Filiala de Grafică a Uniunii Artiştilor Plastici din România anunţă deschiderea între 29 oct. – 22 nov. 2011 a expoziţiei GRAFICA ROMÂNEASCÃ 2011

Prezenta expoziţie aduce laolaltă artişti profesionişti din întreaga ţară şi radiografiază, sperăm corect, starea graficii româneşti contemporane, tendinţele, tematica şi tehnicile folosite.
Deschisă tuturor genurilor, expoziţia valorizează atât creaţiile unicat, cât şi cele multiplicabile, facilitând astfel accesul la opera de artă a unui număr mult mai mare de iubitori de artă.

Expoziţia reuneşte în sălile: Căminul Artei, Simeza şi Atelier 35, din capitală, 159 de lucrări de grafică a 83 de artişti din întreaga ţară.

Vernisajul va avea loc la galeria de artă
CĂMINUL ARTEI, luni, 31oct., ora 18,oo
Prezintă criticul de artă Pavel Şuşară

„O expoziţie de asemenea anvergură este un foarte mare eveniment pentru slujitorii străvechii tehnici a graficei, practicată încă din Paleoliticul superior de vânătorul ce, înmuind-şi degetul în humă de diverse culori, îşi reprezenta vânatul şi fiinţele sacre, trasându-le conturul pe pereţii peşterii – locuinţă şi altar în acelaşi timp. Evenimentul este cu atât mai important cu cât el generează un fructuos dialog între generaţiile de plasticieni, dar şi între tehnici de lucru şi concepţii artistice diferite. Fără a fi stereotipă sau plictisitoare, expoziţia de Grafică românească 2011, produce necesara emulaţie între participanţii de pe tot cuprinsul ţării. […]

Trebuie să precizăm încă de la început că, spre surprinderea – dar şi bucuria noastră – au optat să expună nu doar absolvenţii departamentelor de grafică de la Institutele (azi Universităţile) de specialitate sau aceia care sunt înscrişi la secţia omonimă de la filialele U.A.P. din Bucureşti şi din ţară, ci şi colegi practicanţi ai altor tehnici, sculptori, pictori de şevalet şi monumentalişti, textilişti, fotografi, artişti vizuali în general.”

(Dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU, „GRAFICA ROMÂNEASCÃ 2011” – catalogul expoziţiei)

Afiş de Ioan Cuciurcă