Bienala Naţională de ceramică-sticlă-metal ”Metafore Incandescente” – ediția a VII-a expusă la Galeria ARCADE 24 din Bistrița

METAFORELE INCANDESCENTE” aduc din nou lumina lor plină de farmec și bucurie, încălzind atmosfera de iarnă a urbei transilvane, în galeria ”ARCADE 24” din Bistrița

Bienala națională de ceramică-sticlă-metal ”METAFORE INCANDESCENTE” ediția a VII-a, și-a continuat itinerarea în cea de-a treia sa prezentare, la Bistrița, în spațiul admirabil și încărcat de istorie al Galeriei UAP, ”ARCADE 24” sub patronajul domnului Oliv Mircea, reputat critic, istoric și cronicar de artă, fiind deschisă publicului în data de 12 februarie 2019.

Vernisajul expoziției a fost însoțit de cuvântul elogios al pictorului Marcel Lupșe, al Doamnei Mana Bucur, artist ceramist și Președinte a UAP Mureș, al curatorului general conf. univ. Dr. Andrei Florian și acela al Domnului Oliv Mircea, care a dezvoltat în expunerea sa o raportare obiectivă a nivelului valoric al exponatelor bienalei prin comparația în cunoștință de cauză a acestuia și, în general a artelor focului din România, cu nivelul marilor bienale sau trienale recunoscute în lume, aflate de mult pe un palier de egalitate.

Deschiderea expoziției Bienalei s-a desfășurat în prezența unui numeros și inițiat public iubitor de artă din Bistrița și nu numai, lucrările expuse bucurându-se de o reală apreciere din partea tuturor, așa cum a reieșit din discuțiile ulterioare cu publicul și lumea artistică prezentă la eveniment.

Ne bucură faptul că efortul nostru de a face cunoscută munca laborioasă de înalt nivel conceptual, artistic și tehnic a creatorilor români prezenți în bienală, a adus din nou cu ocazia prezentării din expozițiile acestei ediții, bucurie și admirație în sufletele vizitatorilor săi, cu înregistrând un real succes.

Mulțumim acum la ceas de săvârșire tuturor celor care s-au implicat cu dăruire alături de noi, făcând posibilă continuarea acțiunilor sale bienale: catedrei de specialitate și UAD Cluj pentru logistica pusă la dispoziție, studenților voluntari, colegilor și prietenilor noștri studenți și artiști Adrian Pop, Felix Peter, Forro Agnes, Prof. Gavril Zmicală, Flavia Beldiman, Szabo Ștefan, patronului firmei ”NETTFRONT Srl”, domnul Bartha Andrei din Tg. Mureș, fără de care transportul în toate locațiile actualei ediții nu ar fi fost posibil și nu în cele din urmă sprijinului material și efectiv acordat de domnul Daniel Mezo patronul firmei clujene GPO Grafics, care a asigurat tiparul întregului material publicitar al expozițiilor Bienalei – catalog, afișe, pliante etichete și invitații.

Apreciem și aducem mulțumirile noastre pentru întregul sprijin persoanelor și instituțiilor pe care le păstoresc, D-lui Lucian Năstase Kovacs – director al Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, prof. univ. Dr, Radu Moraru, Rectorul UAD Cluj-Napoca, D-nei Mana Bucur Președinta UAP Mureș și D-lui Mircea Oliv Curatorul galeriei ”Arcade 24” Bistrița precum și celor care alături de Domniile lor au susținut prin cuvântul lor manifestarea, scriitorului și cronicarului de artă Kund Miklos din Tg. Mureș, criticului istoricului și cronicarului de artă Prof. Negoiță Lăptoiu din Cluj-Napoca și Prof. univ. Dr. Ioan Sbârciu, Președintele Senatului UAD Cluj-Napoca.

Deloc în cele din urmă, MULȚUMIM tuturor artiștilor participanți pentru înaltul nivel al lucrărilor pe care ni le-au încredințat spre expunere și fără de al cărui concurs evenimentul nu ar putea fi prezent cu consecvență în ”viața artistică” românească.

Lucrările Bienalei pot fi vizionate între 12 februarie și 5 martie 2019, în Galeria ”Arcade 24”, la invitația criticului Oliv Mircea, fiind aici ca și la Tg. Mureș la a doua sa expunere, în urma unui protocol stabilit în 2016, la a VI-a sa ediție.

Organizator și curator general al Bienalei,

Conf. univ. Dr. Andrei Florian, UAD Cluj-Napoca