CENTRUL SOROS PENTRU ARTA CONTEMPORANA anunță

Inaugurarea programului său de finanţare a unor proiecte din domeniul artei vizuale contemporane.

Artişti, grupuri sau instituţii pot propune spre subvenţionare parţială: tipărituri, expoziţii, colocvii, simpozioane şi alte
evenimente din acest gen

Vor avea prioritate proiectele finalitate cu materiale tipărite în limba română şi intr-o limbă de circulaţie. Coordonatorii proiectelor
propuse vor trebui să fie absolvenţi ai unor institute de invâţămînt superior. Nu se vor lua în considerare cereri referitoare la finanţarea de călătorii, cercetări in domeniul istoriei artei, realizarea unor lucrări de artă. activităţi in domeniul comerţului de artă Propunerile se vor face pe formulare standard.

Formulare şi informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul:

CENTRULUI SOROS PENTRU ARTĂ
CONTEMPORANA
din Bucureşti, str. Ştirbei Vodă I; CP 22-203,
telefon 613 30 39 int. 929,

la sediile FUNDAŢIEi SOROS PENTRU O SOCIETATE DESCHISA din:

 • Cluj, str. Galaxiei IA. CP 73* telefon
  SttS/11.71.10
 • Iaşi, dtr. Copou 18, telefon 098^14,63.63,
  14.56 10
 • Timişoara, Piaţa Operei 2, etaj 2, cam. 137;
  telefoane 096/13,61.94 11.42 12 şi la sediile
  mialelor UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI.
  Predarea formularelor se va face la sediul
  CENTRULUI SOROS PENTRU ARTA CONTEMPORANA
  cu menţiunea „Programul de finaţare”

Termenul limita, de predare a formularelor: 30 Iunie 1993.

Centrul Soros pentru Arta Contemporana, in revista 22, nr 13 (165) 1993, 8-14 aprilie 1993