AFIS IsARTIsART – Artiști ieșeni la Blaj

Galeria de Artă „Dana” din Iaşi în parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj, Muzeul de Istorie „Augustin Bunea”- Blaj și U.A.P.R.- Filiala Iași organizează în perioada 9 aprilie-15 mai 2014 expoziția de artă vizuală „IsART – Artiști ieșeni la Blaj”.

Deschiderea expoziției va avea loc miercuri, 9 aprilie 2014, orele 18.00 la Muzeul de Istorie „Augustin Bunea”, strada Dr. „Vasile Suciu”, Blaj.

„…Iaşul a impus multă vreme în arta autohtonă o direcţie clasicistă, fixată în canonul estetic al frumosului. Asamblat în cadre nostalgic-identitare, spiritul moldovean al „locului” este idilizat și transfigurat. După Război, elementele de continuitate au alternat cu presiunile ideologice şi cu îndemnurile de raliere partinică. Soluţiile evazive nu au lipsit. Mulţi artişti au căutat să se „salveze” prin eschivă şi ironie. Avem în plastica ieşeană de dinaintea lui ­’89 multă natură şi sensibilitate, dar și disponibilitate pentru experimente de tot felul.

După Revoluție, zelul înnoitor s-a profilat cu și mai multă evidență, atât în privința genurilor folosite, cât și a subiectelor de inspirație. Nu lipsesc abordările în tentă personală, inclusiv pe vectorii simbolului și abstracției. O confirmă, între alții,  Dan Hatmanu, Adrian Podoleanu, Corneliu Ionescu, Dimitrie Gavrilean, Ioan Gânju, Liviu Suhar, Liliana și Valeriu Goceariuc, Constantin Tofan – în pictură, Dan Covătaru și Ilie Bostan – în sculptură, Atena-Elena Simionescu și Dragoș Pătrașcu – în grafică. Generația de mijloc este, la rându-i, generos reprezentată: Zamfira Bârzu, Sabin și Gabriela Drinceanu, Valentina Druțu, Mircea Ștefănescu, Sorin Purcaru, Felix Aftene, Manuell Mănăstireanu, Cristian Diaconescu. Între pictorii care se anunță promițători, îi amintesc pe Smaranda Bosan, Adrian Crîșmaru, Claudiu Ciobanu și Florin Petrachi. Îi recomandă, în egală măsură, buna administrare a tehnicilor picturale, inteligența asumării proiectelor, coerența și consecvența expunerilor publice, curajul implicării în evenimente de anvergură, încercarea de a concilia înclinațiile personale cu tendințele curente din „lumea artei” de astăzi.  Între temele explorate de aceștia: condiția artistului și a artei, ethosul subiectivității, spațiul  public și fericirea individuală, intimitatea privată și de grup, „igienizarea” gustului estetic…

Majoritatea numelor sus-pomenite s-au întâlnit în programele expoziționale ale Galeriei Dana. Succint rezumate, intențiile acesteia sunt nu mai puțin lăudabile: a reuni piese de referință ale plasticii autohtone, a stimula arta de bună factură. Selectivitatea valorică și discernământul critic au făcut posibilă întâlnirea peste timp a unor artiști care își „trăiesc” de ani buni postumitatea, alături de alții, aflați în faza confirmărilor depline sau în cea a cumulărilor de experiență.

Proiectele itinerante, cum este acesta, din inima Ardealui,  subscriu exigenței de a  promova și de a face mai vizibile unele din lucrările reprezentative ale Școlii plastice ieșene. Spiritul moldav își testează astfel resursele într-un spațiu care a încurajat secole de-a rândul valorile culturii și sentimentul național. Cum ar trebui privită expoziția de la Blaj? Ca o reverență făcută artei, frumosului, ca un elogiu adus libertății… ” (PETRU BEJAN, critic de artă)