Intrată deja de peste trei decenii în conştiinţa publicului negreştean dar şi a celui aflat mult dincolo de limitele acestui valoros areal etnografic, cunoscut pentru Ceramica de Vama, portul, graiul, obiceiurile şi muzica sa aparte încă din secolul XVIII, BunaVestire este o Mare Sărbătoare anuală trecută de mult dincolo de conotaţiile ei imediate, strict religioase.
Aici în Negrești-Oaș, județul Satu-Mare, sărbătoarea de BunaVestire şi-a aflat demult în Îngerul aducător al Marii Vești, Mesagerul Ideal al altei BuneVestiri, una care a alăturat până la îngemănare pioşenia spirituală a Bucuriei Sărbătorii religioase de Primăvară, cu bucuria întâlnirii cu arta autentică românească, în cel mai adevărat şi plin de sens înţeles al acestei sintagme majore.
În 1986, alături de vremelnic-trecători sau între timp plecaţi din partea locului, un grup de artişti locali, iniţial şapte la număr, tineri sau doar mai tineri pe atunci, mânuitori ai imaginii cu har alcătuite, au fondat grupul artistic de plasticieni numit nu după mult timp BunaVestire.

Aleasă și inspirată denumire!!!

Pictorii Ioan Gozman, Ion D. Ion şi iubitul doctor Mihai Pop, (numele său este purtat acum de Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Țării-Oașului), sprijinitor dedicat al grupului, ne privesc de-o vreme alături, de dincolo de fiinţă. Îi simțim mereu în suflete la fiecare întâlnire cu ”Ingerul Nostru”, cu recunoştinţa amintirii lor perpetue ca prezenţe niciodată uitate de confraţii lor de la-nceput: pictorii Dorel Petrehuş, Ion Pop-Prilog, Corneliu Pop, Iosif Şaitoş, profesorul Remus Vârnav, director de atunci până nu demult al Muzeului, sprijin neprețuit al manifestării şi subsemnatul, ceramist, Andrei Florian, ştiut pe-atunci ca inginerul sau omul de lut.
Frumos remember anual, o mare bucurie şi răsplată a efortului depus iată, de peste 30 de ani de cei şapte artişti fondatori, cărora li s-a alăturat aproape de-ndată pictorul Vasile Pop-Negreşteanu, pictor recunoscut, oșan plecat încă de tânăr în capitală, prieten și mare sprijinitor al grupului în devenirea sa ulterioară. Au venit apoi alții, nou adoptaţi sau meniți a completa benefic locul celor plecaţi cu prea mare grăbire: sculptorul Ioan Pop-Vereta, activ, eficient și implicat ferment săpânţan, sculptorul de mare viitor Mircea Vaida şi asemeni lui, tânăra graficiană Suzana Ardelean, artistă cu certe origini prilogane.
Grupul a creat în cele 30 de întâlniri ale sale un adevărat Fenomen BunaVestire, devenind cel mai longeviv nucleu artistic, activ neîntrerupt și care a trecut de mult graniţele naţionale, găzduind în anualele sale artişti de vârf din toate domeniile artelor vizuale cu un palmares meritoriu, din ţară şi din afara ei: Ungaria, Cehia, Republica Moldova, Ucraina, Austria şi Germania.
Mare parte a artiștilor grupării au expus la rându-le în galerii importante din țară și din străinătate, consolidând treptat valoarea și renumele grupului negreștean.
Acest parcurs expoziţional impresionant și de mare valoare a fost îmbogăţit cu importante expuneri ale grupării în galeri naţionale de marcă, precum cele din Bucureşti – Galeria Simeza, din Timişoara – Galeria Centrului Militar, din Sighetu- Marmaţiei – Muzeul Lemnului sau din Cluj-Napoca – Muzeul Național de Artă.
Succesiunea, chiar și de interimat, la cârma Muzeului negreştean în persoana d-nei dr. Natalia Lazăr se dovedește a fi una benefică. Implicarea sa activă, sprijinul autorităţilor administrative locale și implicarea personală a subsemnatului au făcut posibilă prezentarea ”Retrospectiva – ART-Bunavestire 30” la Muzeul de Artă din Cluj, care a găzduit în 2016 această expoziţie aniversară aproape simultan cu anuala din Negreşti-Oaș, prezentând avizatului public clujean peste 85 de lucrări din colecţia ce depăşeşte 200, a Muzeului Țării-Oașului.
Aniversarea a fost marcată de editarea unui excepţional şi amplu catalog.
Din donațiile generoase ale artiștilor locali și invitați participanți la anualele de BunaVestire, la Muzeul Țării-Oașului a colecționat peste ani un adevărat și inestimabil patrimoniu de operă plastică; o adevărată Istorie a Artelor Româneşti pe trei decenii, în imagine şi obiect artistic. Un patrimoniu care cu siguranță va face peste timp obiectul unor valoroase evidenţieri critice de specialitate.
Toate acestea s-au născut iată, în şi prin lumina benefică a Ingerului unei BuneVestiri inspirate, în vremuri de care nu vrem să ne-aducem aminte niciodată, din voinţa comună dublată de un spirit intens coeziv, har şi constantă putere de muncă, a unor atunci tineri, susţinuţi treptat din ce în ce mai substanțial de comunitate, instituţii şi spiritele valoroase ale multor Prieteni.
În această ediție a XXXI-a a anualei noastre expun invitați din Baia Mare precum Ioan Anghel Negrean, Laura Ghinea și Bertalan Kovacs, care prezintă ample compoziții în lucrări de pictură, cu tematici și abordări plastice și tehnice extrem de diverse, de la peisaj până la portret supradimensionat.
Din Cluj-Napoca expun ceramiștii Arina Ailincăi, (laureat al Premiului UAPR -2016 pentru Ceramică) și Gavril Zmicală, cu portrete, adevărate studii de expresie și fragmente corporale (tors), lucrări realizate în abordări tehnice și din materiale ceramice diverse. Se alătură lor Tibor Kolozsi, cu lucrări de sculptură, admirabile ca putere de sinteză formală și simbolică, serie de portrete antice transpuse în bronz.
Apoi, din Deva, expune ceramistul Grigore Roibu, care prezintă de această dată lucrări de fotografie, adevărate studii de atmosferă cu personaje, din Piatra Neamț expune Lucian Tudorache, sculptură simbolic-totemică, extrem de echilibrată, cu un potențial evident de monumentalitate, realizată din piatră albă și lemn cu intervenții de culoare și inserții metalice, iar din Ucraina, ca invitat din străinătate, pictorul Adrian Prikop, cu ample compoziții în culoare, adevărate câmpuri ritmate de elemente tradiționale, de o factură cromatică aparte și de mare rafinament.
Din grupul de bază al fondatorilor din Negrești-Oaș, expune Dorel Petrehuș, o pictură de o cromatică diversă și puternic singularizată în compoziții cu tematici actuale, repartizate pe suprafețe generoase aproape monumentale și Corneliu Pop cu o pictură pe suprafețe relativ mici, într-o adevărată explozie gestuală de elemente bogat colorate, ce definesc compoziții surprinzătoare prin ludica exprimată.
Apoi din Baia Mare, expune Ioan Pop-Prilog, o pictură intens-incandescentă mixată pe alocuri cu colaje în desen pe suprafețe ample, grupate de la singular până la diptic sau triptic și Suzana Ardelean, o grafică realizată digital și transpusă în tehnici specifice în jocuri cromatice ce se desfășoară ca adevărate mozaicuri parietale logice, de dimensiuni medii,
Din Săpânța, Maramureș, Ioan pop Vereta, un sculptor de mare vivacitate compozițională a incastrelor, cu intervenții în elemente și formule arhetipale și articulări extrem de inspirate de varietăți de piatră, lucrată și cizelată cu mare finețe, cu inspirate tușe de culoare, din Satu-Mare, tânărul sculptor instalaționist Mircea Vaida cu propuneri de obiecte formulate alcătuite din rețele spațiale din țeavă de cupru cositorite, adevărate colivii cu elemente lamelare, palete din lemn șlefuit sau rozete turbionare concentrice, realizate din mănunchiuri de sorg asamblate extrem de tehnic, purtătoare de aluzii la mașinării imaginare de zbor.
Prezentarea critică din deschiderea expoziției a fost susținută extrem de atractiv prin discursul criticului istoric de artă Vasile Duda din Bistrița, un mai vechi admirator și observator cu ochi exigent al manifestărilor anuale ale BuneiVestiri, iar plăcerea selecției lucrărilor și aceea de a creea întreaga atmosferă a sălilor expoziționalului curent, mărturisesc cu satisfacție și bucurie că mi-a fost rezervată aproape în exclusivitate în acest an, trezecișiunu.
Satisfacție prin faptul că am avut privilegiul de a lucra în tot acest demers al panotării cu lucrări proaspete diverse și cu reale calități ale discursului conceptual iar bucurie prin faptul că traseele de vizitare și lectură a succesiunii de obiecte, spațiale sau parietale, precum și atmosfera aerisită, armonică și luminoasă realizată, s-au bucurat de apreciere unanimă din partea publicului participant la vernisaj și al artiștilor plastici prezenți cu bogată experiență.

Art-BunaVestire este o mare reuşită şi un model de urmat, din care cu fiecare ocazie nu uit să amintesc că sunt onorat să fac parte!
Drum lung şi viaţă consistentă BuneiVestiri, animate de bucuria înfățișării frumosului autentic, împărtăşit anual cu drag publicului, negreştean sau de aiurea!!!

Curatorul Expoziționalului anual Art-BunaVestire – 2017,
conf. univ. dr. Andrei Florian, membru fondator

 

ART Bunavestire XXXI – Muzeul Tarii Oasului / Negresti Oas / Grigore Roibu, 2017

ART Bunavestire XXXI – Muzeul Tarii Oasului / Negresti Oas / Grigore Roibu, 2017

ART Bunavestire XXXI – Muzeul Tarii Oasului / Negresti Oas / Grigore Roibu, 2017

ART Bunavestire XXXI – Muzeul Tarii Oasului / Negresti Oas / Grigore Roibu, 2017

ART Bunavestire XXXI – Muzeul Tarii Oasului / Negresti Oas / Grigore Roibu, 2017