Fundația Interart TRIADE invită la Timișoara curatori, critici sau istorici de artă români în cadrul programului REZIDENȚE CURATORIALE. Centrul pentru sculptură și spațiu.

Tema: Dinamica devenirii sculpturii.

Tema propusă este configurată de dinamica pe care dezvoltarea artelor vizuale o evidențiază, anume modificarea paradigmei ”sculpturii”, ca formă tradițională de expresie spațială, tridimensională, cu o tradiție milenară consemnată de istoria artei, în arta contemporană.

Calendarul rezidenței:

Rezidențele se vor desfășura în două etape, de câte două săptămâni:

  • Rezidența de vară: 1 iulie – 14 iulie (2 săptămâni, cu eventuala decalare a perioadei, în funcție de evoluția restricțiilor datorate COVID19). Rezidența se va constitui într-o perioadă de documentare (vizite de ateliere, de instituții, de expoziții)
  • Rezidența de toamnă, de elaborare a unui proiect curatorial (1 octombrie – 14 octombrie)

Selecția participanților la rezidență

Vor fi selectați 2 candidați, pe baza unei scrisori de intenție de maxim 2 pagini care să specifice proiectul avut în vedere și un CV, însoțit de portofoliul candidatului.

Înregistrare: Candidaturile se înregistrează între 20 – 30 mai 2020.

Aplicația se trimite online la adresa fundaț[email protected]

Condiții oferite

Candidații admiși beneficiază de o remunerație în cuantum de 6.800 lei brut și decontarea cheltuielilor de drum și cazare în perioada rezidenței.

Proiectul va fi promovat printr-un film și materiale tipărite.

Candidații selectați vor avea oportunitatea de a-și desfășura perioada de rezidență la Casa Jecza, gestionată de Fundația Triade din Timișoara.

Legatară a sculptorului, casa, devenită Muzeul Jecza, deține un spațiu de cca 1.200 mp, folosit ca factor coagulant în jurul ideii de artă: galerie de artă contemporană, spațiu al colecției artistului, cu peste 350 de obiecte de sculptură, bibliotecă de specialitate, cu un bogat material de studiu (istoria artei, monografii, albume și cataloage de artă, albume și cataloage de sculptură, studii teoretice etc). Colecția deține, de asemenea, lucrări de sculptură ce reflectă tendințele sculpturii contemporane – creația grupului Sigma, a artistului Paul Neagu. Parcul de sculptură al fundației, situat în imediata proximitate, expune peste 40 de lucrări de artă de for public (Roman Cotoșman, Peter Jakobi, Aurel Vlad, Mircea Roman, Dumitru Șerban, Peter Jecza etc).

Întreg acest context creează o ambianță inspirativă, învederând, în egală măsură, o adevărată vocație pentru întâlnirile cu arta.

Promotorul proiectului: Fundația Interart TRIADE

Partener: Jecza Gallery

Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național

Parteneri media: revistele ”Arta”, ”Observator cultural”, ”Orizont”, ”Banatul azi” și platforma www.modernism.ro,

Fundația Triade și-a constituit identitatea în confruntare cu ideea de sculptură, având drept centru creația sculptorului Peter Jecza. De-a lungul a 20 de ani, fundația și-a centrat interesul pe dinamica devenirii acestei forme de expresie, chestionându-se asupra evoluției diverselor sale forme de manifestare.

Fundaţia continuă programul început alături de Peter Jecza: susţinerea şi punerea în valoare a culturii locale, proiecte retrospective, recuperatoare, şi proiecte prospective, deschise noilor generaţii de artişti. www.triade.ro .

Fundația Triade este inițiatoarea proiectului REZIDENȚE CURATORIALE. Centrul pentru sculptură și spațiu. Proiectul face parte din procesul de constituire, în jurul Colecției muzeale Jecza, a unui Centrul de documentare, dezvoltare și experiment pentru sculptură și spațiu.

  

JeczaGallery, fondată în 2011, este o galerie de artă ce s-a orientat, încă de la început, spre scena istorică locală, preponderent pentru anii 60 și 70. Galeria reprezintă colective de artiști și artiști, figuri istorice, dar și personalități tinere și remarcabile, cu un interes concentrat spre sculptura contemporană și forme de artă experimentală; Galeria încurajează proiectele de cercetare aprofundate, legate de diverse practici de artă..

În cadrul proiectului REZIDENȚE CURATORIALE. Centrul pentru sculptură și spațiu se ocupă de pregătirea temei apelului la proiecte, centralizarea aplicaților, participarea la procesul de jurizare.