„Documentarele Artelor Focului” propun prezentarea unei selecții de artiști reprezentativi pentru artele focului din România, atât a moștenirii artistice a acestora, cât și a contextului care implică personalități sau situații cu relevanță specifică fenomenului cultural artistic contemporan.

„Documentarele Artelor Focului” prezintă artiști, mișcări artistice, fenomene estetice caracteristice dezvoltării artelor focului din România și importanța instituțiilor de învățământ artistic.

„Documentarele Artelor Focului” contribuie la cercetarea și arhivarea istoriilor recente ale acestor domenii artistice, dar și la promovarea și popularizarea acestora.

mai multe https://www.postmodernism.ro/centrul-de-resurse-pentru-artele-decorative/