DanaArtGallery și Galeria Odeon vă invită să vizitați expoziția de pictură cu numele OGLINDIRI semnată de LARISA MELNIC, artist plastic.

Vernisajul va avea loc pe 25 aprilie, ora 19, Teatrul Odeon, foaierul sălii studio, la Galeria Odeon, Caleea Victoriei, nr 40-42, București.

“Proiectul OGLINDIRI format dintr-o serie de lucrări, în care se evidențiază personajul feminin reflectat în oglindă subliniază căutarea eului ființei oglindite. Astfel, oglinda e un “ochi” străin în care căutăm adevărul despre noi si reprezintă  un obiect cu valoare revelatoare ce reflectă personalitatea interioară a privitorului și întalnirea cu propria conștiință. Realitatea și adevarul se întind dincolo de capacitățile noastre de percepție evocând ideea lumii transcendente. Metaforă a artei, oglinda marchează simbolul cunoașterii, punctul de plecare a tuturor dedublărilor, însa lipsite de consistență. Chiar dacă imaginea reflectată în oglindă este una virtuală noi o percepem ca un lucru real, ca un alt eu, un eu care iți este prieten confident și iți poate răspunde la toate întrebările și iți arată ce știi și ce nu știi despre tine. Cum este posibil? Prin oglindire, prin evocararea subconștientului ce poate descoperi noi forțe și răspunsuri în interiorul nostru.

  • Ce văd în oglindă sunt chiar eu?
  • Da și nu! ”

Absolventă a Universitații Naționale de Artă București, secția Pictură, artistul plastic Melnic Larisa, în prezent urmează studii masterale în cadrul aceleași universități și a participat la numeroase expoziții de grup.

Expoziția poate fi vizitată între 25 aprilie și 15 mai 2016.

larisa melinic

 

 

 

 

 

 

 

 

DanaArtGallery and Odeon Gallery invites you to visit the painting exhibition named „Oglindiri” signed by plastic artist Larisa Melnic.

The opening will take place on 25th April at 19:00, Odeon Theatre foyer studio, Gallery Odeon, Calea Victoriei 40-42, Bucharest.

„Oglindiri” project consists of a series of works which highlights female character in the mirror and emphasizes the search of self being mirrored. Thus, the mirror is the alien “eye” where we seek the truth about us and a reflecting object revealing the inner personality of the viewer. Reality and truth lie beyond our capabilities of perception which evokes the idea of ​​transcendent world. Metaphor of art, the mirror marks the symbol of knowledge, the starting point of all duality. Even if the image reflected in the mirror is a virtual one, we perceive it as a real thing, as another self, a self that is your friend and can answer all your questions and show you what you know and what you do not know about you. How? By mirroring, by evoking subconsciousness which can discover new forces and the answers within us.

– Is is just me that I see in the mirror?

– Yes and no!

A graduate of  Arts National University of Bucharest, Department of Painting, artist Larisa Melnic is currently studying for a Masters Degree in the same university where she participated in numerous group exhibitions.

The exhibition can be visited between April 25 and May 15, 2016.