Este semnificativ şi interesant faptul că de la începutul anului se discută despre artă. Tot mai mult şi uneori consistent. Sunt dezbateri care merită audiate pentru că reprezintă definiri, conştientizări şi încercări de încadrare a fenomenului artistic contemporan.

Am urmărit recent mai multe dezbateri care problematizau spectacolul contemporaneităţii artistice, între care trei mi-au atras în mod special atenţia: “Jos din turnul de fildeş, înapoi de pe metereze” (21 februarie, CNDB), “Despre revista ARTA şi despre arta românească de azi” (22 februarie, Club Control) şi “Ce valoare mai are arta” (9 martie, Teatrul Nottara).

Dezbaterea de la CNDB, dintre Gianina Cărbunariu, Manuel Pelmuş şi David Schwartz a adus în discuţie problema lipsei militantismului în artă şi o dezirabilă funcţie socială a demersului artistic. Coerent articulată, dezbaterea s-a purtat într-un acord inedit cu publicul, în jurul încercării de-a găsi semnificaţiile artei angajate. Exemplele aduse au fost în special din lumea teatrului comunitar, însă discursul poate fi cu uşurinţă adaptat şi artelor plastice. Tocmai pentru că trăim un moment în care raportul dintre artă şi societate este aproape nul acest gen de problematizări ajută la o articulare lucidă a unora dintre lipsurile fenomenului contemporan.

A doua zi, invitaţii Cafenelei Critice, Petru Lucaci şi Magda Cârneci au ridicat problema nevoii criticii de artă. Primul număr al revistei Arta, apărut după zece ani de absenţă vine să acopere un minus resimţit de mulţi în arta contemporană: critica şi teoria. Discuţia a fost lejeră dar a argumentat pertinent rolul criticului în societate, nevoia artei de-a fi explicată. Modelul de succes din alte societăţi confirmă prin existenţa constantă a unui număr mare de reviste de artă această nevoie, iar revista Arta, dacă va reuşi să se susţină şi să menţină un nivel constant poate juca un rol catalizator important în societatea contemporană.

Pe 9 martie clubul Dilema Veche propunea o dezbatere care venea cumva să concluzioneze şi să completeze cele două întâlniri de la sfârşitul lui februarie. Cel puţin aparent. Mihai Oroveanu, Ruxandra Demetrescu, Dan Popescu şi Radu Boroianu au fost invitaţi de Mircea Vasilescu (redactor-şef, Dilema Veche) să discute despre valoarea artei. Întrebarea generală şi foarte relativă din titlu anunţa o discuţie teoretică, în opinia mea, despre sensul artei contemporane. Fiind invitaţi doi reprezentanţi ai sistemului instituţional şi doi comercianţi de artă, discuţia avea potenţialul de-a deveni o dezbatere echilibrată despre valoarea comercială versus celelalte valori artistice. Însă discuţiile de la Nottara, cu excepţia unanimului dezacord privind acea „agresiune a incompetenţei”, deja cunoscută drept „Burghezii din Caracal” a lui Bolborea, din faţa Teatrului Naţional s-a atins vag şi incoerent problema valorilor artei.

Dan Popescu s-a plasat nihilist vizavi de orice subiect deschis, iar apogeul discursului său a fost o afirmaţie de-a dreptul halucinantă: galeristul de la H’Art a afirmat mai mult sau mai puţin tranşant că arta contemporană nu trebuie să se vândă. Până la sfârşitul dezbaterii am sperat că n-am auzit bine, dar ulterior mi-au confirmat şi alţii acest fapt, bizar. Mă întreb acum, dacă Dan Popescu neagă valoarea comercială a artei, de ce din 2002 încearcă să vândă artă? De ce nu s-a ocupat de teorie, de ce nu s-a ocupat de orice altceva în afara comerţului? Că posibilităţi există…. Popescu a conchis acest discurs, referindu-se la asociaţia comercianţilor de artă din România astfel: „Nu vreau să intru în nicio asociaţie care mă primeşte”. Wow.

Alt moment al serii care m-a lăsat fără cuvinte a fost o afirmaţie  chiar mai bizară a domnului Radu Boroianu: statul naţiunilor ar rezolva multe dintre problemele existente în lumea artelor. Consider deplasat să te plasezi naţionalist la o problema care implică mai multe etnii de aceeaşi cetăţenie. În spaţiul autohton trăiesc minorităţi etnice ale căror drepturi, garantate constituţional, ar trebui respectate în discursurile publice. Doamna Demetrescu l-a corectat just şi echilibrat pe Radu Boroianu: trebuie să discutăm de un stat al cetăţenilor, nu de un stat al naţiunii!

(va urma)

N.B. Diseară. 10 martie de la ora 20, la Centrul de Introspecţie Vizuală, Dan Perjovschi răspunde întrebărilor lui Manuel Pelmuş.