Vasile Rață: Raporturi de forțe

Curator: Olivia Nițiș

Proiectul de față a fost construit pe baza unei selecții de lucrări (obiecte și desene) realizate de către artist în ultimul deceniu, particularizând astfel preocuparea pentru un anumit tip de discurs în care materializarea aproape serială a obiectului se întâlnește cu observația obsesivă asupra cadrului socio-politic în care artistul își modelează identitatea. Raportul de forțe ilustrează un segment al fizicii materiei de la care se revendică un întreg câmp problematic non-științific. Echilibrul fragil al poziției noastre ca indivizi în mediul social în care trăim devine consecința unor raporturi de forțe inechitabile pe care artistul le observă, le selectează și le comentează. Maniera de lucru nu este nouă având în vedere istoria generoasă a instrumentalizării postmoderne, însă Vasile Rață se folosește de o iconografie specifică valoroasă atât prin înțelegerea unui context personal (biografia artistului ca artist basarabean și român) cât și prin identificarea unei practici artistice extinse mediului local. Detaliul fiecărui obiect dezvăluie mesajul în mod explicit, tranșant, “fără perdea” sau inutile subtilități. Vasile Rață urmărește tensiunile ideologice, cultul puterii și identifică procesele de radicalizare conturând un sistem iconografic esențializat, recognoscibil universal. Obiectele apar uneori calchiate pe suprafețe bidimensionale, transferul având loc ocazional în favoarea unei perspective descriptive în plan.

Seria de desene reprezintă un fragment de laborator personal, înțelese fie ca etape de lucru nu întotdeauna materializate, fie ca lucrări în sine păstrând aceeași preocupare culturală pentru raporturile de forțe și ecuațiile de echilibru.

Eveniment organizat cu sprijinul Green Hours București și Fundația ”Societatea de concerte Bistrița”

VICTORIA ART
Center for Contemporary Cultural Production