TIME DELUSION

Adelina Ivan

KUBE Musette

Bd. Calea Victoriei 114, București

23 mai – 6 iunie 2016

Text de Georgiana Cojocaru

Spațiul și timpul sînt pure intuiții prin care noi percepem lumea în conformitate cu forme sau structuri ale sensibilității noastre. În general, timpul a fost imaginat ca un flux generativ și partitiv care se distribuie liniar, circular sau fragmentat. Metaforele timpului, adesea imaginat ca râu, origine și flux continuu prin care momentele așteptate ale viitorului se transformă într-un prezent intens resimțit care la rândul lui, se obiectifică, prin melancolie, în trecut, sînt metode prin care ne putem reprezenta viața și finitudinea materiei. Acest curs delimitează, deseori, o reacție a memoriei sau materiei la inerenta eroziune și descompunere a impulsului lor originar, care se resimte ca ritmic, serial și generativ. Percepția intuitivă a identității ca o relație inseparabilă dintre un moment trecut și unul prezent este de fapt o iluzie. Dacă renunțam să mai înțelegem timpul, spațiul și memoria drept categorii definitive ale cunoașterii, informate de mecanismele noastre senzoriale, putem intra într-un câmp speculativ, care replică timpul și memoria obiectelor, cum ar fi efectul unei cortine suspendate în falduri ondulatoare, într-o nemișcare iritantă pentru graba noastră de a înțelege.

Practica conceptuală a Adelinei Ivan întâlnește un impuls criogenic al suspendării ce urmărește să înghețe întrețeserea timpului, materialului textil și a luminii în modele structurale ce direcționează înțelegerea timpului, în metafore ale fluxului, continuității, prezenței sau absenței.

Adelina Ivan este designer și artist vizual. Lucrează cu lumina și memoria, exprimate prin textile, fotografie, instalație și film. Discursul personal explorează felul în care interacționează timpul cu spațiul și memoria, care, prin împletirea lor intimă, se materializează în suprafețe fluide și în adâncimi solide, scanând ficțiuni, memorii personale și date istorice.

Interesul ei a trecut recent de la design spre zona artelor vizuale, în special spre instalațiile textile. 

Practica ei artistică examinează reflexia luminii pe diferite texturi, structuri și geometrii ce redau fluxul și imobilitatea timpului și implicit potențialul deconstructiv al materiei. 

Adelina a absolvit Facultatea de Arte Decorative și Design din cadrul Universității Naționale de Arte București.

Adelina Ivan „Time delusion” @ KUBE Musette, București