Criza economică și raporturile ei cu sfera culturală, cenzura comunistă, procesul de decolonizare, „economia politică“ a lecturii, arta contemporană ca business sunt câteva dintre temele noului număr al revistei Lettre Internationale, editată sub auspiciile Institutului Cultural Român.

„Secţiunea Retrospective îşi propune, ca de obicei, să ofere revizitări ale trecutului, din perspectiva zilei de azi. Nicolae Manolescu detaliază nenumăratele braţe ale «caracatiţei cenzurii» din vremea comunismului, subliniind cu amărăciune caracterul ei invaziv şi, cu umor, aspectele ei derizorii. (…) Bogdan Murgescu reciteşte cu pătrundere Declaraţia din aprilie 1964 a PMR, care a marcat cotitura naţionalistă a politicii comuniste, prin detaşarea de sub controlul sovietic. Deciziile în plan economic luate atunci au avut consecinţe pe termen lung, ele putând fi analizate în contextul actual al dezvoltării regionale din Uniunea Europeană. Prin aceasta, facem legătura cu secţiunea Dincolo de eveniment, în care subiectul principal este criza economică şi financiară actuală. Marcel Hénaff susţine cu argumente că, în spatele crizei economice, putem întrevedea o criză a culturii, legată mai ales de modul de înscriere în timp a unei lumi unificate în spaţiu, prin globalizare. Paolo Leon reflectează asupra pertinenţei keynesismului pentru rezolvarea problemelor crizei. Gianni Toniolo şi Tim Parks examinează situaţia Italiei, primul din perspectivă istorică, al doilea, cu ochii unui străin binevoitor, care vrea să se adapteze ţării de temporară adopţie. Richard Bernstein oferă o perspectivă politologică lucidă asupra relaţiilor dintre China şi SUA (…) În sfârşit, Juan Goytisolo ne arată cât de folositoare este recitirea filosofilor pe nedrept ignoraţi, pentru înţelegerea fenomenelor revoluţionare cu care se confruntă lumea arabă.

O nouă secţiune, Viaţa virtuală, consideră transformarea practicilor sociale sub influenţa tehnologiei informaţiei şi a comunicării. Pascal Lardellier utilizează instrumentele sociologului pentru a studia legăturile amoroase (şi, deseori, primejdioase) dezvoltate în spaţiul virtual, iar Constantin Vică aplică dialectica hegeliană a relaţiei stăpân-sclav la studiul ierarhizărilor din societatea informaţională.

Împlinirea a cincizeci de ani de la terminarea războiului din Algeria ne-a oferit prilejul de a medita, în cadrul secţiunii Căderea imperiilor, la procesul de decolonizare, desfăşurat, uneori, cu imprudentă grabă. G. P. Calchi Novati priveşte ansamblul imperiului mediteranean şi destrămarea lui, iar Adrian Ciroianu ne oferă o pertinentă analiză comparativă între demantelarea Imperiului Britanic şi al celui Francez. Patricia Caillé studiază decolonizarea aşa cum a fost reflectată de mediile audio-vizuale (cinematograf, televiziune). (…) Fragmentele din cărţile remarcabile ale lui Alexis Jenni şi Boualem Sansal, care figurează la secţiunea Biblioteca Lettre Internationale trebuie citite neapărat, pentru a întregi imaginea fenomenului. (…)

În selecţia Biblioteca, în afară de fragmentele de roman menţionate mai sus, veţi găsi admirabile pagini scrise de Ismail Kadare şi Alessandro Baricco.

Secţiunea Comentarii şi corespondenţe nu este deloc o simplă miscellanea (…). Nu treceţi prea repede peste admirabilul articol al lui Predrag Matvejevic despre pâine, nu ca obiect de masticare, ci de fervoare, de visare. Anne Barlow, curatoarea celei de-a cincea bienale de artă contemporană de la Bucureşti, ne detaliază conceptul de precaritate, care a stat la baza unei instalaţii artistice în care Bucureştiul însuşi este cel mai de seamă exponat. (…) Un zâmbet şăgalnic vine de la corespondentul nostru din Praga, Mircea Ţicudean, care comentează ironic stilul de viaţă al cehilor, urmaşi ai lui Sveik.“ – Adrian Mihalache, Către cititorii noștri

Revista poate fi comandată online pe www.e-icr.ro. De asemenea, poate fi primită prin abonament atât în țară, cât și în străinătate.
Sumar nr. 82

Retrospective
Nicolae Manolescu – Caracatița cenzurii

Adrian Mihalache – Troilus și Cresida – 1965. Deruta lui Wilhelm Meister

Ion Vianu – Paul, Sașa

Bogdan Murgescu – Declarația din aprilie 1964, după (aproape) 50 de ani

Dincolo de eveniment

Marcel Hénaff – Economie în criză, criză a civilizației

Paolo Leon – Keynes a murit, trăiască Keynes!

Gianni Toniolo – 1861-2011: Italia și economia internațională

Tim Parks – Se poate schimba Italia?

Richard Bernstein – Vin chinezii!

Juan Goytisolo – Ibn Jaldun și revoluțiile arabe
Viața virtuală

Pascal Laedellier – Cu tot trupul și din toată inima

Constantin Vică – Dialectica digitală, o reconstituire
Căderea imperiilor
Gian Paolo Calchi Novati – Hotarele Europei
Adrian Cioroianu – Un secol XX și o singură speranță: independența
Patricia Caillé – Decolonizarea oglindită în cinematograf și în mediile de informare
Simona Brînzaru – O temă istorică și trei variațiuni literare

Din istoria lecturii
Willliam St Clair – Economia politică a lecturii
Mihai Zamfir – Arheologia lecturii
Geo Șerban – Biblioteca, nostalgii și așteptări

Arta contemporană
Heinz Peter Schwerfel – Arta: un capital
Adrian Mihalache – “Ut picture poesis” rufutatio
DIALOG Heinz-Norbert Jocks – Ai Weiwei – Un elogiu la adresa internetului

Biblioteca Lettre Internationale
Alessandro Baricco – Emaus
Ismail Kadare – Spiritus
Alexis Jenni – Arta franceză a războiului
Boualem Sansal – Satul germanului sau Jurnalul fraților Schiller

Comentarii și corespondențe
Predrag Matvejevic – Pâine și trup
Anne Barlow – Tactici pentru aici și acum
Urvaschi Butalia – Violență anunțată
Rodica Binder – Elogiul libertății vine dinspre răsărit
Mircea Țicudean – În căsuța din pădure