Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează, în perioada 20 septembrie – 2 octombrie 2022, expoziția de artă contemporană CELĂLALT, a grupului Altul Nu e Negarea Mea (Sever Petrovici-Popescu, Nora Stîngu, Ana Petrovici-Popescu, Nada Stîngu).

Vernisajul expoziției va avea loc în data de 20 septembrie, la ora 17:00.

Punând în discuție legătura dintre Eu ca singularitate artistică și Celălalt ca prezență străină, ori mediu ostil, expoziția este gândită să invite privitorul să reflecteze asupra rolului pe care îl deține societatea în formarea, modelarea sau chiar anularea particularității sinelui.

Tema „Eu și Celălalt” este relevantă pentru înțelegerea artistului și a contextului contemporan, întrucât are ca obiectiv punerea în relație atât a diferențelor de medii specifice fiecăruia – fotografie, pictură, obiect, instalație – cât și a nuanțelelor atitudinale, urmărind realizarea unui dialog socio-cultural cu intercalări confesive care să cultive luciditatea și spiritul critic.

Autocunoaștere, autocritică, negare, excludere, acceptare, frică, curaj, doar prin celălalt ajungem să descoperim chipul propriei autenticități. Conceptul explorează complexitatea ființei umane juxtapunând trasee, preocupări tematice, medii distincte, tot ceea ce eul a acumulat ca trăire și experiență personală cu aspirații și neliniști colective.

Identitatea Celuilalt se poate aseamăna cu pliurile pielii care adună în straturile sale conglomerate inegale de grăsime și memorie ale raporturilor de putere întâlnite atât în propria societate, cât și în afara țării. Astfel Celălalt intră într-un process de definire și autodefinire în care este decupat și cercetat, însă odată rupt, dă naștere la noi tăieturi, noi unghiuri care îl ajută sau îl împiedică să reacționeze.

Celălalt este identificat în mod diferit de fiecare dintre membrii grupului, iar lucrările rezultate sunt produsul acestei raportări diferite la cel în fața căruia stăm. Rezultatul acestei relații va determina autoportretul expozantului. Discursul visual se va construi prin identificare, dar și prin complementaritate.

Grupul Altul Nu e Negarea Mea a luat naștere în anul 2018 și investighează conținutul inepuizabil al complexității ființei umane. Inițiat ca manifest în 2018 și afirmând o disponibilitate către celălalt artist devine motto și proiect de reflecție având la bază posibilitatea relaționării a patru personalități într-un mod necompetitiv.

Aprecierea și înțelegerea celuilalt artist, identificarea unor probleme sau elemente expresive în comun și acceptarea acestora chiar în prezența unor sisteme de referință uneori complet opuse, a conturat în 2019 specificitatea grupului Altul alcătuit din artiștii: Sever Petrovici-Popescu, Nora Stîngu, Ana Petrovici-Popescu, Nada Stîngu.

Spiritul grupului și modul în care funcționează se opune presiunii individualizării și obligă membrii lui la o apropiere sinceră către celălalt și arta sa.

Coexistența limbajelor plastice pictura, foto-sculptură, obiect, instalatie, sculptură, facilitează o deschidere a fiecăruia spre propunerea artistică a celuilalt neexistând o concurență pentru același mediu.

Dialogul cu celălalt este punctul comun, iar temele complementare permit un schimb de idei și atitudini pe alte abordări ce, în afara unui liant numit relaționare ar rămâne excluse sferei de interes a celorlalți.

Dacă pentru Nada și Nora sacrul este stâlp de sprijin și de cercetare, pentru Sever arta sacră văzută cu ochii profanului este centru de interes și de inspirație, punct de plecare, subiect de analizat și discutat. Pentru Ana sacrul este prea intim pentru a fi exprimat, ea optează pentru dimensiunea poetica a sexualității feminine și masculine creând astfel contrast.