18-28 martie, 2016

Vernisaj 18 martie, ora 19.00

Galeria Visual Kontakt – Strada Gen. Traian Moșoiu nr. 41, Cluj-Napoca
Site: http://www.visualkontakt.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/visualkontakt.ro

Unnatural circumstances

Alcătuirea lucrurilor din jur se prezintă ca un amalgam de elemente naturale și artificiale, supuse, deopotrivă, diferitelor stadii de degradare. Transformarea lor are loc în timp, sub influența unor forțe, predictibile sau nu, care influențează atât stările de agregare, cât și gradul de descompunere fizică sau chimică.

Devenirea structurală a obiectelor și dizolvarea în rebut a elementelor care le compun apropie naturalul de artificial, respectiv reduc cele două componente la starea primă a materiei. Prezentul proiect urmărește însumarea unor părți care alcătuiesc peisajul discrepanțelor de ordin etic și estetic, propunând o dispută între obiectul care se impune în limitele necesităților moderne și esența mecanismelor regenerante: datul natural și cel rezultat din activitățile lucrative se constituie ca provocare actuală de reprezentare vizuală.

Ansamblul de instalații, ready-made și tehnici mixte se desfășoară urmărind principiul dezordinii controlate, o lume în care principalul actor în relația om–natură este timpul. Vorbim despre ritmul firesc de creștere și de alcătuire a habitatelor – un timp originar, imemorial – în raport cu actualul ciclu al vieții biologice. Acestui ritm i se suprapun un timp al evoluției speciei umane și coordonata profund istorică în care se înscriu fluxul ascendent al modernizării și industrializarea ca actual reper existențial al lui homo faber; acestuia i se adaugă fenomenul postmodern al accelerării vitezei de producție a obiectelor. De asemenea, includem acel timp «palpabil», al «post-producției», care se prezintă ca martor tăcut al degradării; vorbim în acest caz de timpul perceptibil care supune disecției elementele fizice, aducând spre contemplare starea lor brută, lipsa de viață și de minimă funcționalitate. Starea «post-producție» se referă la fenomenul de uniformizare a peisajelor semi-urbanizate, adevărate depozite de memorie, cu un conținut vibrant de energie neepuizată. Situl arheologic al contemporaneității este un imperiu al uitării, conținând materie pe alocuri vie, pe alocuri inertă, material reciclabil aflat în diferite grade de descompunere și o cantitate deloc neglijabilă de reziduu nevalorificabil, cu un conținut mai mult sau mai puțin toxic.

Proiectul aduce în discuție fragilitatea spațiilor publice și a celor intime, problematizând particularitatea locurilor și devenirea în timp a elementelor din peisaj; dislocarea anumitor părți din structurile locative și intruziunea acestora în spațiile nelocuibile duc la transformări, uneori, iremediabile, introducându-ne, astfel, într-o lume a balasturilor. Fenomenul are loc în timp, adică pe coordonata substanțială a infinității de posibilități care ni se deschid. – Olimpia Bera

AFIS_unnatural circumstances Lucrari-Liviu instalatie-Liviu-&-Olimpia-(53) Lucrari-Olimpia