Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti lansează vineri, 18 decembrie 2015, proiectul D Platform – Instrument cultural şi portal interdisciplinar dedicat arealului dunărean (PN-II-RU-TE-2014-4-2601). Evenimentul, dedicat tinerilor artişti, filosofi şi antropologi, confruntă manifestările contemporane ale tensiunilor dintre natural şi tehnologic, originară în gândirea și arta anilor ’50-’60, propunându-și promovarea artei contemporane, a debutului artistic și a integrării tinerilor cercetători în echipe de lucru, în paralel cu promovarea resurselor naturale și a valorilor culturale autentice românești.

Voci ca cele ale lui M. Heidegger, H. G. Gadamer, Michel de Certeau sau cea a bioeticianului Peter Singer au deconspirat pericolul standardizării, al renunțării la autenticitate, al exploatării naturalului în sensul maximei valorificări cu minimum de efort si indiferență pentru consecințe. S-a militat pentru abordarea naturii în sensul ocrotirii și al locuirii– ca bună poziționare a omului în lume, în funcție de propriul său habitatul, de propria cultură și tradiție. Această gândire a furnizat baze teoretice pentru multiple fenomene artistice contemporane din zona Fluxus, Land Art, pentru actualele poziționări ale activiștilor ecologisti ori pentru designul preocupat de redefinirea contactului dintre individ și natură, în prelungirea arhitecturii organice sau a celei preocupate de fenomenologia locului și a locuirii. Astfel, în contextul larg al renegocierii relației cultural-funcțional, ca dublare a rivalităților dintre natură și tehnologie, se va constitui o analiză obiectivă și interdisciplinară a arealului dunărean, ce va include activități de documentare artistică, antropologică și ambientală.

Echipa D PLATFORM, ce reunește membri din cinci mari universități (Universitatea București, Universitățile de Artă din Iași, București, Universitatea de Agronomie, SNSPA), propune o nouă abordare a universităților românești, ca noduri racordate la rețeaua internațională a cercetării ce pot genera produse culturale competitive și pot desfășura o activitate de promovare a artei și cercetării românești în paralel cu intervenții de identificare a problemelor României actuale.

Cercetători, artiști, tineristudenți, masteranzi, doctoranziși cadre didactice suntinvitați la dezbaterea prilejuită de lansare a proiectului asupra investirii Dunării ca platformă de expoziții internaționale și discuții informale dedicate contextului macro regiunii și promovării scenei artistice.  Dezbaterea va include intervenții ale membrilor-cheie ai echipei de proiect: artiști – Prof. Dr. Iosif Kiraly (Director de Proiect, UNARTE),  Lect. Dr. Raluca Oancea (UNARTE), Lect. Dr. Raluca Paraschiv (UNARTE), Lect. Dr. Cătălin Gheorghe (UAGE Iași), filosofi – Lect. Dr. Cristian Iftode (UNIBUC), Cerc. Drd. Oana Șerban (UNIBUC), Cerc. Drd. Mihai Fuiorea (UNIBUC), cercetători postdoctorali– Dr. Gerlachus Duijzings, Dr. Ioana Tudora (UNARTE), Dr. Bogdan-Ionuț Iancu (SNSPA), tineri cercetători – Valentin Cernat, Andrei Mateescu (UNARTE).

Lansarea proiectului D Platform – Instrument cultural şi portal interdisciplinar dedicat arealului dunăreanva fi găzduită de UNAGaleria (Galeria Universității Naționale de Artă), începând cu ora 11:00.

Dunarea-la-Cazane