Salonul Etnografica de la Slatina a ajuns la a III-a editie.
Va transmit regulamentul  Salonului Etnografica, editia a III-a, cu invitatia de a participa pe toti cei care au pasiunea fotografiei cu caracter etnografic.
Cu multumiri prietenesti,
Valeru Ciurea
“Valeru Ciurea” <[email protected]>

Regulament:

Consiliul Judeţean Olt

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea

Culturii Tradiţionale Olt

Cod Fiscal: 16181612

Strada Mânăstirii nr. 1A, Slatina, Olt, România

Telefon/fax: 0349.409270; 0349.409271

 

 

Regulamentul Salonului Naţional de Artă Fotografică „Etnografica“

ediţia a III-a, Slatina – 2012

 

1. Salonul Naţional „Etnografica“ este organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt şi are drept scop promovarea culturii tradiţionale, prin imagini fotografice cu caracter etnografic din domeniul obiceiurilor tradiţionale, arhitecturii populare, costumepopulare, gospodărie tradiţională, portret.

 

2. Salonul beneficiază de înaltul Patronaj al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, numărul 087/ 2012 şi se desfăşoară în cadrul ediţiei a IV-a a Festivalului Naţional cu participare internaţională Luna Fotografiei în România.

 

3. Tematica Salonului este fotografia ca document etnografic.

 

4. Nu sunt admise intervenţiile în fotografie sau fotografiile experimentale.

 

5. Se vor acorda premiile I, II, III, respectiv Medalia de Aur AAFR, Medalia de Argint AAFR şi Medalia de Bronz AAFR precum şi şasemenţiuni AAFR.

 

6. Fiecare autor va putea participa la Salonul Naţional cu maxim cinci fotografii, color sau monocrom.

 

7. Taxa de participare este de 50 lei şi se poate expedia împreună cu CD-urile sau prin mandat poştal pe adresa Centrul Judeţean Pentru Conservarea Şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt (prescurtat CJCPCTC Olt), strada Mânăstirii nr. 1 A, Cod poştal 230019, Slatina, Olt, România – cu specificaţia „Pentru Salonul Etnografica 2012“. Pentru sumele trimise vor fi emise acte fiscale legale.

 

8. Lucrările vor fi trimise pe un CD sau pe e-mail, în format jpg, astfel: un fişier cu imaginile la dimensiunile de 1024 x 768 pixeli. Mărimea fişierului nu trebuie să depăşească 2Mb. Aceleaşi imagini vor fi trimise pe acelaşi CD cu latura mică de minim 3000 pixeli iar latura mare de maxim 4500 pixeli. Fiecare fotografie/fişier va avea un cod care corespunde în borderou cu titlul lucrării. Codarea imaginilor se va face astfel: 4 litere (la alegerea autorului), şi câte o cifră, care vor reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise în salon (conform borderoului). Grupele de codare vor fi despărţite de simbolul „-“ (minus).

Exemplu: ILIE-1

9. Fotografiile vor fi transpuse pe hârtie fotografică pe cheltuiala organizatorilor.

 

10. Pe CD sau e-mail va fi introdus şi formularul tip borderou, completat corect şi complet în variantă electronică. Varianta tipărită a formularului tip borderou  va fi trimisă împreună cu CD-ul şi va purta semnătura autorului, certificând în acest fel că lucrările trimise îi aparţin. Organizatorii Salonului nu răspund pentru eventualele încălcări ale Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor, de către participanţi.

 

11. Toate lucrările vor avea titlurile înscrise pe borderou în limba română.

 

12. Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului şi netrimiterea la timp a taxei de participare atrage după sine excluderea participantului respectiv din concurs.

 

13. Jurizarea se va derula astfel:membrii juriului vor viziona imaginile, cunoscând doar indicativul lucrării şi vor acorda pentru fiecare lucrare calificative de la 1 la 10. Notele vor fi acordate fără ca aceştia să cunoască numele şi prenumele autorilor.

 

14. Toate lucrările printate vor intra în patrimoniul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt şi vor putea fi utilizate în scopul promovării salonului, al artei fotografice, cumenţionarea numelui autorilor şi a cluburilor fotografice sau instituţiilor de profil de la care aceştia provin. Autorii lucrărilor vor semna pe documentul borderou transmis, că sunt de acord cu folosirea lucrărilor doar în scopurilemenţionate anterior.

Autorii lucrărilor îşi vormenţine drepturile de autor asupra imaginilor iar CJCPCTC Olt va utiliza acele imagini în scopul promovării Salonului şi artelor tradiţionale din România în mass-media, prin publicarea acestora într-un catalog tipărit şi/sau digital precum şi în cadrul unor expoziţii. Participanţii care nu doresc popularizarea lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor stipula expres în borderoul de participare acest lucru.

 

15. Decizia juriului este incontestabilă.

 

16. Artiştii fotografi care vor achita taxa corespunzătoare, vor întocmi corect şi complet borderoul, vor primi gratuit catalogul Salonului „Etnografica“ care, la această a treia ediţie va fi unul tipărit.

 

17. Participanţii care au trimis la timp lucrările şi taxa de participare, însoţite de borderoul de participare, se consideră că au acceptat condiţiile stipulate în Regulamentului de Organizare a Salonului Naţional „Etnografica“.

18. Fotografiile vor putea fi trimise pe e-mail la adresa: [email protected] sau pe CD sau DVD pe adresa: Centrul Judeţean Pentru Conservarea Şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt (Prescurtat CJCPCTC Olt), strada Mânăstirii nr. 1 A, Cod poştal 230019, Slatina, Olt, România – cu specificaţia „Pentru Salonul Etnografica 2012“.

 

19. Premiile Salonului:

– Medalia de Aur AAFR;

– Medalia de Argint AAFR;

– Medalia de Bronz AAFR;

– Două menţiuni AAFR;

– Patru Menţiuni de Onoare AAFR.

 

20. Juriul Salonului:

 

– Mărgineanu Laurenţiu A.FIAP (Râmnicu-Vâlcea)

– Gheorghe Petrila A.FIAP (Oradea)

– Eugen Negrea AAFR (Bucureşti)

– Incze Laszlo, AAFR, (Miercurea Ciuc)

– Felician Săteanu, AAFR, (Baia Mare)

– Dima Burcă, ANCR, (Bucureşti)

– Ciurea Valeru, AAFR, (Slatina)

 

21. Calendarul Salonului:

 

– Ultimul termen de primire a lucrărilor : 20.12.2012

– Jurizarea ……………………………………….: 23.12.2012 – 24.12.2012

– Comunicarea rezultatelor…………………: 09.01.2013 – 10.01.2013

– Vernisajul Salonului………………………..: 21.01.2013, ora 12,00

– Expedierea catalogului…………………….: 15 – 20.02.2013

 

22. Relaţii suplimentare:Valeru Ciurea,  telefon: 0742065379

e-mail: [email protected]