Uniunii Artiştilor Plastici din România

anunţă deschiderea expoziţiei

G R A F I C A  R O M Â N E A S C Ă  2 0 1 9

în perioada

18 – 30 octombrie 2019

Manifestarea Grafica Românească 2019 / GR 19 se află în acest an la a VIII-a ediție.

Adresată în primul rând graficienilor, deschisă însă tuturor artiștilor vizuali ale căror lucrări folosesc tehnici specifice acestei ramuri, expoziția explorează și evidențiază dinamica limbajului artelor grafice, exprimat atât prin mijloace tradiționale, nemultiplicabile, cât, mai ales, prin mijloace multiplicabile, clasice și contemporane.

Spațiul Galeriei CĂMINUL ARTEI din Bucureşti expune

132 de lucrări executate de 77 artişti din ţară și străinătate..

Expoziţia este însoțită de un catalog color bilingv (român-englez).

Vernisajul va avea loc la galeria

C Ă M I N U L   A R T E I

Luni, 21 octombrie 2019, ora 18.

 
Ioan Cuciurcă, curator / coordonator Grafica Românească