Galeria Nano – « Act Anima », Juhos Sándor & Szabó András,

curator : Gabriel Marian, 6-22 oct 2017

Vernisaj în cadrul Nopţii Albe a Galeriilor

Mai există artă conceptuală dincolo de minimalism ? La Galeria Nano, dubla expoziţie « Act anima »,  care îi invită la un dialog vizual pe artiştii clujeni Sándor Juhos şi Szabo András, demonstrează că până şi conceptualismul poate fi seducător, senzual, irezistibil. Uneori, o tehnică picturală somptuoasă poate transmite mult mai convingător complexitatea unor probleme cât se poate de actuale. Iar o proliferare barocă de obiecte poate submina confortul intelectual al publicului la fel de bine ca un pătrat alb pe fond alb. Arta contemporană poate fi şi o experienţă plăcută !

Cei doi artişti invitaţi de Nano refuză confortul minimalist şi abordează relaţia cu conceptul în toate complicaţiile ei naturale. Incepând cu raportarea la fotografie (reproducerea mecanică), care în cazul de faţă devine de-a dreptul metafizică. Curatorul a fost fascinat nu doar de tehnicile alese de artişti în reproducerea unei reproduceri (cu toata telescoparea « en abyme » a acestor practici), ci mai ales de procesul în sine al realizării imaginilor artistice. Proces care e nu doar vizibil pentru ochiul atent, dar permite şi o anumită participare a privitorului la munca artistului. In cazul lui Szabó András, tehnica folosită (zgârieturi fine pe o suprafaţă neagră, care fac să reiasă fundalul alb) devine practic o scriitură a realităţii, o serie de semne (non-lingvistice) marcate pe suprafaţa lucrărilor, un ekphrasis fără cuvinte. La Juhos Sandór, fineţea tuşelor aproape imperceptibile permite totuşi urmărirea (cu lupa) a gesturilor succesive ale mâinii, ceea ce induce printre altele şi o stare de uimire la limita meditaţiei.

In ce priveşte Anima, compoziţiile prezentate (fie ele naturi statice, interioare sau peisaje urbane) par mereu să surprindă momentul în care obiectele încep să se mişte din locurile prestabilite, sau tocmai s-au oprit, aparent inerte, dar agitate de un freamăt interior, de un suflu care nu le lasă în linişte. Spre deosebire de fotografie, freamătul se distinge pe mai multe planuri, şi e rezultatul unei rezonanţe între partea iraţională a artistului şi nevoia obiectelor de a-şi manifesta voinţa, de a juca un rol.

***

Is there conceptual art beyond minimalism? Nano Gallery invites for a “double show” two artists from Cluj: Juhos Sándor and Szabo András, in a dialogue that aims to prove that even conceptualism can be seductive, sensual, and irresistible. Sometimes, a sumptuous painting technique can express in a more convincing way the complexity of contemporary issues; while a baroque proliferation of objects can undermine the intellectual comfort of the public just as well as a white square on a white background does. Contemporary art too can be a pleasant experience!