ANAV – Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane vă invită vineri, 23 octombrie 2015, ora 19.00, în spațiul cultural multifuncțional GALLERY din str. Leonida nr 9-11, București, la vernisajul expoziției de sculptură a artistului Virgil MOGOȘANU.

Petre Virgiliu Mogoşanu, în mod premeditat sau nu, a imaginat un proiect artistic unde importantă este sugestia de lectură. Caracterul deschis al pieselor sale, cu multe şi bogate sugestii, poate fi perceput atât de un vizitator avizat, cât şi de cei care calcă pentru prima dată pragul unei săli de expoziţii.

 

“Ceea ce ma surprinde este faptul ca lucrările, concepute într-un proiect omogen, dezvăluie un indiscutabil profesionalism, abilitatea artistică de cunoaştere a unor formule expresive cu care nu intră într-o rezonanţă mimetică, ci o gândire artistică motivată, care a generat o modalitatea interpretativă de exprimare autentică.

Elementele de definire stilistică reprezintă pentru un artist nu doar o formă de dexteritate, ci o opţiune inteligentă pe care acesta o adoptă în raport cu proiectul propus şi cu propria sa interioritate. Conjuncţia dintre cele două planuri, cel expresiv şi cel conotativ, nu este apanajul talentului, ci al gândirii artistice, amănunt ce face diferenţa, cel mai adesea esenţială, în devenirea oricărui creator şi în stabilirea unei ierarhi valorice.

Conceptul ciclului, în aparenţă comun, este prezent în toată istoria sculpturii, acela al dialogului formei cu lumina. Ceea ce identifică piesele concepute de Petre Virgiliu Mogoşanu este nuanţa pe care reuşeşte să o impună: transparenţa.
Esenţa discursului său plastic se concentrează, din punctul meu de vedere, pe schimbarea de atitudine a relaţiei, care nici ea nu este nouă, dintre formă şi lumină, rezultată, la rândul ei, din dialogul dintre gol şi plin al volumelor. Dacă, în mod uzual, lumina este cea care evidenţiază forma, Mogoşanu pledează pentru realizarea unor structuri care să pună în valoare lumina.

Lumina este personajul principal al sculpturilor sale, forma fiind doar receptacolul care dă sens acestei substanţe imateriale, care este lumina. Dacă celebrul său coregional, Constantin Brâncuşi, căuta în materie esenţa ascunsă a lucrurilor, el, păstrând proporţiile, caută transparenţa acestora. Este o formă de înţelegere pentru a cărei materializare, însă, trebuie să ştii să-ţi stăpâneşti bine mijloacele.
Dincolo de planul tehnic şi cel formal, sculptorul are însă o miză cu mult mai importantă, aceea a unui plan ideatic, unde imaginile sale abstracte capătă o evidentă dimensiune spirituală. La o privire sumară, expoziţia poate fi înţeleasă ca o demonstraţie a succesiunii şi simultaneităţii formelor şi a tehnicilor. În profunzime, ea este o încercare de a ordona sugestii de natură existenţială (Tensiune, Oscilatii, Schimbare, Compensare, Pasaj, Îndoire, ş.a.) sau morală (Dialog, Echilibru I, Transparenţă). Într-o definire succintă, cred că actuala manifestare este un drum imaginat de sculptor în tentativa sa de a ieşi din captivitatea materiei spre mântuire (bineînţeles, de natură artistică) prin ordinea raţiunii.”
– Cătălin Davidescu –

ANAV – Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane promovează arta contemporană prin expoziții de fotografie, de pictură, sculptură, proiecții de film, teatru, organizează programe educaționale și de promovare a tinerilor artiști, precum și acțiuni filantropice pentru copiii cu sau fără nevoi speciale.

Date de contact: www.anav.ro

GALLERY – art, coffee and more

Mai mult decât o cafenea, Gallery este o galerie de artă și un spațiu multifuncțional destinat atât workshop-urilor, atelierelor și cursurilor de artă vizuală (fotografie, pictură, film, sculptură, desen) și dezvoltare personală pentru copii și adulți, cât și petrecerilor private, evenimentelor corporate (la cerere oferim și catering), seminariilor, sesiunilor de training, conferințelor de presă, interviurilor, ședințelor foto, lansărilor de produse, prezentărilor de proiecte. Gallery este locul ideal în care poți avea o întâlnire de afaceri, cu prietenii sau cu oamenii care au preocupări și afinități asemănătoare  într-un cadru elegant, discret și plin de artă contemporană.

Adresa: Strada Leonida nr. 9-11, sector 2, București (în centru, de la Romană pe Eminescu colț cu Tunari).

Date de contact: www.gallerycafe.ro

12109946_1485499955088428_7842718534358326266_o