Festivalul internațional “Arta și tradiția în Europa”- ediția 2012 cu sprijinul extraordinar al Inspectoratului Școlar Județean Iași și al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași dă start evenimentului „Săptămâna porților deschise a galeriilor” ce se va desfăşura în cadrul Programului național “Școala Altfel”.

Rezonând cu ideea de a apropia tânăra generație de arta plastică contemporană românească și  universală, ampla manifestare va avea loc în săptămâna 2 – 6 aprilie 2012,  săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare.

Scopul manifestării este de a crea un mediu de studiu eficient al genurilor extrem de variate din domeniul artelor plastice ce au ca element catalizator promovarea multiculturalității.

Evenimentul își  propune să ofere posibilitatea școlilor și liceelor din învățământul preuniversitar să viziteze expoziţiile temporare deschise în cadrul festivalului.

 

Programul național „Școala altfel”

SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE A GALERIILOR

2 – 6 aprilie 2012

 

Centrul de Studii Europene Iași – Galeriile de Artă

Expoziție de grafică: “Atelier Atemporal”

Constantin  Tofan

 

Uniunea Artiștilor plastici din România – Filiala Iași

Galeriile de Artă „Cupola” și Galeriile de Artă „N. Tonitza”

Expoziție colectivă de artă vizuală: „Ritmuri atemporale” ediția a III- a

 

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Suceava

Galeriile de Artă „Ion Irimescu”

Expoziție colectivă de artă vizuală: „Semn și mesaj”

 

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” Chișinău, Facultatea de Arte

Galeriile de Artă

Expoziție colectivă de artă vizuală: „Salonul profesorilor de artă plastică”

 

Casa Corpului Didactic Iași – Galeriile de Artă “Ion Neagoe”

Expoziție de artă vizuală – “Identități atemporale”

Eleonora Brigalda, Mariea Boz, Ofelia Huțul, Raluca Hreniuc

 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi – Galeriile de Artă

Expoziție de pictură, grafică, sculptură și design: „Arta ca limbaj universal”

 

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”  Chişinău, Republica Moldova

Galeriile de Artă

Expoziție colectivă de artă plastică: „Impresii și expresii în arta plastică”

 

Palatul Copiilor Iași – Galeriile de Artă

Expoziție colectivă de artă textilă: „Inserții”

 

Școala „Nicolae Iorga” Iași

Expoziție colectivă de design vestimentar: „Tradiție și modă”

 

Liceul de Informatică „Gr. Moisil” Iași

Expoziție colectivă de artă vizuală: „Masca – simbol al diversităţii culturale”

 

Grup Școlar Economic de Turism Iași

Expoziție colectivă de artă decorativă: „Identități pascale”

 

Școala cu cls. I – VIII ”Nicolae Popoviciu” Beiuș – Bihor

Expoziție colectivă de icoane pe sticlă: „Icoanele sufletului nostru”

 

Fundația EuroEd – Școala și Gradinița EuroEd Iași

Expoziție colectivă de artă plastică: „Rezonanțe din trecut”

 

Şcoala Generală nr. 1 Bistriţa

Expoziție colectivă de artă fotografică: “Bistriţa – Monumente de arhitectură medievală”

 

Școala Elementară „2 Octombrie” Nicoliț – Republica Serbia

Expoziție colectivă de artă decorativă: „Tradiții la români și sârbi”

 

Şcoala cu  cls.I –VIII „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Expoziție colectivă de artă plastică: „Paştele la români”

 

Școala „Titu Maiorescu” Iași

Expoziție colectivă de pictură: „Artă și creativitate”

 

Școala „Ștefan Bărsănescu” Iași

Expoziție colectivă de artă plastică: „Sărbătoarea paștelui la români”

 

Grup Şcolar „Alexandru Cel Bun” Botoşani

Expoziție colectivă de artă decorativă: „Sărbătoarea creştină la români –  Învierea Domnului”

 

Biserica „Sf. Mahrama Domnului” Iași

Expoziție colectivă de artă plastică: „Mirajul culorilor”

 

 

Coordonator general de proiect,                                                Consultant,       

Profesor Carmen Sîrbu                                                                  Profesor Alla Apopei

Inspector educativ I. S. J. Iași

Referent științific,

Profesor univ. dr. Constantin Tofan

Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Iaşi