Expoziția „SMKO fostă TMK fostă CSR fostă UDR” este constituită dintr-o selecție a lucrărilor din seria Scrap Metal Kaboom Orchestra, realizată în 2021, la Reșița. Nicolae Comănescu a fost invitat atunci de municipalitatea orașului bănățean să „conserve imaterialul repugnant” (Smaranda Ciubotaru), adică, să identifice, să colecteze și să refuncționalizeze fragmente extrase din Combinatul Siderurgic Reșița, această reminiscență comunistă. Comănescu introduce pe pânzele sale trăsături ale diverselor situri geografice încă din 2006, când a demarat seria „Praf și pulbere”, unde chiar a amestecat cele două elemente (alături de muștar, pământ din fața blocului în care locuiește și scrum de țigară) cu un medium acrilic, integrând mixul în compozițiile inspirate din cartierul Berceni; a urmat „DNA: Dust Narrative Analysis”, pentru care a mai adăugat pe lista materialelor și cenușa.

În urma șederii sale de la Reșița, în 2021, a adunat zgură, rugină, cenușă și pulbere de cărămizi. Astfel, prin captarea unui moment pe care îl izolează în timp și spațiu pe o pânză, Comănescu își creează propria „tempor(e)alitate”; un univers hibrid, bazat pe propriile observații, trăiri și simțiri despre împrejurimi și / sau despre sinele raportat la acestea, într-un spațiu-timp anume. Această hibridizare provine dintr-o coagulare a unor informații pur vizuale — semne menite să se desfășoare exclusiv pe suprafața pânzei — și unele extra-vizuale, „povești presupuse, încifrări misterioase ale ADN-ului propriu, lucruri menite să creeze inflație și densitate mărită picturii”, după cum le descrie Nicolae Comănescu. ( Lina Țărmure, curatorul expoziției)

Lina Țărmure este curator și manager cultural. A absolvit Facultatea de Istoria și Teoria Artei din cadrul UNArte, iar în prezent urmează studiile masterale din cadrul aceluiași departament, unde studiază fenomenul curatoriatului în perioada postnouăzecistă din România. în 2019 a co-fondat Diptych Art Space din București, unde curatoriază programul de evenimente al acestuia. Scrie recurent despre artă, iar textele sale pot fi regăsite în Dilema Veche, Revista Arta, Propagarta ș.a.

Expoziția poate fi vizitată până pe data de 2 iunie, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 14.00 și 19.00.
Intrarea este liberă.

credit foto: Andrei Pauleț