Galeria Orizont din Bucuresti gazduieste expozitia “METAL”, a sculptorilor UAP:

Bogdan Hojbota, Misha Diaconu, Marian Gheorghe, Matei Ulmeanu, Gheorghe Zaharia, Tibor Kolozsi, Mihai Cosmin Iatesen, Dumitru Tili, Cristian Popa, Dana Marinescu, Daniel Rosca, Silviu Lisaru, Catalin Oancea, Cristian Valentin State, Mihai Marcu jr., Gheorghe Maftei (lista incompleta)

Sculptura în metal este o formă aparte de artă, cu propriile legi de compoziţie şi procedee specifice, în care nimic nu este ceea ce pare la prima lectură. Lucrul cu oţelul, fonta, cuprul sau diverse aliaje este, dacă nu dificil, cel puţin dur, la propriu vorbind. Rezultatele ţin însă de voinţa artistică, mai degrabă decât cea a materialului. Acesta îşi poate împrumuta atributele estetice unei lucrări, cu condiţia necesară şi nesuficientă ca artistul să pună în acord proprietăţile fizico-chimice cu vectorii vizuali, lumina, formele şi volumele pe care le concepe. Materia îşi spune în(tr-un) final cuvântul în context artistic, prin eludarea formelor de butaforie în favoarea punctelor, liniilor şi suprafeţelor, constituite în discurs. Prin lucrările lor, artiştii “metalişti” prezenţi la (galeria) Orizont sunt aliniaţi cu ceea ce se întâmplă în lume, la nivel de excelenţă, în 2012.

text: Mihai Plămădeală, critic de artă

Metal sculpture is a unique form of art with its own specific laws of composition and processes, in which nothing is what it seems at a first glance. Working with steel, iron, copper and various alloys is, if not difficult, at least toughly, literally speaking. The results, however, depend more on the artistic will, rather than on the material. This one can lend its aesthetic attributes to a piece of work, provided that the artist reconciles the physicochemical properties to the visual vectors, lights, shapes and volumes he designs. In artistic context, matter has a word through avoiding forms of papier-mâché in favor of points, lines and surfaces, constituted in a discourse. Through their work, the “metalheads” artists present at the Horizon Gallery are aligned with what is happening in the world at a level of excellence in 2012.

Mihai Plămădeală, art critic

foto Lucian Muntean