Vernisaj, vineri 27 mai, 2016

Visual Kontakt Str. General Traian Moșoiu nr. 41, 400132 Cluj-Napoca

Artist website: http://kurtvonbley.com/
Colaborator: Tattoo artist – Chat Bizzare
Sound: Maria Zerfall | ‘Der Schnitter’ | 1985 | with kind permission of Membrum Debile Propaganda, Weikersheim/Germany

Cuvântul Haus provine din vechea germană de sus (hūs), cu înțelesul de acoperământ, locuință, scut. La rândul său, termenul are rădăcini proto-germanice (hūsą sau husan), ale cărui origini ultime s-au pierdut; acesta se referea la construcția cu rol de apărare și protecție. Termenul husan este înrudit, ca semnificație, cu  sku (în sanscrită), în sensul de înveliș. Sku este etimologic legat de skyto (în scito-greacă), cu înțelesul de piele, tegument, dar și cu termenul de origine proto-baltică skeûtia (sau skut) care însemna bucată, cârpă.

Separarea, în lexic, a cuvintelor casă și acasă este de origine slavă, însă distincția clară a celor două concepte – în sensul în care originea alternanței dintre casă și legăturile care se nasc în timp față de aceasta – a luat naștere în interiorul limbii germane (Haus/Zuhause). Acasă este folosit pentru exprimarea sentimentului de apartenență și de siguranță, ca refugiu sau proprietate care își găsește conotațiile în spațiile naturale extinse (habitate) sau restrânse și în cele create în mod artificial în scopul adaptării la medii uneori ostile.

Kurt von Bley deconstruiește și reconfigurează simbolic, pe harta propriului mod de existență, etimologia cuvântului Haus (casă), asimilându-l autocunoașterii, prin termenul care se leagă, în mod inseparabil, de corpul uman: Haut (pielea) este spațiul intim–protector al individului, simbolizând natura biologică și instinctul de supraviețuire. Haus și Haut sunt termeni care se reinventează și ajung să se substituie reciproc, în instalații de lumină, obiect, sunet și proiecție fotografică. Acestea devin cadre simbolice de redare a sinelui. În unele ipostaze, reprezentările sunt oglinda eului și a supraeului valoric-afectiv, proiecții ale imaginii publice, ale transformării culturale a individului și ale angajării sale în societate. Tema casei locuite devine un loc al înstrăinării, al dezrădăcinării. Arhiva trecutului, redată prin efectul flash-back, reprezintă o zonă de regres în imagine a legăturii cu spațiile urbane clasicizate, cu locul natal sau cu un anumit cadru de formare socioculturală.

Piele–înveliș–casă – iată dimensiunile locuibile ale omului care separă, în plan material, intimitatea fizică de factorii mediului exterior, precum și reprezentările psihicului, cele conștiente și cele subconștiente. Haus&Haut este un spațiu de unificare a introvertirii cu expansiunea, a intimității privilegiate cu dorința de (auto)posesiune, de stăpânire. Obiectele și imaginile ordonate ale lui Kurt von Bley sunt expresii ale propriei reprezentări în memoria personală și a celorlalți, în prezența vie și ca proiecție în viitor. Procedeul de auto-reprezentare este un joc între aparența și esența dimensiunii umane, în raportul dintre individ (corp) și propria identitate (personalitate). Acest joc redă dicotomia dintre alegere și destin în parcursul vieții, evidențiind relevanța unor etape de transformare și de relaționare cu sine și cu realitatea obiectivă. – Olimpia Bera, Curator Visual Kontakt

img_POSTER HAUSHAUT