Modernism.ro lansează o dezbatere online pe marginea temei „Artist versus Curator”, o componentă adăugată ulterior proiectului „Performing History”. Aspecte care ar pot fi precizate în această dezbatere sunt:

  • care ar trebui să fie reglementările raportului artist-curator (cine alege pe cine)
  • în ce măsură autorul unei imagini își poate asuma legal modificările ulterioare aduse de el însuși asupra lucrărilor de artă aflate (deja) în proprietarea, gestiunea ori custodia unor alte persoane, colecții ori instituții.
  • ce modificări pot fi aduse unui proiect și conceptului acestuia după ce este selecționat în urma unui concurs public național pentru a reprezenta  un pavilion național.
  • ce modificări pot surveni asupra lucrărilor ce reprezintă un pavilion național care sunt în gestiunea, custodia și sub asigurarea acestuia pe perioada expunerii.
  • ar trebui supusă evaluării punerea propriu-zisă în practică a proiectului selecționat în urma concursului public național, după realizarea și deschiderea acestuia la Veneția, cu luarea în considerare a feed-back-ului dat de specialiștii din comisia de evaluare a tuturor proiectelor Bienalei.
  • câștigarea concursului de reprezentare a pavilionului național și participarea expozițională a echipei artist-curator reprezintă stadiul final al colaborării acestora sau începutul unor demersuri comune de importanță internațională.