Vernisaj: vineri, 25 septembrie 2015, ora 18:00

25 septembrie – 18 octombrie 2015

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituţie publică de interes judeţean, care funcţioneză sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, găzduieşte, în perioada 25 septembrie – 18 octombrie 2015, o sinteză retrospectivă de mare amplitudine dedicată operei şi gândirii artistice a lui Valovits László, pictor, grafician şi scenograf.

Inaugurarea oficială a expoziţiei va avea loc vineri, 25 septembrie 2015, orele 18:00, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, P-ţa Unirii nr. 30), în prezenţa domnilor Lucian Nastasă-Kovács, manager al Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Szücs György, director ştiinţific adjunct al Galeriei Naţionale Maghiare de la Budapesta, şi Negoiţă Lăptoiu, istoric şi critic de artă.

Actuala expoziţie personală, gândită ca o selecţie sugestivă cu caracter retrospectiv, reuneşte, într-un registru plastic variat, lucrări reprezentative pentru toate etapele de creaţie, care reuşesc să circumscrie imaginea personalităţii artistice a lui Valovits László, evidenţiind o operă a cărei identitate stilistică a fost în repetate rânduri consemnată de prestigioşi exponenţi ai criticii româneşti de artă, dintre care îi amintim pe Viorica Guy Marica, Alexandra Rus, Mircea Ţoca, Negoiţă Lăptoiu, Banner Zoltán, Muradin Jenö, Németh Julia etc.

Ca o permanenţă irefutabilă a demersului său creativ se distinge genul tradiţional al portretisticii de şevalet, copleşitor prin diversitatea tipologică şi rafinamentul desluşirii vibraţiei inefabile a spiritului, precum şi motivul arborelui, care încorporează o densă semnificaţie metaforică, subtilă şi nuanţată. Limbajul pictural întemeiat pe elemente morfologice tradiţionale şi ştiinţa virtuoasă a procedeelor tehnice, guvernate de scrupulozitatea observaţiei, nutresc la Valovits László, cu o constanţă imperturbabilă, facultăţi imaginative plăsmuitoare ce nu denaturează niciodată firescul „motivului”, ci doar îi accentuază unicitatea, sublimându-i potenţele expresive. A exersat totodată, cu vervă şi fecundă inspiraţie, în cărbune, conté, grafit, sepia etc., desăvârşind o revelatoare operă grafică, în completarea celei picturale, binecunoscută publicului clujean.

Pictor, grafician şi scenograf, Valovits László s-a născut la Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş, la 28 mai 1945. După finalizarea studiilor liceale în oraşul natal, urmează la Cluj cursurile Facultăţii de Medicină Veterinară a Institutului Agronomic (1962-1965). Concomitent manifestă un viu interes şi pentru preocupările artistice, din 1966 devenind, prin concurs, student al secţiei de pictură din cadrul Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”, absolvit în 1972, unde studiază în anul I sub îndrumarea profesorilor Petre Abrudan şi Radu Fulger, iar din anul II cu Abodi Nagy Béla, cel care îi va oferi şi şansa frecventării unor cursuri facultative de pictură murală. Stabilit la Cluj, ocupă iniţial un post de designer la I.R.U.C. (1972-1974), urmând ca din 1977 să devină scenograf la Teatrul Maghiar de Stat, postură profesională pe care o va exersa până în anul 1991. Călătoreşte mult peste hotare, efectuând mai multe stagii fertile de documentare artistică în ţări precum Ungaria, Franţa, Italia, Germania, Spania etc. După debutul artistic din anul 1962, a deschis, până în prezent, o serie numeroasă de expoziţii personale de pictură şi grafică, în paralel, opera sa artistică fiind integrată şi în importante expoziţii de grup, anuale, omagiale, festive sau comemorative organizate atât în ţară, cât şi în străinătate (Iugoslavia, Ungaria, Germania, Japonia). Este membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), filiala Cluj (din 1992), şi al grupării artistice profesioniste ardelene „Barabás Miklós Céh” (din 2013). A fost distins cu Ordinul „Crucea de Cavaler” al Republicii Ungare. Lucrările sale figurează în prestigioase colecţii muzeale de stat şi instituţii publice din ţară, precum şi în numeroase colecţii particulare din România, Ungaria, Germania, Franţa, Austria, SUA, Japonia etc.

Expoziţia rămâne deschisă spre vizitare până la data de 18 octombrie 2015, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 10:00-17:00.

Valovits László (1) Valovits László (2) Valovits László (3) Valovits László (4)