scroll down for English please

 

Melenia Art Gallery vă invită joi, 20 septembrie 2012, ora 19.30, la vernisajul expoziţiei „Ţărână”, purtând semnătura artistei plastice Maia Ştefana Oprea.

Str. Daniel nr. 3, sector 1, București

            Seria „Ţărână” reprezintă proiectul de licenţă al artistei.

Compuse din siluete hieratice captive într-un fel de sfericitate sfâşiată, lucrările sunt situate, plastic, la graniţa antropomorfului cu zoomorful şi, senzorial, al animalicului cu umanul. Sub raport investigativ, “Ţărână” urmăreşte surprinderea stării de haos lăuntric, care pare a însoţi eul creator în momentul “erupţiei”, dar modalitatea de exprimare este una antitetică “erupţiei”, manifestându-se sub forma unui soi de vid tactil.

            De asemenea, proiectului “Ţărână” li se vor alătura şi seriile “ Transmografii” “Mumificări”, care combină într-o manieră profund personală diverse zone de expresie plastică, cum ar fi aerografia, colajul, sculptura şi gravura.

„Personajele care populează spaţiul acestor lucrări sunt evidenţiate tocmai prin lipsa lor de individualitate: siluete alungite cu trupuri şi membre răsfirându-se în jur, ca şi când ar pluti în derivă. Sunt trupuri obişnuite centrate în jurul unor amintiri suprimate sau a unor intimităţi pe jumătate uitate, care sunt personale şi, în acelaşi timp, individuale pentru fiecare dintre noi. O violenţă tăcută emanată de către aceste siluete, care nu pot merge, vedea sau vorbi”, explică Maia Ştefana Oprea.

Melenia Art Gallery invites you on Thursday 20 of  September 2012, at 19.30, at the opening of “Dust” exhibition. The artworks are signed by the artist Maia Stefana Oprea.

The “Dust” project’s compositions are comprised of hieratic figures who are trapped in a kind of spherical torn. The works are sensorially situated in between humane and the brute with its formal anthropomorphic and zoomorphic approach,. The investigative basis of “Dust“ consists of “catching” the state of inner chaos, which seems to accompany the creative self when it “erupts”. However, the manner of expression is antithetical to this „eruption“, manifesting itself as a sort of tactile void.

Joining the “Dust” project, the series of artworks united under the title of „Transmographies” and “Mummifications” combine in a profoundly personal manner diverse areas of artistic expression, such as airbrushing, collage, sculpture and engraving.

„The characters which populate the space of these works are emphasized precisely by their lack of individuality: elongated figures with bodies and limbs fanning around, as if drifting into the surroundings. They are ordinary bodies centred around the supressed memories or half-forgotten intimacies that are personal and at the same time as individual to each of us. It is a silent violence, emanating from figures that cannot walk, see or speak“, says Maia Ştefana Oprea.

3 Daniel str sector 1, Bucharest