Vernisaj marți 21 mai – expoziția personală „In and Out of Body” a artistei Iris Bianca Teodorescu la CAMINUL ARTEI parter.

Iris Bianca Teodorescu formulează prin intermediul cromaticii interogaţii privitoare la natura fiinţei. În centrul creaţiei sale stă omul, ca măsură a tuturor lucrurilor. Atunci când aparent se îndepărtează de portret în favoarea peisajului (citadin) sau a picturii de gen, ea păstrează ca principal atribut dimensiunea umană a receptării, respectiv a interpretării celor înfăţişate. Artista nu povesteşte, nu descrie şi nu propune experienţele sale particulare drept subiecte, ci sondează relaţiile dintre înăuntru şi afară, dintre vizibil şi nevăzut, dintre ceea ce poate fi exprimat în cuvinte şi nonverbal. Până la un punct onirică, până la altul abstract alegorică, pictura sa are conotaţii realist magice. Personajele reprezentate par desprinse din operele lui Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez sau Alejo Carpentier.

Realizate în mare parte în Altamira, Fayum, Petra sau Damasc, lucrările noii expoziţii nu vorbesc atât despre lumea arabă, pe care, de altfel, Iris Bianca Teodorescu o cunoaşte şi o îndrăgeşte, cât despre durabilitatea zădărniciei, despre sentimentele induse dinspre exterior spre interior şi despre triumful vremelnic al detaliului asupra structurii. 

Mihai Plămadeală, curator