Expoziția Periplu senzorial
Muzeul Național al Literaturii Române
Calea Griviței 64-66, Sălile „Al. Oprea” și
„Al. Condeescu”

5 – 30 aprilie 2022

Muzeul Național al Literaturii Române vă invită luni, 4 aprilie 2022, la ora 16.00, la vernisajul expoziției de pictură și ceramică Periplu senzorial, aparținând filialei Constanța a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Artiști expozanți: Mariana Constantinescu, Cristina Tudorache, Anca Pașa Deaconu, Ana-Maria Ceară, Eusebio Spînu, Florentin Sîrbu

„Filiala U.A.P. Constanța cuprinde artiști cu viziuni particulare, formate în urma uceniciei la diferiți maeștri sau sub propria experiență și aură  imaginară, după ani buni petrecuți în atelier. Gestul ținut sub controlul cerințelor compoziționale și parcursul între abstract și expresionism, între stilizările lumii vizibile și spații nonformale ale imaginației, care s-au conturat necontenit în variate experiențe, au putut fi observate în multe manifestări de grup și în expozițiile lor personale.
În expoziția de față sunt prezenți pe simeze șase plasticienei, tehnicile lor venind din zona picturii și ceramicii, remarcându-se în abordări vizuale moderne, actuale, dar relaționate cu tradiția secolului al XX-lea. La o privire generală, aspectul ludic se evidențiază  ca adnotări ale unor norme compoziționale, însă accentul cade pe trăirea directă, pe emoție, pe sentimentele artiștilor aflați astăzi sub semnul unor interogații existențiale.

Florentin Sârbu, Eusebio Spânu, Mariana Constantinescu, Ana Maria Ceară, Cristina Tudorache, Anca Deaconu au amprente identitare în ceea ce privește exprimarea în materiale ce le permit sub pretextul unor creații artistice,  să-și exercite pasiunea și libertatea de a gândi.” – Ana Amelia Dincă