“Lucrările pentru organizarea Grădinii Botanice din Jibou au început în perioada anilor 1959-1968, când Vasile Fati profesor de biologie, împreună cu elevii şi cadrele didactice reuşeşte să demonstreze că parcul din împrejurimile castelului Wesselenyi, unde funcţiona liceul, este potrivit pentru organizarea unei grădini botanice.” – așa începe prezentarea de pe site-ul instituției (pe care o puteți citi mai jos).

Eu însă am fost fascinat de atmosfera din sere, de grădina japoneză, de acvarii, culori, texturi, frăgezime și parfumuri, toate într-o zi de început de septembrie, în cadrul Simpozionului Internaţional de Arte Vizuale “Arta în Grădină” 2014.

foto Lucian Muntean

gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 01 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 02 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 03 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 04 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 05 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 06 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 07 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 08 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 09 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 10 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 11 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 12 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 13 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 14 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 15 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 16 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 17 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 18 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 19 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 20 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 21 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 22 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 23 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 24 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 25 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 26 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 27 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 28 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 29 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 30 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 31 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 32 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 33 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 34 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 35 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 36 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 37 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 38 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 39 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 40 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 41 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 42 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 43 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 44 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 45 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 46 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 47 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 48 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 49 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 50 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 51 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 52 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 53 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 54 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 55 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 56 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 57 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 58 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 59 gradina botanica vasile fati - jibou - foto lucian muntean 60

sursa text: site-ul Grădinii Botanice “Vasile Fati” din Jibou

“Gradinile Botanice sunt institutii in care se prezinta si se studiaza colectii de plante vii cultivate in conditii naturale sau de sera.
Lucrările pentru organizarea Grădinii Botanice din Jibou au început în perioada anilor 1959-1968, când VasileFati profesor de biologie, împreună cu elevii şi cadrele didactice reuşeşte să demonstreze că parcul din împrejurimile castelului Wesselenyi, unde funcţiona liceul, este potrivit pentru organizarea unei grădini botanice.
Trebuie să menţionăm faptul, aşa cum mărturiseşte profesorul V. Fati, că vechiul parc era într-om stare jalnică, dădea evidente semne de îmbătrânire, se simţea nevoia unor ample măsuri de igenizare şi replantare.
În acest scop a fost efectuat un studiu asupra condiţiilor pedoclimatice şi floristice sub îndrumarea şi consultarea botaniştilor veremii: Al. Borza, Ion Tarnavschi, Emil Topa, O.Raţiu, Felician Micle, ş.a. .
Pe baza recomandărilor şi referatelor întocmite s-a eleborat memoriul de înfiinţare a Grădinii Botanice. Prin eforturi deosebite profesorul Vasile Fati obţine actul de înfiinţare şi funţia de director în octombrie 1968.
Grădina Botanică este situată în partea de nord-est a oraşului Jibou, pe terasa a doua a râului Someş.Drumul organizării ei a fost lung şi anevoios, cu împliniri, dar şi cu neîmpliniri, a avut o istorie destul de zbuciumată.
A fost înfiinţat pe lângă liceul din localitate.După trei ani devine unitate independentă. În perioada 1974-1990 a funcţionat sub denumirea de Staţiunea Tinerilor Naturalişti. Aceasta fiind organizată pe principiul caselor de pioneri, după revoluţie trebuia restructurată. În acest scop a fost elaborat un memoriu în baza căruia Guvernul României a aprobat înfiinţarea Centrului de Cercetări Biologice Jibou, în cadrul căruia Grădina Botanică este domeniul principal de activitate alături de cercetare, de microproducţie şi activităţi muzeistice şi acvaristice.
În perioada 1968-1970 a fost construită prima seră de 110 m.p. prin eforturi proprii : „fundaţia la prima seră s-a turnat cu ajutorul elevilor , a personalului administrativ şi a unor cadre didactice”, remarca un martor al acelor timpuri . Au fost construite alte şase sere, destinate adăpostirii colecţiilor de plante propicale, subtropicale şi mediteraneene, două laboratoare integrate în complexul de sere, o centrală termică.La aceste lucrări au ajutat şi muncitorii de la depoul C.F.R.
Între anii 1978-1982, au fost construite cele două sere, acvariul şi palmarul, adevărate bijuterii arhitecturale, o construcţie spaţială cu o arhitectură de excepţie. Tot în această perioadă s-au construit serele de microproducţie în număr de şase, destinate producerii florilor tăiate şi la ghiveci în scopul valorificării lor prin punctul de la poartă.
Paralel cu aceste realizări remarcăm eforturile specializtilor de a dezvolta fondul de plante, mai întâi prin valorificarea celui autohton, prin donaţii ale unor grădini botanice şi prin schimburi cu alte grădini şi unităţi de profil din ţară şi străinătate.Prima donaţie a venit de la Cluj.
După revoluţie unitatea s-a dezvoltat fără precedent, s-a construit pilotul- inima cercetării, s-au obţinut primele orhidee prin metoda culturilor „in vitro”. S-a amenajat un acvariu modern cu peste 40 de specii de peşti marini şi de apă dulce, o galerie amazoniană, o nouă grădină japoneză, sectorul sistematic.
Grădina Botanică „Vasile Fati” este organizată pe sectoare, fiecare sector grupează plantele dintr-un anumit punct de vedere, un complex de sere colecţionare, de microproducţie şi cercetare, un acvaru, un parc zoo, o frumoasă şi modernă grădină japoneză.
Grădina Botanică „Vasile Fati” este integrată în Asociaţia Grădinilor Botanice din România(A.G.B.R.) alături de celelalte grădini botanice. Această asociaţie s-a dezvoltat „din necesitatea de a realiza o implicare mai convingătoare a grădinilor botanice în acţiunea de conservare a diversităţii plantelor la nivel naţional şi european”(F. Micle)
În anul 2007 , profesorul V. Fati după o grea suferinţă, se stinge din viată. Până în acel moment a condus Grădina Botanică cu competenţă şi multă pasiune aproape 40 de ani, participând la toate transformările prin care a trecut unitatea. Bustul din incinta grădinii cât şi denumirea de Grădina Botanică „Vasile Fati” reprezintă o dovadă a omagiului adus de către discipolii săi, celui care a fost ctitorul acestui edificiu de cultură şi ştiinţă botanică.
În prezent Grădina Botanică este un centru multifunţional de educaţie, invatamant si cercetare. Este o baza stiintifica si didactica pentru invatamantul biologic, o institutie de educatie a respectului pentru natură, pentru tot ce este frumos şi adevărat.”