afis random dreams copyRandom Dreams

Fotografia realizată de Ştefan Bădulescu înfăţişează o lume interioară în care componente ale realului apar răsturnate ca formă, context şi semnificaţie. Detalii ale cotidianului şi entităţi aparent banale se reordonează compoziţional în structuri spaţiale bizare, ca într-un vis încifrat şi straniu.

Ceea ce rămâne de interpretat în limbajul fotografiei contemporane este ansamblul de nepătruns al unor forme ale căror sensuri se reconfigurează într-un limbaj abstract. Această abordare poate fi „citită” în totalitatea sa prin reducerea la secvențe paralogice. Lumea vizibilă este transpusă într-un spațiu imaginar de contemplare a unor apariţii înșelătoare, uneori chiar brutale. Rupte din contextul imagistic real, acestea fac acum obiectul suprarealului, al absurdului de situaţie sau al alăturărilor neaşteptate.

Stefan Badulescu (1) Stefan Badulescu (2) Stefan Badulescu (3)Coordonatele subiective pe care artistul le propune în imaginile de față abordează o altfel de realitate, prin excelență conceptuală. Ceea ce nu se poate configura într-o realitate imediată se reflectă în subconştient, iar ceea ce nu este materializabil ca formă de viaţă devine parte a inconştientului. În cotele realităţii imediate se înscriu unele fragmente şocante care sfidează aşteptările oricărui privitor. Elemente pe care ochiul nostru refuză să le privească sau întâmplări care sunt voit trecute cu vederea au de această dată forţa necesară de a se ivi, ca nişte flashbackuri acumulate pe parcursul unei îndelungi aventuri imaginative. Colajul suplineşte, tehnic vorbind, redarea veridică a acestui aspect. Apar în același registru organizatoric forme și obiecte pe care artistul le ridică la grad de fenomen, prin alăturarea neașteptată a materiei brute cu spațializări atent controlate. Fotografia devine un mediu elaborat în care răsturnările de cadre ajung să deturneze sensul arhetipal al formelor.

Visul este un amalgam de elemente tranzitorii care apar şi dispar cu o viteză şi cu o frecvenţă aleatorie. Secvenţele fotografice realizate de Ştefan Bădulescu nu sunt forţate să exprime o anume coerenţă narativă şi nici nu pretind a descrie o anumită stare a lucrurilor. Sunt pur şi simplu viziuni onirice care semnalează –  dincolo de spaţiu şi timp – suma individualităţilor noastre creative.

Dr. Olimpia Bera, Curator Visual Kontakt

ASOCIAȚIA VISUAL KONTAKT, ROMÂNIA – ORADEA

Galeria Visual Kontakt – Strada Albacului nr. 54, Oradea

Laborator Visual Kontakt – Strada Republicii nr. 47, Oradea

Nr. tel.: 0040/745 – 205 729

E-mail: [email protected]

Site: http://www.visualkontakt.ro/ 

Facebook: https://www.facebook.com/visualkontakt.ro