Conceptul propune simularea partiala a campului cultural al istoriei recente din Romania. Titlul „Fetish factory” este numele descriptiv al acestui camp; el desemneaza aluziv mecanismele de producere ale discursului postcomunist.

Odată  cu caderea Cortinei de Fier, postcomunismul deschide un spatiu cultural de identificare si reformare a subiectului „democratic” scindat de catre comunism. Astfel, discursul cultural al istoriei recente îsi construieste identitatea si generează produsul la limita dintre renegarea trecutului si proiectia unui viitor democratic (acceptarea noii ordini a pietei capitaliste), formand un discurs al carui rezultat cultural functionează precum un fetis. Trecutul traumatic, trait în comunism si transformat în discurs devine un produs cultural cu efect regulator: el cuprinde o ambivalenta la baza careia se află o recunoastere si o renegare.
Proiectul “Fetish Factory” asambleaza lucrarile a sase artisti, în ideea de a contura o viziune contrastantă si reflexiva  asupra culturii – o privire din exterior focusata asupra utopiei, contradictiilor si solutiilor culturale ale istoriei recente.

Proiectul “Fetish Factory” face parte din evenimentul „Romanian Cultural Resolution”, produs de catre Centrul pentru Cultura Contemporana Club Electro Putere Craiova impreuna cu Institutul Cultural Român Berlin si prezentat în perioada 1 mai – 1 iunie 2010 în Spinnerei Werkschau, Leipzig.

Program:

Vineri 18 iunie
18.00 Vernisaj
19.00 proiectia filmului Kapitalism – reteta noastra secreta, 80 min , 2010, regia Alexandru Solomon

Sambata 19 iunie
18.00 proiectia filmului Dacia- dragostea mea, 60 minute, 2009, regia Stefan Constantinescu & Julio Soto
The concept proposes the partial simulation of the cultural field for recent Romanian history. The title “Fetish factory” is the expository name of this cultural field, allusively appointing the producing mechanisms of the post communist allocution, implicitly involving the contemporary culture.
With the fall of the iron curtain the post communism opens a cultural space of identification and rediscovery of the “democratic”subject divided by communism. Thus the cultural speech of recent history, builds up its` identity and generates the cultural product at the limit pf denying the past and the projection of a democratic future (accepting the new order of the capitalist market), forming aspeech who’s cultural product functions as a fetish. The traumatic past, lived throughout communism and transformed into a speech becomes a cultural product with a shaping effect, comprising an ambivalence based upon acknowledgement and repudiation.
The project foregathers the works of five artists drawing a bead on outlining a contrasting and reflexive vision upon culture; an external glance centred on the utopia, contradictions and cultural solutions supplied by recent history.

The “Fetish Factory”  project is part of the “Romanian Cultural Resolution” event,  produced by the Center for Contemporary Culture Club Electro Putere Craiova and the Romanian Cultural Institute Berlin and presented on 1st of May – 1st of June 2010 in Spinnerei Werkschau, Leipzig.
Programme:

Friday 18th June
6 p.m vernisaje
7 p.m
film projection: „Kapitalism – our secret network“ 80 minutes, 2010 Director: Alexandru Solomon 

Saturday 19 th June
6 p.m
film projection: „Dacia, my love“ 60 minutes, 2009 Director: Stefan Constantinescu & Julio Soto

sponsors: ELECTROPUTERE S.A.  Robexpert  Spinnerei

www.clubelectroputere.ro

Club Electro Putere
Tel: +40 (0724) 043 960
Tel: +49 (0176) 276 71 403
[email protected]
www.clubelectroputere.ro
Calea Bucuresti 56, 200515 Craiova (RO)
Orar:

18 iunie – 16 iulie

Marti – Sambata 17.00 – 20.00
Duminica, Luni inchis

Opening hours:

18 June – 16 July

Tue– Sat 5 p.m – 8 p.m
Sun, Mon closed