Săptămâna aceasta, au circulat în spațiul public mai multe informații privind vânzarea Casei lui Dinu Lipatti din București (b-dul Lascăr Catargiu nr. 12) pentru suma de 1.908.339 de euro.

Ministerul Culturii continuă să urmărească cu atenție acest caz, considerând necesare anumite precizări.

Casa Dinu Lipatti este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, având codul B-II-m-B-18330, prin urmare, este imobil protejat prin Legea 422/2001 cu privire la protecția monumentelor istorice. Conform legii, casa nu poate fi vândută spre a fi demolată, demolarea se face doar printr-o procedură de declasare, ceea ce nu este cazul în acest moment. De asemenea, conform legii 422/2001, vânzarea unui imobil monument-istoric trebuie să respecte o serie de reglementări.

Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaţii:

  1. a) să înştiinţeze în scris Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti, respectiv cea judeţeană, despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi;
  2. b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric;
  3. c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o copie de pe acte. (Art. 36, alin. (4), litera B. din titlul IV, capitolul I — Legea 422/2001).

Până în acest moment, nici Ministerul Culturii şi nici Direcția de Cultură a Municipiului București nu au primit oferta de preempțiune adresată Statului Român, în vederea exercitării acestui drept, așadar, orice contract de vânzare-cumparare a imobilului din b-dul Lascăr Catargiu nr. 12 (Casa Dinu Lipatti) poate fi sancționat cu nulitatea absolută a vânzării. (cf. Art. 4, alin. (4) din titlul I — Legea 422/2001).

Reacția rapidă și vigilența cu care a fost tratată posibila vânzare a Casei lui Dinu Lipatti, pusă în contextul protejării patrimoniului construit, demonstrează că ONG-urile și grupurile civice care luptă pentru salvarea patrimoniului sunt parteneri indispensabili ai Ministerului Culturii.

Casa Dinu Lipatti, Ministerul Culturii şi nici Direcția de Cultură a Municipiului București