Spaţii închise, aduce în prim plan importanţa conţinutului, adâncimea sugerată simulativ, unde spaţiul este cuprins de aerul închis, claustrofobic, clocit, în a cărui dimensiune plutesc mici obiecte, sugerări de obiecte, de forme organice. În această serie provocarea plastică stă în asemânările dintre spaţiile consolelor 3D, machetele de teatru, ideea de cutie, raft, încăpere(…) Implicarea epuizantă a straturilor a revenirilor, a marginilor neterminate, a suprasaturări picturale, direcţionează spre epuizarea psihică, alternativă a minţii dusă spre paranoia, paralizie socială, colapsul supraalimentărilor spirituale de tot felul(…) Nu pot spune decât că este foarte greu să diferenţiezi o situaţie de un context, exprimând-o într-un alt limbaj decât cel real. Mai degrabă am încercat să cuplez abstractul cu un figurativ lipsit de definiţie. Micile intervenţii de pe marginile lucrărilor iau locul unui geam spart a unui chenar deschis…unde compoziţia încearcă să surprindă un alt înţeles, unde ea se aseză în spate(…)

conversaţie cu Laurian POPA, Arad, 01 septembrie 2012