Joi, 28.11.2019, de la orele 18.00 va avea loc vernisajul expoziției Berindei : Edificare, la Muzeul de Artă Craiova, Palatul Jean Mihail.

Organizată în colaborare cu MARe/Muzeul de Artă Recentă din București, expoziția retrospectivă reunește peste 40 dintre lucrările unuia dintre dintre cei mai inaccesibili și impenetrabili artiști români din a doua jumătate a secolului XX: Gheorghe Berindei (1921-1999). Cel mai frecvent complet ignorat de public, dar și de istoricii de artă și de curatori, deși uneori este văzut drept veritabila eminență din spatele întregului curent neo-ortodoxist din arta și cultura națională (înfiripat între anii ’60 și ’80), Gheorghe Berindei este un model de existență și de activitate artistică pentru tot ceea ce a însemnat geneza și dezvoltarea acelei arte care a constituit o alternativă la arta oficială a regimului comunist.

Cu o operă restrînsă ca dimensiuni, lucrată în secret și cu extremă stăruință, Berindei a deschis doar o singură expoziție personală în timpul vieții, în 1987, la galeria Căminul Artei. Berindei este pilduitor pentru asimilarea modernității în matca tradiției, sub presiunea trăirii traumei sociale în timpul dictaturii, dublată de angajarea în performanța spirituală privată, pentru a sintetiza sau cristaliza o formulă culturală și umană crucială în renașterea conștiinței din cenușa totalitarismului. Pictura lui Berindei, tot mai abstractă și ermetică odată cu maturizarea artistului, combină repere pregnante precum divizionismul și cromatismul violent de tip Van Gogh și Țuculescu, la început, cu fuziuni ulterioare surprinzătoare între tectonica formală modernistă a ultimei Școli pariziene postbelice (de la Poliakoff la Nicolas de Stael) și reflexele geometriilor secessioniste, sofisticate și misterios-decorative, de tip Koloman Moser, piratate, prin speculații numerologice și mistice, spre veritabile edificii simbolice dens structurate și încifrate.

Expoziția Berindei : Edificare conduce la descoperirea unui continent artistic nou, care a fost însă mereu acolo, sub stratul subțire pe care au circulat numeroase idei și practici artistice curente mult mai vizibile. Alături de expoziție, catalogul omonim coordonat de Erwin Kessler este rezultatul unei cercetări de lungă durată in care autorii au beneficiat de sprijinul neprecupețit al familiei Berindei și în special al doamnei Elisabeta Pătuleanu. Volumul constituie o primă conturare monografică a parcursului artistic și social al lui Gheorghe Berindei. Co-autorii Carola Chișiu și Cristian Vechiu contribuie cu o prezentare a biografiei extrem de accidentate a artistului, impregnată cu opacități ce țin chiar de natura personajului în cauză și de modelul uman pe care l-a creionat, la care se adaugă o catalogare, periodizare și sistematizare a corpusului artistic care îi poartă semnătura, dar și o explorare a reperelor teologice complexe, inextricabil țesute în corpul metanoetic, greu de străpuns, al tablourilor sale aparent pur abstracte, dar care reflectă vizual o experiență religioasă proprie, ghidată de concepții isihaste.

Volumul propune și o poziționare a omului și a operei în contextul mediului său de referință imediat, prin cele două interviuri inedite realizate cu acest scop, unul cu Ion Grigorescu, iar celălalt cu Mihai Sârbulescu.

Expoziția împreună cu catalogul constituie un ansamblu și o încercare de coroborare a tuturor datelor disparate, într-un mănunchi de opere relevante, de informații și aprecieri critice capabile să dea substanță, coerență și direcție acestei nebuloase majore a artei românești recente – Gheorghe Berindei.