securedownloadBucureşti, 7 decembrie 2009
RECYCLE NEST, primul eveniment: CONSTRUCȚII AUXILIARE PROVIZORII
16 decembrie, ora 18
Noua galerie de artă contemporană Recycle Nest îşi inaugurează programul de evenimente prin 
vernisarea expoziţiei CONSTRUCȚII AUXILIARE PROVIZORII
Deşi o expoziţie de grup a artiştilor Ion Grigorescu, Nicu Ilfoveanu & Vlad Gherghiceanu, Sorin Neamţu, 
Ciprian Paleologu, Virgil Scripcariu şi Bogdan Vlăduţă, evenimentul Construcţii auxiliare provizorii nu 
este rezultatul unui proiect comun. Paradoxal însă, ceea ce absolvă de improvizaţie şi eterogenitate 
acest eveniment este tocmai asumarea individuală şi programatică a precarităţii şi nedesăvârşirii 
operelor expuse. Astfel, coerenţa proiectului este dată de opţiunea artiştilor de a expune doar lucrări cu 
o puternică marcă de “neterminat”, de “neînchegat” şi improvizat. Lucrări abandonate ori doar suspendate 
pe traseul dintre gând, proiect şi operă, greu definibile în absenţa unui caracter definitiv. 
Pornind de la premisa că nu există operă “fără rest”, artiştii participanţi caută să identifice potenţialul de 
resursă creativă şi de semnificaţie a lucrurilor lăsate în urmă, oarecum stinghere, neexploatate în proiecte 
şi colaborări. Mai mult, chiar greu integrabile în ceea ce s-ar putea numi stilul recongnoscibil al artistului, 
într-un  ciclu, într-o familie de lucrări. Construcţii auxiliare provizorii conţine piese cu potenţial scăzut de 
expunere, pe care un proiect curatorial „dezlegat” de intimitatea cu procesul creativ al artistului le-ar trece, 
în mod obişnuit, cu vederea.
Construcţii auxiliare provizorii este un eveniment de prezentare a artiştilor galeriei dar şi unul care rezumă 
profilul tematic al Recycle Nest. Noua galerie este interesată, în mod special, de arta care răspunde, într-un 
fel sau altul, ideii de refolosire, valorificare, recondiţionare. Prin această expoziție, Recycle Nest privilegiază 
piesele de laborator intim, exemplele de non-finito, „deşeul” şi restul artistic cu potenţial percutor. 
Recycle Nest va expune artişti care pun problema resurselor – fie prea puţine, fie prea multe, difuze ori greu
de asumat – devenind astfel o sursă pentru colecţionarii avizaţi şi interesaţi de arta contemporană românească.
Adriana Oprea
PR RECYCLE NEST 
0720 226 682