Institutul Cultural Român și-a stabilit principalele direcții de activitate pentru perioada 2022-2026

Institutul Cultural Român lansează un document programatic, prin care trasează axe pentru dezvoltare și direcții de acțiune pentru perioada 2022-2026, urmărind dezvoltarea instituțională, programarea, inițierea și promovarea culturală și susținerea artiștilor, creatorilor și operatorilor culturali. Prin document se dedică axe specifice de lucru diplomației culturale, limbii și civilizației române, multilingvismului și pluriculturalității.

Consiliul de conducere al ICR a adoptat Strategia ICR, care va fi aplicată la nivelul Centralei ICR și în Reprezentanțele ICR din străinătate: Beijing, Berlin, Bruxelles, Budapesta (cu filială la Szeged), Chişinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm,Tel Aviv, Varşovia, Veneţia și Viena.

Strategia Institutului Cultural Român 2022-2026 pornește de la două teme transversale și trei obiective structurale, selectate după o analiză a dezvoltării instituției în ultimii 10 ani și a fost realizată în consultare cu membrii Consiliului de conducere al ICR, angajați ICR și echipele institutelor sale din străinătate și profesioniști culturali independenți. De asemenea, documentul strategic încorporează cele mai recente concepte de lucru și politici publice referitoare la domeniul culturii, la sectorul creativ, dar și la congruența la nivelul societății a acestor domenii cu altele, la nivel național, european și internațional. Pentru fundamentare, în cadrul Strategiei au fost analizate, în mod agregat, resurse contemporane pentru conceptualizarea culturii și a rolului său complex, în direcția obiectivelor specifice pe care Institutul Cultural Român le are, ca promotor, susținător, vehicul diplomatic, instrument de valorificare și promovare a culturii autohtone.

Pentru pregătirea Strategiei ICR 2022-2026 s-au avut în vedere, pe lângă documente programatice ale instituției și resursele legislative, peste 40 de documente strategice, declarații de politică publică, studii, barometre și analize, naționale și internaționale, printre acestea numărându-se: O nouă agendă europeană pentru cultură – Comisia Europeană, Cadrul strategic pentru politica culturală a UE 2019-2024, Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022 – Comisia Europeană, Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile: oportunități pentru institutele culturale naționale – EUNIC Global, Convenția UNESCO din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Strategia Europeana 2020- 2025; Strategia privind digitalizarea educației din România 2021-2027, Strategia națională privind promovarea egalității de șanse, Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024, Programe prioritare de diplomaţie publică şi culturală ale Ministerului Afacerilor Externe, Agenda europeană a Republicii Moldova etc.

Analizând misiunea Institutului Cultural Român, programele anuale ale Reprezentanțelor sale din străinătate și poziționările instituționale de-a lungul existenței sale, au fost identificate două teme transversale de lucru ce vor fi aplicate în perioada 2022-2026, respectiv promovarea la nivel internațional a creativității românești, printr-o prezentare accentuată a patrimoniului cultural și a creației contemporane, precum și susținerea proiectelor și programelor creatorilor și operatorilor culturali români și a acțiunilor de diplomație culturală. Pentru Strategia din perioada 2022-2026 au fost prioritizate trei obiective din cele 13 prevăzute în Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român: conceperea de proiecte şi dezvoltarea de programe şi schimburi cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educativ, documentar; facilitarea dialogului şi a colaborării; favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii şi a receptării acestora în spaţiul românesc.

Conform strategiei aprobate, axele pentru dezvoltare și direcțiile de acțiune ale strategiei Institutului Cultural Român în perioada 2022-2026 sunt:

Dezvoltarea instituțională printr-un sistem de management performant, resurse umane competente și promovarea brandului ICR;

Programare și inițiativă culturală prin cultura contemporană, cultura ca abordare multidisciplinară și ca integrator;

Susținere culturală prin programe de finanțare a proiectelor operatorilor culturali, programe editoriale, susținere pentru artiști, creatori, cercetători români și parteneriat pentru proiecte în țară;

Limba română, multilingvism și pluriculturalitate prin promovarea ICR ca liant cultural și catalizator al dezvoltării comunitare în comunităţile istorice şi diaspora;

Diplomație culturală prin intermediul ICR care își desfăsoară activitatea ca un liant și dezvoltă relații bilaterale și de cooperare în domeniul cultural prin intermediul filialelor sale.

 

Documentul integral al Strategiei ICR 2022-2026 poate fi consultat aici.

Alte detalii pot fi obținute la: [email protected]

***

Viziunea ICR pentru 2022-2026 propune dezvoltarea și promovarea unui concept integrat privind cultura română, prin abordarea pluri- și transdisciplinară a creativității și prin aprofundarea înțelegerii asupra diversității ecosistemelor societăților contemporane.

www.icr.ro