Proiectul Cultura Alternativăinițiat de Asociația Culturală Flower Power și selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020intră în noul an cu cea mai relevantă etapă-Tabăra de formare în domeniul politicilor culturaledestinată grupului țintă al proiectului 

Cultura Alternativă”  are ca obiectiv principal consolidarea capacității ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a inițiapromovaimplementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România în vederea îmbunătățirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional și  formularea unei  propuneri alternative cu privire la Statutul Artistului în România 

Tabăra de formare în domeniul politicilor publice se va desfășura în perioada 24-28 ianuarie 2019 la Hotel Palace din Govora, participanții fiind reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul cultural: manageri culturali și artiști, cât și membri ai echipei de proiect   

În cadrul taberei vor avea loc sesiuni de formare coordonate de formatorii din echipa de proiect— Aura Corbeanu și Andreea Grecu. Aceste sesiuni vor propune participanților o analiză a politicii culturale naționale în cadrul politicilor publice din România, precum și o analiză sintetică a mixului legislativ care reglementează în prezent activitățile culturale de la noi. Vor fi prezentate în cadrul întâlnirii de lucru și rezultatele celor două studii realizate în cadrul proiectului, Studiul comparativ referitor la statutul artistului în cinci țări europene și Studiul calitativ-realizat pe baza primelor rezultate furnizate de sondajul realizat în cadrul proiectului, încă deschis pe site-ul https://statutulartistului.ro  

Scopul principal al taberei de lucru de la Govora este prezentarea teoretică și a metodelor practice folosite în formularea de politici publice, dar și discutarea în cadrul grupului țintă diverselor propuneri și observații asupra modalităților de îmbunătățire a Statutului Artistului din România  

Cu prilejul taberei de formare va fi lansat la Govora și un manual redactat de cei doi formatori culturali Aura Corbeanu și Andreea Grecu.  

Manualul propune celor interesați să se implice activ în viața cetății o etapizare a demersurilor pe care le pot întreprinde pentru a introduce o schimbare în bine. Conținutul este tehnic și respectă cadrul legal complex și supus permanent schimbărilor. Autoarele au căutat să precizeze cum anume specialiștii din domeniul artelor  și culturii au o șansă reală să modifice statutul socio-profesional al artistului în România, folosind în avantajul creatorilor instrumentele legale pe care aceștia le au la îndemână: propunerile de politici publice.“, ne spune Andreea Grecu.

Concluziile discuțiilor care vor avea loc în cadrul taberei de la Govora vor fi supuse consultării publice și vor fi diseminate către toți cei interesați de îmbunătățirea statutului artistului din România prin intermediul unei rețele virtuale care poate fi accesată de pe site-ul proiectuluihttps://statutulartistului.ro/retea-virtuala/ 

În etapa următoare a proiectuluivor fi organizate, de asemeneaîn scopul diseminării propunerii de politică publică și a discutării acesteia în cadru cât mai larg, o serie de zece ateliere de lucru în principalele centre culturale din țară 

Etapele de lucru și activitățile din cadrul proiectului ”Cultura Alternativă” pot fi urmărite pe site-ul https://statutulartistului.rocât și pe paginile de socializare ale proiectului. 

 

Contacte ”Cultura Alternativă”: 

Pagini de socializare: www.facebook.com/statutulartistului.com 

Website: https://www.statutulartistului.ro 

 

Rețea virtuală a proiectului ”Cultura Alternativă 

Manager Proiect 

Daniela Apostol 

Responsabil comunicarePreședinte Asociația Culturală Flower Power 

Anca Roxana Constantin van der Zee