Cezara Moraru

The day when the thought becomes the word and the word becomes silence

Galeria de artă DANA din Iași deschide marți, 5 aprilie, expoziția „The day when the thought becomes the word and the word becomes silence” a tinerei artiste, CEZARA MORARU, cu o selecție de lucrări de pictură și colaj. Expoziția este deschisă între 5 și 28 aprilie 2022 și face parte din programul curatorial YAP (Young Artist’s Project) un program inițiat de curatoarele Smaranda Bostan și Maria Bilașevschi în 2016.

Cezara Moraru foloseşte cuvântul în artă, ca artă per se. Plecând de la funcţia de bază a acestuia, de a comunica un conţinut, artista construieşte propriile propoziţii, descriptive sau analitice, prin intermediul colajului. Sintaxele alese, dislocate din fragmente de text care prin extragere şi-au pierdut sensul iniţial, reduse adesea la doar un cuvânt într-o compoziţie, sunt dublate de subtile intervenţii de culoare, pentru a oblitera fundalul şi de a permite sensului primar, cunoscut şi acceptat de privitor, să îşi extindă semantica. Chiar dacă în sensul general, comunicarea prin artă este în sine un truism, o instalaţie compusă din zeci de desene îţi deschide o altfel de experienţă, pornită din cotidian, din semne cunoscute, aflate în dialog pe de o parte cu suportul, pe de altă parte cu sensul, ambele la rândul lor cu privitorul,  experienţa contemplaţiei estetice este înlocuită de concentrarea asupra a ceea ce fiecare consideră a fi esenţial. Aspectul analitic primează. Tocmai de aceea, aleatoriul alegerii de către Cezara Moraru diferă substanţial de cel al dadaiştilor, aşa cum şi mesajele se îndepărtează de practicile conceptuale ale Barbarei Kruger şi Jenny Holzer sau instrucțiunile lui Yoko Ono. Artista orientează percepţia înspre jocul dintre absenţă şi prezenţă, mai precis, de la cuvintele sau fragmentele decupate asemenea unor ferestre de lumină din care lipsesc coordonate vizibile de ancorare, la compoziţiile în care cuvântul pare a interoga sau amplifica imaginea. ”(Maria Bilașevschi)

Despre Cezara Moraru

Cezara Moraru a absolvit în 2020 programul de licență la secția Pictură a Facultății de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, iar în prezent este doctorand în cadrul aceleiași universități. Desfășoară o activitate artistică intensă cu participari la expoziții de grup, colective și personale din care amintim: „Ipostazele privirii” (Muzeul Municipal Iași), „Substraturi subiective” (Galeria „Meru”, Iași), „Identități” (Galeria „Victoria”, Iași) și „Memory Surface”(Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași).


Despre YAP
YAP (Young Artist’s Project / Proiectul artistului tânăr) este un concept inițiat de Galeria DANA în 2016 pentru promovarea și lansarea tinerelor talente care și-au creat pe parcursul anilor de studii propria viziune în contextul artei vizuale contemporane şi stimularea interesului pentru toate mediile de exprimare artistică. Proiectul caută și descoperă în mod continuu tineri artişti, proaspeți absolvenți, masteranzi și studenți ai universităților de profil din România. Proiectul promovează arta de calitate și răspunde provocării de a defini ceea ce este arta de calitate ca proces extrem de subiectiv, tocmai pentru a explora definiția ei împreună cu artiştii şi publicul galeriei.