Ministerul Culturii şi Cultelor achiziţionează, prin Muzeul Naţional de Artă Contemporană, lucrări de artă plastică românească. Lucrările vor fi selecţionate şi evaluate de către o Comisie de selecţie şi evaluare constituită din specialişti în domeniu, recunoscuţi pentru competenţa profesională şi probitatea morală, numită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor.

La procedura de selecţie pot participa persoanele având calitatea de autor în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi moştenitorii direcţi ai drepturilor patrimoniale de autor.

Prin faptul participării la procedura de selecţie, se presupune că persoanele fizice care vor propune spre achiziţie lucrări de artă plastică îşi asumă statutul de autor sau moştenitor direct al autorului, cu posibilitatea ca, în situaţia în care lucrarea (lucrările) va fi selecţionată, să negocieze cu Muzeul Naţional de Artă Contemporană un contract privind cesionarea drepturilor patrimoniale de autor asupra operei selecţionate.

Înscrierea la procedura de selecţie se va realiza fără taxă, prin depunerea la Muzeul Naţional de Artă Contemporană – Serviciul Economic, Teatrul Naţional Bucureşti, Galeria Etaj ¾, Bd. N. Bălcescu nr. 2, sector 1, 010051, a unei documentaţii care să cuprindă următoarele:

a) curriculum vitae al autorului, însoţit de material documentar asupra ultimei perioade de creaţie (catalog ; fotografii);
b) imagini referitoare la lucrarea/lucrările propuse spre achiziţie, însoţite de oferte de preţ.

Documentaţia poate fi depusă în perioada 15 octombrie – 02 noiembrie 2007.


Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional