Va invit sa  participati la primul salon de arta fotografica, cu tematica etnografica, organizat la Slatina.
Termenul a fost prelungit.

Valeru Ciurea, vicepresedinte Solaris Slatina

“Valeru Ciurea” <[email protected]>

foto Lucian Muntean

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU

CONSERVAREA ŞI   PROMOVAREA

CULTURII TRADIŢIONALE ŞI CULTURAL OLT

Cod Fiscal: 16181612

Strada Mânăstirii nr. 1A, Slatina, Olt, România

Telefon/fax: 0349.409270; 0349.409271

REGULAMENTUL

SALONULUI NAŢIONAL DE

ARTĂ FOTOGRAFICĂ „ETNOGRAFICA“

ediţia I,

Slatina, 2010

1. Salonul Naţional „ETNOGRAFICA“ organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt în parteneriat cu Fotoclubul SOLARIS Slatina şi are drept scop promovarea culturii tradiţionale materiale sau imateriale prin imagini fotografice cu caracter etnografic din domeniul obiceiurilor tradiţionale, arhitectură populară, costum popular, portret.

2. Salonul beneficiază de Înaltul Patronaj al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România.

3. Tematica Salonului este fotografia ca document etnografic.

4. Nu sunt admise intervenţiile în fotografie sau fotografiile experimentale.

5. Se vor acorda premii I, II, III, respectiv Medalia de Aur AAFR, Medalia de Argint AAFR şi Medalia de Bronz AAFR, respectiv două menţiuni AAFR pe fiecare secţiune.

6. Fiecare autor va putea participa la Salonul Naţional cu câte patru fotografii.

7. Secţiunile Salonului:

A. Secţiunea A se adresează Centrelor Judeţene similare din România;

B. Secţiunea B este un concurs de fotografie care se adresează artiştilor fotografi amatori şi profesionişti din România, membri sau nemembri AAFR, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi achită taxa de participare.

8. Taxa de participare este de 30 lei. Pentru trimiteri de peste 5 colecţii/autori se acordă o reducere de 20%. Taxele de participare se pot expedia împreună cu CD-urile. Pentru sumele trimise vor fi emise acte fiscale valabile.

9. Lucrările vor fi trimise în format digital pe CD, în format jpg, dimensiunile imaginii 1024×768 puncte. Mărimea fişierului nu trebuie să depăşească 1Mb. Aceleaşi imagini vor fi trimise pe acelaşi CD şi în format minim 2000×3000 puncte pentru tipar. Fiecare fotografie/fişier va avea un cod care corespunde în borderou cu titlul lucrării. Codarea imaginilor se va face astfel: prima literă a titlului va reprezenta secţiunea (A sau B), care va fi urmată de 4 litere (la alegerea autorului), şi alte cifre care vor reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise în secţiune (conform borderoului). Grupele de codare vor fi despărţite de simbolul „-“ (minus).

Exemplu: A-ILIE-1; B-COCO-6

10. Fotografiile vor fi transpuse pe hârtie fotografică pe cheltuiala organizatorilor.

11. Pe CD va fi introdus şi formularul tip borderou, completat corect şi complet în varianta electronică. Varianta tipărită a formularului tip borderou (care va purta şi semnătura autorilor, va certifica în acest fel, că acestea le aparţin). Organizatorii Salonului nu răspund pentru eventualele încălcări ale Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor, de către participanţi.

12. Toate lucrările vor avea titlurile înscrise în borderou în limba română.

13. Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului şi netrimiterea la timp a taxei de participare atrage după sine excluderea participantului respectiv din concurs.

14. Jurizarea se va derula astfel: membrii juriului vor viziona imaginile, cunoscând doar indicativul lucrării şi vor acorda pentru fiecare lucrare calificative de la 1 la 10. Notele vor fi acordate fără ca aceştia să cunoască numele şi prenumele autorilor.

15. Toate lucrările de la secţiunea A, împreună cu cele acceptate în concurs la secţiunea B, inclusiv lucrările premiate, vor intra în patrimoniul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, dacă autorii lucrărilor vor fi de acord cu acest lucru.

Autorii lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor asupra imaginilor iar CJCPCTC Olt va utiliza acele imagini în scopul promovării Salonului şi artelor tradiţionale din România în mass-media prin publicarea acestora într-un catalog tipărit şi/sau digital şi prin expoziţii la sediul instituţiei. Participanţii care nu doresc popularizarea lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor stipula expres în borderoul de participare acest lucru.

16. Decizia juriului este incontestabilă.

17. Artiştii fotografi care vor achita taxa corespunzătoare, vor întocmi corect şi complet borderoul, vor primi gratuit catalogul Salonului „ETNOGRAFICA“.

18. Participanţii care au trimis la timp lucrările şi taxa de participare, însoţite de borderoul de participare, se consideră că au acceptat condiţiile Regulamentului de Organizare a Salonului Naţional „ETNOGRAFICA“ şi condiţiile stipulate.

19. CD-urile sau DVD-urile vor fi expediate pe adresa:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt (prescurtat CJCPCTC OLT) – cu specificaţia „Pentru Salonul ETNOGRAFICA“

Strada Mânăstirii nr. 1 A, Cod poştal 230019, Slatina, Olt, România

20. Premiile Salonului:

– medalia de aur AAFR (la fiecare secţiune);

– medalia de argint AAFR (la fiecare secţiune);

– medalia de bronz AAFR (la fiecare secţiune);

– două menţiuni AAFR (pe fiecare secţiune).

21. Juriul Salonului:

– Ştefan Toth, A.FIAP, (Oradea), preşedintele juriului

– Valeru Ciurea, AAFR, (Slatina) membru

– Mircea Anghel, A.FIAP, (Craiova), membru

– Eugen Negrea, AAFR, (Bucureşti) membru

Mihai Danu, AAFR, (Slatina) membru

22. Calendarul Salonului:

– Ultimul termen de primire a lucrărilor: 26.11.2010 (data poştei)

– Jurizarea: 17 – 21.12.2010

– Comunicarea rezultatelor: 3 – 7.1.2011

– Vernisajul Salonului: 12.01.2011, ora 11,00

– Expedierea catalogului: 10 – 15.03.2011

foto Lucian Muntean

BORDEROU DE PARTICIPARE

Nume:…………………………………………  Prenume:……………………………………………………………………………………….

Instituţia (pentru secţiunea A): …………………………………………………………………………………………………………….

Fotoclubul (opţional, pentru secţiunea B): …………………………………………………………………………………………….

Distincţii (titluri): …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresă …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon fix: ………………. Telefon mobil: ………………… e-mail:……………………………………………………………………

Taxa de participare anexată:……………………………… Chitanţa nr. …………………………………………………………….

Salonului Naţional de Artă Fotografică ETNOGRAFICA

Decembrie 2010, Slatina, Olt, România

Secţiunea A:

Cod fotografieNume autorTitlul lucrăriiJurizare

Secţiunea B:

Cod fotografie Nume autorTitlul lucrăriiJurizare

Semnătura pentru originalitatea lucrărilor: …………………..

Toate lucrările de la secţiunea A, împreună cu cele acceptate în concurs la secţiunea B, inclusiv lucrările premiate, vor intra în patrimoniul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, dacă autorii lucrărilor vor fi de acord cu acest lucru.

Autorii lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor asupra imaginilor iar CJCPCTC Olt va utiliza acele imagini în scopul promovării Salonului şi artelor tradiţionale din România în mass-media prin publicarea acestora într-un catalog tipărit şi/sau digital şi prin expoziţii la sediul instituţiei. Participanţii care nu doresc popularizarea lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor stipula expres în borderoul de participare acest lucru:

Sunt de acord,                                                                                   Nu sunt de acord,

………………………………                                                                              …………………………….