Galeria de Arta Dana din Iaşi organizează, în perioada 14 februarie -7 martie  2011, expoziţia de pictură a artistului Manuell Mănăstireanu “Lumina tăcerii”, care va avea loc la sediul din str. Lăpuşneanu, nr 7-9.

Expoziţia va fi vernisată de către criticul de artă  Valentin Ciucă, în data de 14 februarie la ora 18.00.

“Artiştii sunt singurii care se mai revoltă şi cheamă la judecata adevărului   maladiile civilizaţiei.  Manuel Mănăstireanu pledează pentru ridicarea cortinei de pe nopţile sufletului şi scoaterea la iveală a luminii ce sălăşluieşte potenţial în fiecare dintre noi. Se revoltă în faţa ipocriziei si minciunii, a aparenţelor prezentate ca esenţe, a fariseismului generalizat. Pare un moralist credibil prin idei şi mântuit prin gestul de a-şi asuma povara de a rosti adevăruri stânjenitoare pentru cei care ne promit paradisurile fictive ale fericirii. Între timp, oamenii se nasc şi mor, unii uitaţi în propria lor unicitate. Recuzita stilistică a artistului face apel la sugestiile expresioniste, dar fără excesele cromatice ale acestuia. Dominantele grave, sumbre adesea, evocă cerurile mohorâte ale existenţei, ratările întâlnirilor cu fiinţa interioară. Omul generic e traversat de angoase şi anxietăţi şi chipul lui se contorsionează sub presiunea deformărilor afective.”

Valentin Ciucă

Critic de artă