. Gala Galaction nr.51: În această casă a trăit între anii 1915-1961 scriitorul Gala Galaction (1979-1961) Muzeul Literaturii Române.
17. OCTAVIAN şi ONISIFOR GHIBU, str Hristo Botev, nr. 22: În această casă a locuit Octavian O. Ghibu. Fundaţia Culturală Octavian şi Onisifor Ghibu.
18. RADU GYR, intersecţia Mendeleev cu Piaţa Amzei: Aici a trăit şi a creat între anii 1964-1973 Radu Gyr, 1905-1975.
19. GRIGORE HAGIU, str. Pictor C-tin Stahi, nr.16: Între anii 1953-1984 aici a locuit şi a creat scriitorul G.H., placă marmoră cu medalion bronz având inscripţia 1933-1984 G.H.
20. IULIA PETRICEICU HASDEU, str. Iuliu Maniu 10: I.P.H. 1869-1888 medalion cu efigie de bronz. Poeta s-a născut în această casă. Primăria Municipiului Bucureşti
21. NICOLAE IORGA, str. Buzeşti nr. 36: placă cu medalion bronz: În această casă în care a funcţionat redacţia Sămănătorului, N.I. a locuit între anii 1903-1908, apărând drepturile limbii române şi drepturile ţăranilor.
22. PANAIT ISTRATI, str. Paleologu nr.3: În această casă a locuit de la 26 X 1934 la 16 V 1935 scriitorul P.I., prieten al visătorilor şi învinşilor.
23. LEON KALUSTIAN, str. Maria Rosetti nr. 16: În această casă a trăit, a scris şi a luptat pentru democraţie timp de 40 de ani gazetarul L.K. 1908-1990.
24. ION LĂNCRĂNJAN, str. Şincai nr.10: placă cu efigie în bronz: Aici a trăit şi creat în ultimii ani ai vieţii scriitorul I.L. 1928-1991.
25. EUGEN LOVINESCU, B-dul M. Kogălniceanu nr.49: În această casă a vieţuit E.L. şi în al 62-lea an s-a stins aici la 15 iulie 1943. Tot aici s-au ţinut şedinţele cenaclului Sburătorul 1881-1943.
26. ION MINULESCU,str. Gh. Marinescu nr.14: Aici a gândit, a trăit şi a scris poetul I.M. plecat din viaţă în 11 aprilie 1944. Casă memorială I.M. şi Claudia Milian.
27. ANTON PANN, str. Anton Pann nr.0: În această casă a locuit, a gândit şi a scris în limba cea fără de moarte a norodului, iubit şi înţeles de cei mulţi A.P. (1794-1854) Fiul Pepelei cel isteţ ca un proverb (Mihai Eminescu). S-a aşezat această placă de către Uniunea Scriitorilor din R.P.R. cu prilejul împlinirii unui veac de la moartea scriitorului, în anul 1954, luna noiembrie, în al zecelea an de la eliberarea poporului nostru şi în al şaptelea an de la declararea R.P.R.. str. Logofăt Udrişte Năsturel, nr… cu 4 inscripţii pe laturile bustului amplasat în faţa bisericii. Etc.
29. CEZAR PETRESCU, str. C.A. Rosetti intersecţia cu Vasile Conta: Aici a trăit şi creat în ultimii ani ai vieţii scriitorul C.P. 1892-1961
30. RADU PETRESCU, str. Pitar Moş nr.23: În această casă a locuit între anii 1950-1982 prozatorul şi eseistul R.P.
31. GHEORGHE PITUŢ, str. Rutundă nr. 8, bl. Y2C, sc.1 et. 3 ap. 13: Între anii 1969-1991 aici a locuit şi a creat scriitorul G.P. 1 aprilie 1940-6 iunie 1991.
32. ALEXANDRU PIRU, str. Av. Mircea Zorileanu, nr.92: Între anii 1950-1993 aici a locuit şi a scris profesorul A.P.
33. CORNELIU M. POPESCU, str. C. Silvestri nr.12. În acest imobil s-a născut şi a locuit 10 ani C.M.P. (1958-1977, autor al versiunii engleze Mihai Eminescu-Poesis. Laureat post-mortem al Acad. Rom., omagiat prin UNESCO…(care a înfiinţat un premiu pentru traduceri purtând numele lui C.M.P.)
34. TITUS POPOVICI, str. V. Alecsandri nr.10: Între anii 1971-1994 aici a locuit scriitorul T.P., academician, personalitate marcantă a culturii româneşti 1930-1994.
35. MARIN PREDA, str. Al. Rosetti nr. 21: Aici a trăit şi a creat între anii 1975-1980 scriitorul M.P. 1922-1980.
C.R. MOTRU, b-dul Ferdinand nr.47: În această casă a trăit şi a lucrat C.R.M. 1868-1957, psiholog, filosof şi om de cultură, Preşedinte al Academiei Române 1938-1941.
36. LIVIU REBREANU, b-dul M. Kogălniceanu, nr.51. Aici a locuit şi a creat între anii 1934-1944 scriitorul L.R. 1885-1944.
37. ALEXANDRU ROSETTI, str. Dionisie Lupu nr. 56: Aici a trăit A.R. 1959-1990, membru al Academiei Române, lingvist, editor-cărturar.
38. MIHAIL SADOVEANU, str. Pitar Moş nr.20:  În această casă a locuit scriitorul M.S,
39. MARIN SORESCU, str. Gr. Alexandrescu nr. 43: În această casă a trăit, a creat şi a sperat scriitorul M.S. între anii 1969-1996. „Sper să nu mi se refuze, Doamne/ Plăcerea de a citi în stele/ Măcar odată pe săptămână/ După orarul afişat pe un nor.” M.S. 1996.
40. HENRIETTE YVONNE STAHL, b-dul Pache Protopopescu nr. 89: Aici a locuit şi a scris scriitoarea H.Y.S.
41. NICHITA STĂNESCU, str. Piaţa Amzei nr.0: Într-un apartament din acest bloc a locuit şi a creat în ultimii ani ai vieţii poetul N.S. 1933-1983 – placă memorială cu basorelief de bronz.
42. VLADIMIR STREINU, Int. Vladimir Streinu nr. 2: În această casă a trăit şi a creat între anii 1938-1970 V.S. Tot aici a fost sediul revistei şi cenaclului Kalende 1942-1946.pe care marele critic şi profesor l-a condus.
43. TUDOR VIANU, str. Andrei Mureşan nr.33: În această casă a trăit filosoful şi omul de litere T.V. 1989-1964. Placă memorială cu medalion de bronz.
44. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, str. Visarion nr.10: „În această casă a trăit şi creat în anii 1918-1919 poetul ALEXANDRU VLAHUŢĂ”.   Placa a dispărut!
45. VASILE VOICULESCU, str. Nicolae D. Staicovici nr.34: Medalion: Scriitorul a locuit în această casă între anii 1919-1963. Primăria Municipiului Bucureşti. Bd. Eroilor Sanitari 22-39, placă memorială… Text…
46. MIRCEA VULCĂNESCU, str. Popa Soare nr.16A: În această casă a trăit filosoful M.V. 1904-1952.
47. TIBERIU UTAN, str. Ştirbei Vodă: În această casă a trăit şi a scris poetul Tiberiu Utan.
V. COMPLETĂRI DE PE TEREN LA LISTA PLĂCILOR MEMORIALE deja existente, transcrise de I. Lazu:
48. BOTEZ EUGEN (Jean Bart), str. Comandor Eugen Botez, nr. 22: Efigie în bronz auriu 30/40 cm, dedesubt placă memorială: Aici a trăit şi a creat între anii 1928-1933/ Comandorul Eugen Botez 1874-1933/ prozator şi publicist de maşină cu/ pseudonimul Jean Bart/ membru fondator şi secretar al/ Ligii Navale Române. Liga navală Română. 2003.
49. CARAGIALE, MATEIU, str. Luca Stroici nr. 9 A.   În această casă a locuit între anii 1923-1936 scriitorul Mateiu Caragiale (1883-1936)
50. PETRESCU CAMIL, Int. Camil Petrescu, scriitor, un basorelief de bronz, fără text. Fără vreo menţiune privind numele, datele…
51.STANCU ZAHARIA , str. Heleşteului nr. 30. Placă memorială cu basorelief deasupra: Aici a trăit şi creat/ în ultimii ani ai vieţii/ scriitorul/ Zaharia Stancu / 1902-1074.
52.GOGA OCTAVIAN, str. Puţul de Piatră nr.6: „Aici a locuit / OCTAVIAN GOGA / (1881-1938) / Poet, ziarist, om politic.”
53.CĂLINESCU GEORGE, str. G. Călinescu nr. 53: Cu un basorelief pe peretele de la stradă al casei „Academia Română. Casa memorială / GEORGE CĂLINESCU.”
54. MIHAI EMINESCU, str. Buzeşti nr. 5, S.I : Pe acest loc s-a aflat casa în care a/ locuit Mihai Eminescu / împreună cu / Veronica Micle/ în primăvara anului / 1882.
55.VALENTIN SILVESTRU, Pţa. M. Kogălniceanu nr.7: „În această clădire / a locuit şi a creat / între anii 1960-1996 / scriitorul, ziaristul şi criticul / VALENTIN SILVESTRU / personalitate de vârf / a teatrului românesc din ultima / jumătate a secolului XX.”  Placă marmoră 60/70 cm. tel. 314.14.42
56.THEODOR MĂNESCU, str. Sf. Constantin Nr. 13: „În această clădire / a locuit scriitorul / T.M. / între anii 1980-1990.” Placă marmoră 50 /40 cm.
57.IOSIF SAVA Piaţa şi Monumentul : I.S./ 1933-1098/  Om de cultură.
58.POMPILIU CONSTANTINESCU, str. Sabinelor Nr. 109. Placă memorială: În această casă / a trăit şi a creat / între anii / 1933-1946 / Criticul literar / Pompiliu Constantinescu.
59. GEORGE ŢĂRNEA, str. Giurgeni Nr. 9, bl. F.9, sc. C
60. ARCADIE DONOS, B-dul N. Bălcescu Nr. 36, sc. A: „În acest bloc a locuit şi a creat actorul şi scriitorul Arcadie Donos (1923-2000)”
61. GEORGE MAGHERU, str. Justiţiei Nr. 36: In această casă / a trăit şi a scris / între anii 1920-1952 / poetul doctor /  George Magheru / 1892-1952
62. IOSIF SAVA, str. Sf. Apostoli Nr. 40 (fost 6). Basorelief sub care citim: Iosif Sava, muzicolog…
64.ION HELIADE RĂDULESCU, str. Monetăriei Nr. 4, Biserica Mavrogheni. NON OMNIS MORIAR. In amintirea lui/ Ion Heliade Rădulescu,/ marelui luminător al Neamului Românesc/ şi luptătorului pentru drepturile lui./Casaa Şcoalelor/ recunoscătoare./ Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunei C. Disescu. Ad-rul Cassei Şcoalelor M. Popescu/ 1913, August 8// 1802-1872// Ion heliade Rădulescu/ Preşedinte al Academiei Române/ 1867-187063.
65. Nichifor Crainic, bd. Dinicu Golescu nr. 43, scara 1: Aici a trăit și a creat între anii 1964-1972 poetul, eseistul și teologul Nichifor Crainic 91888-1972)

(din Odiseea plăcilor memoriale, Ion Lazu, ed. Biblioteca metropolitană București, 2011, ediția II, cu adăugiri, ed. Eikon, 2015)