AFIS-brumar-2013Brumar (sau Noiembrie in limbaj popular) este luna in care ţăranul se pregăteşte de iarnă. În alte vremuri, această lună era încununată cu ninsoarea care ocrotea cu gingăşie grâul tânăr şi proaspăt. Astăzi şi natura este potrivnică şi se răsteşte la omul din ce în ce mai mic şi mai meschin. De când ne credem dumnezei, timpul ne strânge, ne schimonosim, iar arta…devine o refulare. Cred că durerea pe care o purtăm are două  tăişuri: unul istoric, iar celălalt artistic. Istoria ne-a smerit, iar arta trebuia să ne aline sufletul. Din păcate doar ne chinuie.

DAR, Dumnezeu îngăduie o încercare prin care sufletul să răzbată. Zestrea noastră este bogată şi se cade să o preţuim. Gravura este parte din ea. Cu toate secolele care au brăzdat-o rămâne tânără şi încărcată de sens. Trecută prin varii statute, poartă acea nostalgie a perioadei domnitorilor care o îndrăgeau, dar este şi foarte actuală prin forţa de comunicare si expresie pe care o are în prezent.

Tema şi tehnica prezentei expoziţii sunt două crenguţe care mai jos au aceeaşi rădăcină.

Găsesc că nu este o nepotrivire aşezarea ei într-un spaţiu tipic citadin, ci o mărturie despre sat şi o întoarcere la firescul uman, cu sinonime în frumos, bine, blând, curat.

Lucrările trec prin toate subtehnicile gravurii (tipar înalt, tipar plan, tipar adânc: linogravură, pointe seche, aquaforte, aquatintă, liftground, amprentare, cologravură, monotipie, etc.), cu încercări şi experimente, unele urmărind chiar anumite stadii de lucru. Nu vizez realizarea unui tiraj, ci devzoltarea imprimărilor unice, iar tendinţa este de apartenenţă la o carte pentru că unele lucrări sunt folosite ca ilustraţie de carte.

Prin aceasta vreau să aduc şi un omagiu singurei tabere de gravură din ţară, cea de la Arcuş.­

Cu tăcere, preţuire şi un vin bun vă aştept să vizionăm expoziţia de gravură Brumar, începând de luni, 11 noiembrie, cu dechidere la ora 19.00 la Vernissage, Str. Lipscani 39, București. Gravurile sunt expuse până pe 30.11.2013.