Obiective

Interogarea criticiă a legăturii artei cu mass-media, aici și acum, Valorificarea experienței românești: tranziția de la ultimul cincinal de propagandă totalitară la primul cincinal de publicate și reclamă.

Idetificarea unei gramatici a mistificării prin imagine.

Experiența lucrului în echipe interdisciplinare – se vor organiza atelirere teoretice de critică, sociologie și practică mediatică.

Etape

Producerea unui fișier teoretic necesar în etapa premergătoare proiectelor de idee,

Propuneri de instalație (în sensul cel mai larg al cuvântului). Sînt permise proiecte indiferent de mediile de expresie (tradiționale, fotografie, proiecții, instalații de sunet, video, multimedia etc.)

Etapa finală, cea a expoziției anuale, va include colocviile de sinteză a atelierelor teoretice,

Termenul limită de predare a proiectelor 29 mai 1995.