Alina-Ondine Slimovschi

A sense of belonging

1-30 iunie, 2021

Seria intitulată Un sentiment al apartenenței acoperă o perioadă de doi ani de cercetare artistică și coincide cu marea frământare a umanității în fața necunoscutului. Amestecul de sentimente contradictorii, căutarea perpetuă a descoperirii de sine, situații imprevizibile, contraste și jocul periculos al incertitudinilor sunt identificate în conceptul recontextualizat al nostalgiei. Folosind ca pretext trăsăturile umane, portretele feminine, masculine si de copii, seria sintetizează nevoia de securitate, fuziunea abisului cu revelația, expunând emoții profunde, nevoi neîndeplinite, posibilități amânate. Persista o aura de romantism care isi trage seva din curentul Art Nouveau, susținuta de o redare grafică detaliată, folosind cerneluri permanente și culori acrilice.

……………………..

The series entitled A Sense of Belonging covers a period of two years of artistic research and coincides with the great turmoil of humanity in the face of the unknown. The mixture of contradictory feelings, the perpetual search for self-discovery, unpredictable situations, contrasts and the dangerous game of uncertainties are identified in the re – contextualized concept of nostalgia. Using as a pretext human features, female, male and children’s portraits, the series synthesizes the need for security, the fusion of the abyss with revelation, exposing deep emotions, unfulfilled needs, postponed possibilities. An aura of romance persists that draws its sap from the Art Nouveau current, supported by a detailed graphic rendering, using permanent inks and acrylic colors.

Art Yourself Gallery – Bd. Dacia 51, etaj 1 /[email protected]  / www.artyourselfgallery.ro / 0724 244 284