Dată: 2 aprilie  2 mai
Oră: 15:30
Locație: Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”
Mogoșoaia, str. Valea Parcului, nr. 1, județ Ilfov

Prezentăm expoziția graficianului Vásárhelyi Antal, personalitate de marcă a artei vizuale maghiare contemporane, organizată împreună cu Új Kriterion Galéria din Miercurea Ciuc și Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, în Galeria Parte a palatului.

Expoziția va fi vernisată de curatoarea Ana Negoiță, istoric de artă.

Expoziția va fi deschisă până pe data de 2 mai.

Spațiile geometrizate ale lui Vasarhelyi Antal expun o lume compusă, asamblată din module complexe, structuri vizuale hiperordonate care generează un univers imposibil, matematic sesizabil, construibil, dar imposibil de reperat in situ. Seria de suprafețe euclidiene reprezintă de fapt o succesiune de peisaje, arhitecturi interioare, sisteme geometrice utopice care expun privitorul la un tip de interacțiune de lungă durată, constrângându-l să-și acomodeze printr-un proces temporizat privirea de la detaliu la ansamblu și viceversa. Acest tip de structură vizuală trimite în mod subtil, dar implicit la conceptualismul optic al anilor `70, sau chiar la „anii sălbatici” ai abstracționismului de tip constructivist; sau poate cea mai stridentă și directă referință este cea a utopiilor vizuale escheriene. Doar că lucrările lui Vasarhelyi Antal nu se suprapun peste niciuna dintre mișcările sau soluțiile artistice amintite. Întemeiate poate în paradigme similare, aceste redau un tip de spațialitate extrem de personală, intimă, iar repetitivitatea conceptuală și formală a acestora probează întocmai prezența unui ADN vizual unic. Introspecțiile lucide asupra serialității lucrărilor dau impresia existenței unui algoritm intern, binomial matematic-estetic, care generează la infinit posibilități ale unor spațialități total diferite, dar care sunt structurate după o logică comună, cum ar fi identificarea unei ecuații personale, matricială, capabile să descrie prin sisteme complexe infinite structuri spațiale.

Compozițiile sale, prin hisperorganizare, prin claritate, prin simetrie, pentru o mare parte dintre acestea, trimit privitorul la tipologii vizuale renascentiste. Acest lucru este augmentat de prezență subtilă a unui tip de normare nobilă a volumelor, conform unei geometrii descrisă de o ecuație sacră.

Monocromia, sau cromatica minimală de griuri colorate tonale, hiperdetalierea riguroasă a structurilor interstițiale, a punctelor de joncțiune, existența unui tip de precizie matematică utilizat în alcătuirea acestor structuri hibrid: geometrico-mentale, definesc o atmosferă similară cu o im-posibilă ilustrație a unui manual necunoscut de arhitectură sacră. Unele construcții vizuale par monumentale, ca și cum punerea lor în situ nu ar fi posibilă decât dacă acestea ar fi implementate la dimensiuni hiperbolice. Altele, dimpotrivă, par a descrie spații interstițiale, privite microcelular. Parcurgând traseul unei astfel de expuneri nu ar fi deloc neuzual să nu te gândești la structurile geometrice ale lui Samson Flexor și al său Atelier-Abstração, sau la dinamica și ritmul geometriilor lui Damien Gilley.

Lucrările impun privitorului un tip de angajament vizual bazat pe descifrarea detaliului, facilitând demararea unui proces de căutare a algoritmului de bază care generează această hipercomplexitate euclidiană a spațiilor din pictura lui Vasarhelyi Antal.

Ana Negoiță | curator

Graficianul Vásárhelyi Antal s-a născut la Satu Mare. În perioada 1969–1973 a studiat grafica și designul interior la Universitatea de Arte din București. În anul 1979 s-a mutat în Ungaria devenind director artistic al Clubului Artiștilor Tineri, ocupându-se de organizarea de expoziții și programe artistice conexe. La mijlocul anilor optzeci a participat la organizarea expozițiilor internaționale Artă experimentală și Arta astăzi, două expoziții cu ecou semnificativ în viața artistică. În 1988 a devenit redactor la revista socială și de artă Hiány, o revistă care a jucat un rol important în întemeierea pluralismului politic și artistic în Ungaria. În anul 1998 a organizat expoziția Hommage à M. C. Escher, iar în anul 1999, cu sprijinul UNESCO și ICSU expoziția intitulată Știința în artă – arta în știință. Este membru al Promotion du Patrimonie Artistique Français și al Berufsverband Bildender Künstler.

Planurile sale geometrice de mari dimensiuni, compuse în general din elemente arhitectonice în alb și negru sunt caracterizate de soluții care fac trimitere la modelarea iluzionistică a spațiului practicat de M.C. Escher, formele figurative combinând adesea cu detalii figurative, iar analiza obiectivă, la rece îmbogățindu-se cu gesturi ironice sau dramatice.

Vásárhelyi Antal a avut numeroase expoziții individuale în Ungaria, dar și în străinătate precum la Galeria Universității de Stat din Viena, L’Ecume Galerie din Paris, Maximum Galerie din Nürnberg. Lucrările sale au putut fi vizionate și la mari expoziții de grup dintre care cele mai importante sunt Tabăra și Expoziția Internațională de Vară Johu-Rissanen (Kuopio, Finlanda), Salon France-Allemagne (Abbeye-Royal de Moncel, Franța), Hommage à M.C. Escher (Isis-Symmetry Congress and Exhibition Haifa, Izrael). (artportal.hu)